[artinfo] MEGHÍVÓ / INVITATION_FRAGMENTÁLT PERCEPCIÓK / FRAGMENTED PERCEPTIONS_MAMŰ_2022.05.20. -18.00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Tue May 17 20:40:30 CEST 2022


FRAGMENTÁLT PERCEPCIÓK / FRAGMENTED PERCEPTIONS

2022.05.20. – 2022.06.10.



KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

 ANTAL Malvina / BABINSZKY Csilla / DÓRA Attila / ELEKES Károly / GYENES
Zsolt / KOROKNAI Zsolt / LUCZA Zsigmond / MAJOROS Áron / MAYER Éva / PAPP
Ildikó / PETŐ Hunor / RÉVÉSZ Ákos



MEGNYITÓ / OPENING:

2022. május 20. 18:00 / 20 May 2022, 6pm



MEGNYITJA / OPENING BY: KULCSÁR Géza művészeti író / art writer



KURÁTOR / CURATOR: RÉVÉSZ Ákos képzőművész / artist



EVENT: https://www.facebook.com/events/345176564193855



//



FRAGMENTÁLT PERCEPCIÓK

A percepció az érzékszervi adatokra épülő kognitív tevékenység, észlelés.
Az észlelés azon pszichológiai folyamatok összessége, amelyek útján
felismerjük, szervezzük, és jelentéssel ruházzuk fel a környezeti
ingerekből érkező észleleteket. Az észlelésünket jelentősen befolyásolják
előzetes tapasztalataink, ismereteink, pillanatnyi hangulatunk,
szükségleteink, érdeklődésünk, valamint az adott kultúra, amelyben élünk. A
percepció olyan folyamat, amely az érzéki információk megértésére, illetve
a tudatosság megvalósítására szolgál. Az "észlelés", mint elnevezés egy
latin szóból, a perceptio, vagy percipio szóból ered, melynek jelentése
befogadás; összegyűjtés; birtokba vétel; ésszel, elmével való felfogás.   A
kognitív tudomány vagy megismeréstudomány (tudományos elnevezése szerint
kognitológia) a megismerési folyamatokkal foglalkozik. A töredezett,
zavaros, vagy éppen diffúz észlelés megnehezíti a tiszta kép, egységes
tudati gondolat létrejöttét. A fragmentált percepciók jelenléte saját
tudatunk gátló sziklatömbjein szétroppanó érzékelésünk miatt van jelen. A
másik ok a külvilágból felénk áramló sokszor átláthatatlan impulzus tömeg,
mely megszűrése rendkívüli feladat.

A meghívásra kerülő művészektől azt kérem, hogy, a saját valóság
érzékelésük szerint létrehozott művekkel reflektáljanak a " Fragmentált
Percepciók" felvetésre jelenünk leírása céljából.



//



FRAGMENTED PERCEPTIONS

Perception is a cognitive activity based on sensory data. Perception is the
totality of the psychological processes by which perceptions from
environmental stimuli are recognized, organized, and given meaning. Our
perception is significantly influenced by our prior experience, knowledge,
current mood, needs, interests, and the culture in which we live.
Perception is a process used to understand sensual information and to
realize awareness. "Perception" as a name comes from a Latin word,
perceptio, or percipio, which means inclusion; collection; occupation;
perception with reason, with mind. Cognitive science (scientifically called
cognitology) deals with cognitive processes. Fragmented, confused, or even
diffuse perception makes it difficult to form a clear image, a unified
thought. The presence of fragmented perceptions is present on the
inhibitory rock blocks of our own consciousness due to our shattering
perception. The other reason is the often opaque mass of impulses flowing
towards us from the outside world, which is an extraordinary task to filter.

I invited the artists to reflect on the "Fragmented Perceptions" suggestion
with works created according to their own perception of reality for the
purpose of describing our present.



 //



MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. június 10.-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 10 June 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm



//



HELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//



A meghívón PETŐ Hunor munkájának részlete látható.

On the cover: detail of Hunor PETŐ’s artwork.



//





mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society



//



Támogatók / Supported by:

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata



//



#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary
#contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition
#art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative
#fineart #hungarianart



-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list