[artinfo] Fiktív Vonalak I TELEP Galéria

Telep Galéria telep.galeria at gmail.com
Mon Sep 30 08:00:00 CEST 2019


» Please scroll down for English ↓↓↓

A határról legáltalánosabb szinten, mint geopolitikai „térelemről” szokás
beszélni, amely a földrajzi teret államokra, vagyis zászlók alá rendezett
területekre osztja. Azonban vannak kevésbé konkrét határfogalmak is, ilyen
például a szimbolikus, és a rendkívül változékony társadalmi határ, mely az
interperszonális kapcsolatainkat, a közösségekhez való viszonyulásunkat
körvonalazza. A szimbolikus határ a valóság absztrakt felosztását
definiálja, mely alapján megkülönböztethetjük és elkülöníthetjük tárgyak,
személyek vagy fogalmak egyes csoportjait.

A kelet-európai országok között húzódó adminisztrációs vonalak
összetettségét, az egymásra rakódott időrétegek, a rendszerváltás előtti
évtizedek és az elmúlt közel 30 év sok tekintetben befolyásolta. Ezt
illusztrálják a Schengeni egyezmény következtében funkciójukat vesztett
határátkelők épületei is.

A Fiktív Vonalak című csoportos kiállítás célja, az adott téma
sokoldalúságának és komplexitásának bemutatása a képzőművészet
eszköztárának segítségével.

kiállítók: Demeter Dávid, Gróf Ferenc, Kárpáti János Iván, MAMŰ társaság
(Elekes Károly; Ferenczi Károly), Murányi Mózes Márton, Permanent Residents
(Bogyó Virág; Hódi Csilla), Tamir Zadok.

kiállítás időpontja: 2019.10.04 - 25.
megnyitó: 2019.10.04. 19:00
kiállítást megnyitja: Varga Tünde

fb esemény: https://www.facebook.com/events/383131365700723/
<https://www.facebook.com/events/383131365700723/>

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program

~

We usually speak of borders in the most generic way, as a geopolitical
element of space, which divides the world to states, areas organised under
flags. However, more generally, we have other concepts, such as a symbolic
one; a very fickle societal border outlining our relations both
interpersonal and intercommunital. The symbolic border defines the abstract
subdivision of reality, how we distinguish between groups of objects,
people or concepts.

The complexity of administrative lines between Eastern European countries
was influenced heavily by layers of time, decades before the end of
Communism and the last thirty years both. A good illustration could be the
abandoned border posts, rendered obsolete by the Schengen treaty.

The objective of the exhibition titled Fiktív Vonalak (Fictive Lines) is to
show the versatility and the complexity of the topic through art.

artists: Dávid Demeter, Ferenc Gróf, János Iván Kárpáti, MAMŰ társaság
(Károly Elekes; Károly Ferenczi), Mózes Márton Murányi, Permanent Residents
( Virág Bogyó; Csilla Hódi), Tamir Zadok.

date: 4th - 25th of October, 2019.
opening: 7pm 4th of October 2019.
the exhibition will be opened by Tünde Varga

fb event: https://www.facebook.com/events/383131365700723/

An event jointly organized with CAFe Budapest Contemporary Arts Festiva


More information about the Artinfo mailing list