[artinfo] Megnyitó: Thiemann-Etüde, Kerezsi Nemere kiállítása

Galeria Quadro office at galeriaquadro.ro
Wed May 11 14:02:01 CEST 2022


Szeretettel meghívjuk Kerezsi Nemere „Thiemann-Etüde” című kiállításának megnyitójára, csütörtökön, május 12-én, 18:00 órától.

View this email in your browser (https://mailchi.mp/18576988b5e2/megnyit-gy-szab-bla-liber-miserorum-8850221?e=d53a8346b8)
http://www.galeriaquadro.ro

Szeretettel meghívjuk Kerezsi Nemere: Thiemann-Etüde című kiállítására május 12-én, 18:00 órától.

Hangyákat látunk, amint a melegre felhozott bábjaikat menekítik vissza a mély járatokba. Néhány perc leforgása alatt a szín kiürül. A kamera a betolakodó, és természetesen a kamera mögött álló ember. A hangyák a meleget tartó nehezék alatt valószínűleg mit sem sejtve végezték délelőtti teendőiket, amikor a semmi rosszat nem akaró, de mégis beavatkozó művész spontán gesztussal felemelte azt a kőlapot, amely Walter Thiemann, 1917-ben – 26 évesen –, Brăilában elhunyt német légi felderítő kicsiny síremlékét képezi.

Az ember és a természet interakciójában minden emberi lépés következményekkel jár – ez az antropocén egyik meghatározása. Azonban a beavatkozásnak az a metaforája, amelyet a videó megragadott, érvényes az emberek közötti kapcsolatokra is: puszta létünk által, akarva-akaratlanul folyamatosan beavatkozunk mások életébe. Mindannyiunkat érint mindenki másnak az élete. Az érintettség lehet közvetlen vagy közvetett, jótékony vagy pusztító. Amennyiben közvetlen kapcsolattá alakul két ember között, szövetséghez s végső soron közösség építéséhez vezethet.

Az érintettség tudata és a szövetség keresése a művész programja, meggyőződése szerint ott, ahol nincs közösség, ott csak közömbösség lehet. Ez a program áthatja a kiállításon bemutatott műveket, amelyek a művész több mint húszéves alkotótevékenységébe nyújtanak betekintést. A művek a közvetlen valóság megfigyelésére és sok esetben hosszas, elmélyült kutatására épülnek.
Több munka is az embernek a természetbe (A méhesben) vagy a(z emberi) társadalomba való beavatkozását (Thiemann-Etüde, Caprices de Berlin) járja körbe. Az utóbbi a művész narratíváját történelmi léptékűvé növeli. Istennek az Özönvíz utáni emberrel való szövetsége jelképének, a felhőben megjelenő ívnek a tudományos igényű kutatásától nyúl át egészen annak a kivárásáig, hogy ez a jel (a halo jelenségek különféle formáiban) feltűnjön a nácik és a szovjetek által okozott történelmi traumák emblematikus berlini helyszínei fölött. A kiállításon szereplő legújabb alkotásban, az áprilisban Brăilán készült videón, a várost a kikötőtől az ukrán határvidéken felsejlő fényekig végigpásztázó drón egyaránt lehet művészeti és hadászati eszköz.

A kiállítás
t Beke László (1944–2022) művészettörténész emlékének ajánljuk, aki a barátság és szövetségteremtés aktivistája volt.

Kerezsi Nemere 1979-ben született Sepsiszentgyörgyön, Romániában. Jelenleg Berlinben él és dolgozik. Grafikát, intermédiát, szobrászatot és vizuális nevelést tanult a  Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Ugyanott fejezte be DLA tanulmányait 2010-ben. Jovánovics György tanársegédje volt a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Nemere több képzőművészeti díjat nyert, valamint számos csoportos és egyéni kiállításon vett részt műveivel az Egyesült Királyságban, Észak-Írországban, Franciaországban, Japánban, Magyarországon, Romániában és Svájcban, valamint rezidenciákon és ösztöndíj programokon az Amerikai Egyesült Álamokban, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Németországban és Szlovéniában. Jelenlegi művészeti kutatási területei a hely emlékezete, a természeti erőforrások kizsákmányolása, légköroptikai jelenségek vizsgálata, az ideális élettér és az alkalmazkodás kérdésének vizsgálata  a méhek
életében.

A Quadro Galéria csapata

Szeretettel várjuk!

============================================================
** Facebook (https://www.facebook.com/galeria.quadro/)
** Facebook (https://www.facebook.com/galeria.quadro/)
** Instagram (https://www.instagram.com/galeria.quadro/?hl=en)
** Instagram (https://www.instagram.com/galeria.quadro/?hl=en)
** Website (http://www.galeriaquadro.ro/)
** Website (http://www.galeriaquadro.ro/)
Copyright © 2021 Galeria Quadro, All rights reserved.

Our mailing address is: ** office at galeriaquadro.ro (mailto:office at galeriaquadro.ro)

str. Samuil Micu nr. 7
400014 Cluj, România

+040 (374) 067 362

This email was sent to artinfo at lists.c3.hu (mailto:artinfo at lists.c3.hu)
why did I get this? (https://galeriaquadro.us1.list-manage.com/about?u=df3f79015e9d7dbccef7ba645&id=f9bb13ab23&e=d53a8346b8&c=e66c3cbf37)     unsubscribe from this list (https://galeriaquadro.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=df3f79015e9d7dbccef7ba645&id=f9bb13ab23&e=d53a8346b8&c=e66c3cbf37)     update subscription preferences (https://galeriaquadro.us1.list-manage.com/profile?u=df3f79015e9d7dbccef7ba645&id=f9bb13ab23&e=d53a8346b8&c=e66c3cbf37)
Galeria Quadro . Samuil Micu, nr. 7 . Cluj-Napoca 400014 . Romania


More information about the Artinfo mailing list