[artinfo] MEGHÍVÓ / INVITATION_ AZ ILLÚZIÓ SZABADSÁGA / THE FREEDOM OF ILLUSION_MAMŰ_2022.04.29. -17.00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Mon Apr 25 19:13:26 CEST 2022


*AZ ILLÚZIÓ SZABADSÁGA / THE FREEDOM OF ILLUSION*

*2022.04.29. – 2022.05.13.*KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

BAJGAL Dölgön, BÁRDI Dominik, BÓKA Krisztina, BURJÁN Vanda, KÖREI Sándor,
MAJOROS Lili Zsófia, SARFENSTEIN Ditta, SIPOS Ábel Mihály, SIPOS Lilla
Judit, SZABÓ Hajnalka, SZELI Kamilla, SZENTPÉTERI Zsuzsanna, ZSANDÁR ZoéPROJEKTVEZETŐK / LEADERS OF THE PROJECT:

MÉLYI József művészettörténész / art historian

SZABÓ Ádám képzőművész / artistMEGNYITÓ / OPENING:

2022. április 29. 17.00 / 29 April 2022, 5 pmMEGNYITJA / OPENING BY:

KUSTRA Dániel, másodéves képzőművészet-elmélet hallgató / 2nd-year student
of the theory of fine art//EVENT: https://www.facebook.com/events/1348653032287225//Az illúzió tér. Megengedő fajta, szabad benne futni, sétálni, egy helyben
állni. Csukott szemmel, hátrafelé, fél lábon. Szabad benne nézni, alkotni,
úgy tenni mintha. Szabad hazudni, igazat mondani. Szabad.

Az illúzió tér, szigorú fajta. A határait látni nem szabad, megérteni a
rendszerét nem szabad, definiálni őt nem szabad. A valósággal összekeverni
nem szabad, sokáig benne lenni nem szabad. Elhinni nem szabad, de nem
elhinni hülyeség.

Az illúzió szabad, az illúzió fogoly. Az illúzió szabadságot ad, az illúzió
behatárol. Az illúzió köldökzsinór. Biztonság, bezártság, becsukott szem.

A Szabó Ádám osztály kiállítása két olyan fogalommal dolgozik, amik
jelentésváltozásaik során elhasználódtak, a 21. századra kiüresedtek és
lehetetlen nem klisékként használni őket. Szabadság, illúzió, látszat,
valóság, igazság – csak idézőjelben, ironikus hangsúllyal mondjuk ki őket.

Újradefiniálásra nem vállalkozunk, a kiállított munkák vállaltan szubjektív
reflexiók hétköznapi vagy nagyszabású illúzióinkra, illetve azok hiányára.
A látás, befogadás problémáiról, képzőművészet és illúzió viszonyáról
szólnak.

A művészet minden, ami megtévesztés: látszat, hazugság, fikció. A valóság
territóriuma pedig minden, ami igazi, reális, illúziótól mentes. Vagy éppen
fordítva? Az illúzió vágya a valóság megkettőzésének igénye. Vagy saját,
független valóságot teremt? A művek által vizsgált kérdések mindig aktuális
képzőművészeti dilemmákat vizsgálnak.

A kiállításon Szabó Ádám szobrászosztálya és a másodéves kurátorhallgatók
közösen dolgoztak, munkájuk eredménye a MAMŰ-ben is látható vendégkönyv.
Benne kérdésfelvetéseik és személyes élményeik olvashatóak a kiállítás
szervezésével kapcsolatban, gondolatok a művész-, kurátoréletről, fikciók a
kiállítás és a projekt jövőjéről. Egy kiállítás legidőtállóbb tárgyi emléke
talán egy vendégkönyvbe firkált mondat: “Itt jártunk.” Megpróbáljuk mi is
egy vendégkönyvbe konzerválni egy kortárs képzőművészeti kiállítás
megrendezésének élményét 2022-ből. / GARAMVÖLGYI Virág//Illusion is space. It is a permissive kind, you can run in it, walk in it,
or standstill. You can do it eyes closed, backward, or on one foot. It is
free to look, to create, to pretend in it. You can lie or tell the truth in
it. It is free.

 Illusion is space, a strict kind. You must not see its boundaries, you
must not understand its system, and you must not define it. It should not
be confused with reality, and you should not be in it for a long time. You
must not believe in it, but not believing in it is stupid. Illusion is
free, illusion is a prisoner. The illusion gives freedom, and it gives
limits. The illusion is an umbilical cord. It is security, closure, eyes
closed.

The exhibition of Ádám Szabó’s class works with two concepts that have
become obsolete during their changes of meaning, and have become empty by
the 21st century therefore impossible to use them as non-clichés. Freedom,
illusion, appearance, reality, truth - we only use them in quotation marks
with an ironic emphasis.

We do not dare to redefine this, the works on display are intentionally
subjective reflections on our ordinary or large-scale illusions or their
absence. They are about the problems of vision, reception, and the
relationship between fine arts and illusion.

Art is all about deception: appearances, lies, fiction. And the territory
of reality is everything real and true, free from illusion. Or is it vice
versa? The desire for illusion is the need to duplicate reality. Or does it
create its independent reality? The questions examined by the works of art
always examine current artistic dilemmas.

The sculpture department of Ádám Szabó and the second-year curator students
worked together for the exhibition. The result of their work is the
guestbook, which can also be seen in MAMŰ. You can read their questions and
personal experiences about the organization of the exhibition in it, their
thoughts about the artistic and curatorial life, fiction about the future
of the exhibition, and the project. Perhaps the most enduring material
memory of an exhibition is a phrase scribbled in a guestbook: "We were
here." We will also try to preserve the experience of holding a
contemporary art exhibition from 2022 in a guestbook. / Virág GARAMVÖLGYI//MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022.május 13-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 13 May 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm)//HELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGN: BORSI Panna//mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society//Támogatók / Supported by:

Nemzeti Kulturális Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata//#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary
#contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition
#art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative
#fineart #hungarianart

-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list