[artinfo] MEGHÍVÓ / INVITATION_0,1_MAMŰ_2022.01.07. -19.00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Tue Jan 4 08:35:49 CET 2022


0,12022.01.07. – 2022.01.27KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

Barics Sándor, Gyenes Zsolt, KristofLab, Peták Dénes, Pongrácz Márton,
Szigeti G CsongorMEGNYITÓ / OPENING:

2022. január 7. 19:00 / 7 January 2021, 7pmMEGNYITJA / OPENING BY:

Rókarend – Béres Bíborka, Varga Léda (performance)KURATOR / CURATOR: KristofLab//Facebook event: https://www.facebook.com/events/1313320392469317//MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. január 27-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 27 January 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm//HELYSZÍN / VENUE: MAMŰ Galéria / Gallery H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)//1946-ban a Neumann János által megalkotott Neumann-elvek között szerepel a
kettes számrendszer, mint a számítások számrendszere.IGEN és NEM a legalapvetőbb kommunikációs mód, környezetünkben minden
eszköz ezt veszi alapelvül. Ez a digitális világ axiómája, a művészet
eszközeivel vizsgálva ez egyfajta lebontásra utal. A kiállításon keresztül
kísérletet teszünk egy végső leegyszerűsítésre, amely installációk vagy
képek formájában jön létre. Olyan tér és helyspecifikus kiállításként
nyilvánul meg ez a fajta kommunikáció, ami eszközhasználat és
gondolatiságban is a redukció formai és elméleti lehetőségeivel apellál.Amikor az informatika hajnalán az első automatizált (mechanikus és
elektronikus) szuperszámítógépeket tervezték, rögtön felmerült a megépítés
gazdaságosságának kérdése. Gondoljunk arra, hogy például egy tízes
számrendszerben operáló korai szerkezetnek minden számjegy alaki értékéhez
egy-egy megfelelő helyi értéket kellene kezelni tíz hatványaiból. Még ennél
is gazdaságtalanabb az a következmény, hogy minden helyi értéken az egyes
alaki értékekre tíz különböző mechanikus vagy elektronikus jeltípus
értelmezését kellene megvalósítania. Sőt, az ezek közötti műveletek
(összeadás, szorzás stb.) szabályrendszere megsokszorozza a műveleteket
végrehajtó egységek megvalósításának szerkezeti elemeit. Ez kezdetben igen
megnehezítette az eszközök megépítését.//Among the Neumann principles created by John Neumann in 1946 is the binary
number system as the number system of calculations.YES and NO is the most basic way of communication, this is the principle of
every device in our environment. This is the axiom of the digital world,
and when examined by the means of art, it suggests a kind of breakdown.
Through the exhibition, we attempt an ultimate simplification that takes
the form of installations or images. This kind of communication manifests
itself as a space and place-specific exhibition that appeals to the formal
and theoretical possibilities of reduction, both in the use of tools and in
thought.When the first automated (mechanical and electronic) supercomputers were
designed at the dawn of informatics, the question of the economics of
construction immediately arose. Consider, for example, that an early
structure operating in a decimal number system would have to handle an
appropriate local value out of its ten powers for each digit form. Even
more uneconomical is the consequence that you would have to implement the
interpretation of ten different mechanical or electronic signal types for
each formal value at each local value. Moreover, the set of rules for the
operations between them (addition, multiplication, etc.) multiplies the
structural elements of the implementation of the units performing the
operations. This initially made it very difficult to build the tools.//A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by:

NKA Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata//mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society//#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary
#contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition
#art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative
#fineart #hungarianart-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list