[artinfo] MEGHÍVÓ / INVITATION_ A KÉTELY ILLATA / THE SCENT OF DOUBT_MAMŰ_2022.08.12. -19.00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Sun Aug 7 22:37:58 CEST 2022


A KÉTELY ILLATA / THE SCENT OF DOUBT

2022.08.12. – 2022.09.02.KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

Arkadiusz IGNASZAK / Asri SAYRAC / BARTUS Ferenc / BESENYEI Zsuzsanna /
BÍRÓ Botond / BODNÁR László / CSERVENKA Edit / DÉR Virág / DÓRÓ Sándor /
Gerlinde THUMA / Johanna SEIDEL / Ivo WEBER / KÁCSER László / LIPTÁK Ágnes
/ NAGY Árpád Pika / NAYG István / NÉMETH Tamás / ORSÓS Bence / PALKÓ Tibor
/ PETRLA Ferenc / SEBESTYÉN Zoltán / Susanne HUSEMANN / SZITÁS Bernadett /
TASKOVICS Éva / Tomasz WENDLAND / Uta HEINECKE / VARGA József Zsolt /
WÁGNER Edina / ZIRCZI JuditMEGNYITÓ / OPENING:

2022. augusztus 12. 19:00 / 12 August 2022, 7pmMEGNYITJA / OPENING BY: FAZAKAS Réka művészettörténész / art historianKURÁTOR / CURATOR: SEBESTYÉN Zoltán képzőművész / artist//EVENT: https://www.facebook.com/events/791496741877494// Az idén 18. alkalommal megrendezésre kerülő Nagykáta-Erdőszőlő Nemzetközi
Művésztelep zárókiállítása „A KÉTELY ILLATA” című tematikára készült
alkotásokat mutat be.

Mai világunkban sok a bizonytalanság. Szinte mindent meg lehet
kérdőjelezni.  Manapság az emberek már semmiben sem bíznak. A KÉTELY, mint
„lehetőség” a jelenlegi zavaros, pandémiás helyzetben hirtelen az ember
egyik fontos alternatívájává vált. Így felmerült, hogy a híres francia
filozófustól származó gondolatot („COGITO ERGO SUM”), egy kicsit tovább
építve, ”átköltve” („DUBITO ERGO COGITO, ERGO SUM”), a KÉTELYT, a
kételkedést tegyük a nemzetközi művésztelepünk koncepciójának fókuszába.
René Descartes gondolata a következő volt: „*Elhatároztam, hogy felteszem:
mindazok a dolgok, amelyek valaha is bejutottak elmémbe, nem igazabbak,
mint álmaim csaló képei. De csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent
hamisnak akartam felfogni, szükségképp kellett, hogy én, aki ezt gondoltam,
legyek valami. S mivel észrevettem, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát
vagyok, olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb
feltevései sem képesek azt megingatni, azért úgy gondoltam, hogy aggály
nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem”. *

Úgy gondoltuk rákérdezünk, hogy a ma embere hogyan határozza meg magát a
mai világunkban, ahol szinte mindig akad valaki, aki mindig, mindent
megkérdőjelez. Mert mit tapasztalunk a körülöttünk lévő világban?
Válságot, káoszt és sokszor az objektivitás hiányát. Így a kétely a
gondolkodás egyik alapelemévé válhat, vagy már vált is. S ki tudja
megmondani, hogy a végső következtetések, melyek a „kételkedve
gondolkodóknál” felmerülnek, helyesek-e?// The final exhibition of Nagykáta-Erdőszőlő International Art Camp which is
held for the 18th time this year got the theme The Scent of Doubt.

Our world we are living in today has many uncertainties. We can have
questions about almost everything. Today people have no trust in almost
anything. DOUBT as a possibility has become as one of the alternative
solution for the time of pandemie and this confusing world that surrounds
us now. Therefore the idea of taking this famous sentence „COGITO ERGO SUM”
by the wellknown french philosopher, René Descartes and transforming into
„DUBITO ERGO COGITO, ERGO SUM” came up and DOUBT became the central theme
of the Art Camp.  René Descartes thoughts: *(...) I resolved to feign that
everything which had ever entered my mind was no more truth than the
illusion of my dreams. But I observed that, while I was thus resolved to
feign that everything was false, I who thought must of necessity be
somewhat; and remarking this truth--I think, therefore I am--was so firm
and so assured that all the most extravagant suppositions of the sceptics
were unable to shake it, I judged that I could unhesitatingly accept it as
the first principle of the philosophy I was seeking. *

We would like to ask the question how people define themselves today where
always there will be somebody who is always questioning everything. Because
what can we  see and experience around us? Crisis, chaos, and the failure
of objectivity. Thus, the doubt can become the core element of our thinking
or maybe it has already become. And who can declare that the final
conclusions by the doubters are true?//MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. szeptember 2-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 2 September 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm)//HELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)//

mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society//Támogatók / Supported by:

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata//#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary
#contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition
#art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative
#fineart #hungarianart

-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list