[artinfo] Forthcoming exhibitions & events

ISBN könyv+galéria isbn.books.gallery at gmail.com
Tue Jun 28 12:44:31 CEST 2022


06.30. 18:00 > EILEEN F. ALMARALES NOY Elérni a horizontot / Reaching the Skyline. Megnyitó és finisszázs. | 07.05. 18:00 > Katalógus katalógus

ISBN HÍRLEVÉL / NEWSLETTER
2022/06/28
EILEEN F. ALMARALES NOY Elérni a horizontot / Reaching the Skyline.
Megnyitó és finisszázs.

2022. június 30. 18:00
EILEEN F. ALMARALES NOY
Elérni a horizontot
Performansz a városi térben és kiállítás az ISBN Galériában
2022. június 21–30.
Megnyitó: 2022. június 30-án 18.00-20.00
A kiállítás teljes formájában ezen az estén lesz látható.

Eileen F. Almarales Noy havannai képzőművész a budapesti tranzit.hu és a havannai ArtistaXArtista művész-csereprogramja keretében hat hetet tölt Budapesten 2022. június végétől. A két szervezet 2019-ben egy nyilvános pályázat során három magyar és három kubai művészt választott ki a Havannában, illetve Budapesten eltöltendő rezidenciaprogramra. 2020. januárjában Radics Márk utazott Havannába, mielőtt a pandémia félbeszakította volna a programot, amely most folytatódik.
Eileen installáció- és performansz-alapú gyakorlatában gyakran jelent kiindulási pontot Kuba, melynek ellentmondásos gazdasági, politikai adottságait globális összefüggésben vizsgálja. A művész annak a fiatal kubai generációnak a tagja, amely tisztában van vele, hogy az ország erőszakkal fenntartott politikai rendszere a máig hangoztatott szlogenek ellenére nem igazságos, elzárja az embereket a valódi információktól és tudástól, amellyel változtatásra lennének képesek. A művész érti a globalizált világ működését, és meggyőződése, hogy további határok szabása helyett tudatos összefogásra és szolidaritásra van szükség a Föld megóvásához.
Az Elérni a horizontot (Reaching the Skyline) című budapesti kiállítás anyaga egy tíznapos folyamat során áll majd össze. A művész minden nap a város más-más pontján fogja a Kubából hozott földhalmot kiszórni és a földet vízzel keverve városi anzixot fest a helyszínen. A festési akció után a földet összegyűjti, és másnap egy másik helyszínen készít városképet, folytatva ezt addig, amíg a föld elfogy, illetve összekeveredik a helyi utcák porával.
Az akvarellek gyarapodása és a kiállítás épülése június 21-től lesz követhető az ISBN Galériában, ahol június 30-án a megnyitó és egyben záró esemény során lesz látható a teljes anyag.

A művész így fogalmaz a projektről:
“A Föld egy egyre töredékesebb tér, ahol fizikai és virtuális falak jelzik, milyen területhez tartozunk. Ezek a falak gyakran azt az érzést keltik, mintha nem is lennénk valódi lakói a Földnek, ugyanis a politikai-adminisztratív felosztások olyan területekre zárnak be, amelyeken kívül idegeneknek címkéznek minket. Az Elérni a horizontot című kiállítás a Földhöz való kapcsolódásunkról szól. Földi otthonunk egészséges és virágzó fejlődésének az a feltétele, hogy befogadó közösségként, és ne izolált elemek sokaságaként tapasztaljuk meg az embert. Jelenleg egy olyan emberi gépezetnek vagyunk kiszolgáltatva, amely területek, határok, nemzetek, politikai-gazdasági érdekek mentén osztja meg a világot, borítja fel bolygónk egyensúlyát és határozza meg rajta az emberek helyét. Így az emberek szabadsága és a Föld jóléte a gyakran egymásnak ellentmondó gazdasági és politikai érdekeken múlik, amelyek megosztottságot és bizonytalanságot
okoznak. Ehhez társul, hogy egyre inkább elveszítjük a kapcsolatot a természettel, és nő a szakadék az elektromos betondzsungel és a környezetünk természetes egyensúlya között. A nagyvárosok nap mint nap futurisztikus képekkel bombáznak, egy robotizált világ víziójával, de vajon ez az út vezet előre? Valóságos mindez? Vagy ki vagyunk szolgáltatva az ember arroganciájának és naivitásának?”
A kiállítás a tranzit.hu és az ISBN könyv+ galéria együttműködésében valósul meg.
EILEEN F. ALMARALES NOY
Reaching the Skyline
Performance in public spaces in Budapest and an exhibition at ISBN Gallery
Date: 21–30 June 2022
Opening performance: June 30, 2022, 6- 8 p.m.
The complete exhibition will be on view for one night.

