[artinfo] Felsmann István - KÖZTES HELYZET I INTERMEDIATE SITUATION I Telep Galéria

Telep Galéria telep.galeria at gmail.com
Sun Jul 26 08:13:00 CEST 2020


» Please scroll down for English ↓↓↓

A munka szláv eredetű szó, eredeti jelentése: kín, gyötrelem, szenvedés,
erőfeszítés.

Nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség fejlődése a munkának
köszönhetően indult útnak. A munka jellege és hatásfoka a történelem során
folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal
létezni, ezért leginkább olyan eszközök előállításával foglalkozik, amelyek
a munka testi, fárasztó jellegét csökkentik, vagy megszüntetik. Ezen
tendencia legvége az autopoiesis, azaz az önteremtés irányába mutat.
A munkához hasonlóan a véletlen jelensége és annak feljegyzése is egyidős
az emberrel. A nem várt egyedi események folyamatának eszkalálódása
nagymértékben befolyásolta az emberiség mindenkori előrelépését,
modernizációját.

A művészek által végzett munka gyakran még ma is végtelenségig idealizált
hivatásként él az emberek képzeletében. Nyilván nem alaptalanul. Nem
összehasonlítható ez a típusú tevékenység semelyik egyéb foglalkozással,
tevékenységgel. Mint ahogy egészen különleges a művészet és a véletlen
összefüggése is. A művészet aspektusából szemügyre véve, talán az egyik
legrégebbi lényeges koincidencia, egy kis lyukon átszűrődő fény által
létrehozott, camera obscura-jelenség tudatosulása lehetett. A napból érkező
fénysugarakat a művész korszakoktól függetlenül munkafolyamatai során
hasznosítja, legyen szó akár egy szobor legjobb megvilágításának
kiválasztásáról vagy egy médiaművészeti alkotáshoz szükséges led-panelek
beépítéséről.
Felsmann István Köztes Helyzet című kiállításának középpontjában a Nap és a
belőle érkező fénysugarak képalkotó eszközként való felhasználása áll. Az
ily módon létrejött “solar printek” és az aprólékos munkával, kis
darabokból létrehozott lego-reliefek, eltérő eljárással illetve módszerrel
jöttek létre, ennek ellenére összekötik őket a események látszólagos ok
nélküli, véletlen együttes előfordulása és a törekvés a tiszta
absztrakcióra.

kiállítás időpontja: 2020.07.28 - 08.19.
megnyitó: 2020.07.28. 19:00
kiállítást megnyitja: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő

fb esemény: https://www.facebook.com/events/315520099492698/
_
https://www.felsmannistvan.com
<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.felsmannistvan.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YYqGWSwTryzxTU_6EQT-C3Ho7UW61qTcCWS42Aq4oP9GnzlPAmbbKQyM&h=AT0DUgRY7ZITQKv4fikfJY_qn-ACMvoIxR9LCwAPSGzK6IHYp9lCeE3wgVXQXGt0N7fNUvR3sMup7wkGzS5eZoi7oNjZPN9f2rUW7VoWzF1V-cYCwDrxg5HDuA0qn7qDIB3U90wtAsn8mhOd5Y5gr6Hg8g>

~

Intermediate Situation

„Munka” is a word of slavic origin, its original meaning is: pain, agony,
suffering, effort.

It is no exaggeration to say that the development of humanity started out
thanks to work. The quality and efficiency of work has been continuously
changing, since one tries to succeed with less effort, so mostly it is
about manufacturing tools that can reduce or cease the physical, demanding
quality of work. The very end of this tendency points in the direction of
autopoiesis, i.e. self-creation.
Like work, the phenomenon of chance and its recording is just as old as
mankind. The escalation of the flow of unexpected individual events can
vastly influence humanity’s current development and modernization.
Even today, work done by artists is still considered to be an infinitely
idealized profession. Clearly, not without a reason. It cannot be compared
to any other occupation or activity. Just as the relation between art and
chance is quite special. From an artistic perspective, perhaps one of the
oldest significant coincidences might have been the awareness of the
camera-obscura phenomenon created by light filtering through a small hole.

Irrespective of eras, the artist utilizes these rays of light coming from
the sun during their working process, be it the choosing of the best
lightning for a sculpture or the installation of LED panels for a media
artwork.
In his exhibition titled Intermediate Situation, István Felsmann focuses on
the utilization of the Sun and the light rays coming from it as an imaging
device. The so created „solar prints” and the meticulous lego-reliefs,
created from tiny pieces, have come about by different methods and
processes, however, are linked together by the events’ seemingly causeless,
accidental joint occurrence and the attempt on pure abstraction.

Date: 28th of July - 18th of August, 2020
Opening: 28th of July 7pm
Opening speech by Kristóf Kovács (Gergely Sajnos); Crime Scene Investigator

fb event: https://www.facebook.com/events/315520099492698/
_
https://www.felsmannistvan.com
<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.felsmannistvan.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DpFzHldEm8V1eiNT109YlaiRV1Qj_6TDrgb4DpHDDP30fgnDy9pp6ti8&h=AT0DUgRY7ZITQKv4fikfJY_qn-ACMvoIxR9LCwAPSGzK6IHYp9lCeE3wgVXQXGt0N7fNUvR3sMup7wkGzS5eZoi7oNjZPN9f2rUW7VoWzF1V-cYCwDrxg5HDuA0qn7qDIB3U90wtAsn8mhOd5Y5gr6Hg8g>


More information about the Artinfo mailing list