Havana-based artist Eileen F. Almarales Noy is to spend six weeks in Budapest in June and July 2022 as resident of the artist exchange program between Budapest’s tranzit.hu and ArtistaXArtista in Havana. Following an open call for applications, the two organisations selected three Cuban and three Hungarian artists, who can spend a residency period in Budapest and Havana, respectively. In January 2020 Hungarian artist Márk Radics travelled to Havana, before the programme was interrupted by the pandemic. It is to continue now.
Eileen F. Almarales Noy often makes Cuba the starting point in her installation- and performance-based work, as she investigates the country’s controversial economic and political circumstances in a global context. Her generation knows that whatever the slogans say, the country’s political system, which is upheld with violence, is unjust and prevents people from accessing such real information and knowledge that would enable them to stand up for change. The artist is aware of the effects of a globally functioning world and the fact that the way to saving the Earth for the future leads through joining forces and solidarity, and not the erection of new borders.
Reaching the Skyline, her exhibition in Budapest, will be created in the course of a ten-day process. Ten painting actions will be held: each day, the artist will spread the soil she has brought from Cuba to form a small island at some location in the city, and use it blended with water as the material to paint an aquarelle, a cityscape. After the painting action she will collect the soil and the next day she will paint a skyline at another spot in the city, continuing until the soil runs out or mixes completely with the dust of the streets.

The artist about the project:
“The Earth is an increasingly fragmented space, with physical and virtual walls marking the sense of belonging to a given territory. As a result, we often do NOT feel like the true inhabitants of Earth, since the political-administrative divisions lock us up in specific areas outside of which we are labelled as foreigners. Reaching the Skyline is an exhibition that explores our links with the planet. Observing ourselves as an inclusive group and not as a multiplicity of isolated elements is essential for the healthy and prosperous development of our Home. Territory, borders, nations, political-economic interests: we are at the mercy of the human machinery and its conflicts of interests that generate divisions that destabilize the balance of our planet and determine our place in it. So the freedom of humans and the wellbeing of Earth depend completely on these often conflicting economic and political motives, which cause divisions and destabilization. Additionally, as we are losing contact
with nature, that gap grows between the electrified concrete jungle and the natural stability of our habitat. Day after day the big cities bombard us with futuristic images, a vision of a robotic world, but is this really the way forward? Is this real? Or are we at the mercy of the arrogance and naivety of our species?”
The exhibition is realized in collaboration between tranzit.hu and ISBN books+gallery
Facebook event (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=cefd53887e&e=2643f4e021)
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=a596b6184a&e=2643f4e021 Share (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9ccbe1af8c&e=2643f4e021)
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a8960be26&e=2643f4e021 Forward (http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a8960be26&e=2643f4e021)

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Nyitva tartás:
K-P 12-18:00
www.isbnbooks.hu

Location: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Opening hours:
Tu-Fri 12-6pm
www.isbnbooks.hu  (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=0eaacc52ac&e=2643f4e021)
Megnyitó / Opening

Katalógus katalógus
A lajstromtól a designtárgyig

2022. július 5. 18:00
Katalógus katalógus
A lajstromtól a designtárgyig

A mai kiállításokon megszokott jelenség, hogy egy-egy érdekes tárlat után a múzeumshopban kezünkbe vesszük a kiállítás katalógusát és megcsodáljuk a látottakat feldolgozó kiadványt. A kiállítási katalógus azonban nem csupán egy színes vezető, vagy egy óriási könyv a tárlaton látható művek reprodukcióival, hanem jóval több annál: tudatosan tervezett designtárgy, mely tudományos igényű tanulmányokkal összegzi a kiállítást megelőző kutatás eredményeit és a kurátori koncepciót.
A ma alkalmazott, esztétikai és szakmai igényekre egyaránt reagáló kiadványtípus megjelenéséig hosszú út vezetett. Radikálisan más képet mutat egy katalógus a századelőről, a hatvanas vagy a nyolcvanas évekből, mint napjainkban. Ez a különbség távolról sem csak a vizuális trendek alakulását mutatja, hanem a muzeológiai elvek és a kiállításokkal szemben támasztott követelmények megváltozását is tükrözi.
Ezt a folyamatot vizsgálja a Katalógus katalógus kiállítás, mely rövid összefoglaló a nagyobb budapesti művészeti intézmények kiadványairól, a rendszerváltás utáni időszakot fókuszba állítva. A rendelkezésre álló anyag mennyisége miatt a válogatás szubjektív, elsősorban azokat az intézményeket emeli ki, amelyeknek nagy szerepük volt/van a katalógustrendek alakításában, illetve az ott dolgozó kurátorokat és a velük szorosan együttműködő, kiállítási katalógusok tervezésében aktív grafikusokat.
A kiállítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Designelmélet mesterszakán indított képzés, a Designkurátori specializáció részeként, A kiállításrendezés elmélete és gyakorlata című kurzus keretében valósult meg Földi Eszter vezetésével.

A kiállítás megnyitója július 5. 18:00.
A megnyitón, köszöntőt mond Földi Eszter művészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem elméleti intézetének oktatója, a kiállítást megnyitja Katona Anikó, művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Gyűjteményének főmuzeológusa.
A kiállítás megtekinthető július 5-től július 22-ig, keddtől péntekig 12:00 és 18:00 között.
Catalogue catalogue
>From register to design object

It is a natural phenomenon, that after an interesting exhibition we take the exhibition catalogue in hand at the museum shop and admire the printed version processing what we have just seen. However, the exhibition catalogue is more than a colorful guide or an enormous book with the reproductions of art exhibited. It is much more: a consciously created design object, that includes academic quality essays summarizing the research preceding the exhibition, rounding up the results and the curatorial concept.
There was a long way leading to the formation of the catalogue of today fulfilling both aesthetical and professional demands. A catalogue from the turn of the century shows a drastically different image, as does one from the sixties or eighties. This difference is caused not only by the change of visual trends, it also reflects the shifting demands of the museological precedents and the expectations towards exhibitions.
The Catalogue catalogue exhibition analyzes this progress and shows a short summary of the catalogues of Budapest art institutions, focusing on the period after 1989. The selection is subjective, focusing mainly on the institutions which influenced the trends, the curators and graphic designers working and collaborating in close proximity to make the exhibition catalogues.
This exhibition is part of the Design Curator specialization of the Design Theory MA program at the Moholy-Nagy University of Art and Design. It has been created within the framework of the Theory and practice of exhibition organization course led by Eszter Földi.

Exhibition opening: 6 pm, 05. 07. 2022
Visitors are welcomed by Eszter Földi art historian, lecturer at Moholy-Nagy University of Art and Design. The exhibition is opened by Anikó Katona art historian, chief museologist of the Graphics Collection at the Hungarian National Gallery in Budapest.
The exhibition is on view: 05. 07. – 22. 07. 2022
Open to visitors between 12-6 pm from Tuesday to Friday.
Facebook event (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=0b5e8f160d&e=2643f4e021)
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9b7158303b&e=2643f4e021 Share (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=08cd906865&e=2643f4e021)
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a8960be26&e=2643f4e021 Forward (http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a8960be26&e=2643f4e021)
Új KÖNYVEK / NEW BOOKS
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=0abda18d52&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=2d77057054&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=76fc3c9ae3&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=612e511622&e=2643f4e021

ONLINE DATABASE (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=ac39bad611&e=2643f4e021)

============================================================
** Facebook (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=341bcd522a&e=2643f4e021)
** Link (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=4d6491c0f9&e=2643f4e021)
** Website (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=028a320682&e=2643f4e021)
Copyright © | 2021 | ISBN könyv+galéria|, All rights reserved.

Our mailing address is:
isbn.books.gallery at gmail.com
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=9a8960be26)
or ** unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=9a8960be26)
.

This email was sent to artinfo at c3.hu (mailto:artinfo at c3.hu)
why did I get this? (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/about?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=9a8960be26)     unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=9a8960be26)     update subscription preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=9a8960be26)
ISBN books+gallery . Víg utca 2. . Budapest, Hungary — Budapest 1084 . Hungary

Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2886037165805edc3b56ec157&afl=1


More information about the Artinfo mailing list