[artinfo] kiállításmegnyitó / PHASE SHIFT

Stúdió Artus artus.studio at gmail.com
Thu Oct 31 14:00:13 CET 2019


- English below -

A csoportos kiállítás az Artus Stúdió és a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Doktori Iskolájának együttműködési projektje.

Megnyitó: 2019. november 5 (kedd), 19 óra
Megnyitja: Tóth Ditta műkritikus
A kiállítás megtekinthető: 2019. november 5 - november 21-ig.
(H-P: 12-18-ig.)

Helyszín: Artus Kortárs Művészeti Stúdió, 1116, Budapest, Sztregova utca 7.
(www.artus.hu, +36 70 3300708)

A fáziseltolódás (Phase shift) alapfogalom az elektronikában, a jelek,
jelalakok és a kommunikáció leírásában általánosan használatos. Két
periodikus jel egymáshoz képesti időbeli eltolódására utal. Periodikus
jelek mindenhol előfordulnak, mint ahogy a fáziseltolódás fogalomnak is
számos köznyelvi jelentése van.
A kiállítás az Artus épületének történetéhez kapcsolódik, a résztvevőket
elsősorban a gyárépület használatának változása, a funkcióváltások
története, jelentése, és a folyamat lenyomatai ragadták meg.
Az első teremben: Czene Márta (HU), Dobó Bianka (HU), Pallavi Majumder
(IN), és Zékány Dia (HU) a művészi és nem művészi munkavégzés
sajátosságaira és különbségeire kérdeznek rá. Dobó Bianka egy képzeletbeli
optimalizációs folyamat segítségével próbálja kiküszöbölni a
fáziseltolódást, ami Zékány Dia munkafolyamata és egy hatékonyabb
festészeti mozdulatsor között lépne fel, míg Czene Márta a művészek
munkafolyamatának egymáshoz képesti eltolódását vizsgálja. Dia az Artus
látogatóktól elzárt tereit jeleníti meg időbeli eltolódásban, festményein
állandóvá téve a raktárterekben dinamikusan változó, eltűnő és feltűnő
tárgyhalmokat, kellékkupacokat. Pallavi Majumder a gyárépület struktúrájára
reflektál, labirintusszerű installációjában az egymáshoz kapcsolódó,
zegzugos terekben megtett útját, bolyongását modellezi. Czene Márta
történetének szereplői is hasonlóan mozognak időről időre megtalálva és
elveszítve egymást a térben.
A második teremben Cecília Bandeira (BR), Volkan Mengi (TR) és Nguyen Thi
Thanh Tra (VN), egy közös 3D videó installációt készítenek, melyben az
Artus épületének történetét rekonstruálják. Minek lehettek tanúi ezek a
falak? Új nézőpontot kívánnak adni a történeti narratívához, mivel a
történelem sokféleképpen érzékelhető és közvetíthető, így valójában bennünk
alakul ki és mi is alakítjuk azt. A videó az igazság kereséséről szól, egy
dinamikus és változékony igazságé, amelyet anekdoták, személyes történetek
és elképzelések formálnak. Külön köszönet: Kozsuhárov Zsuzsanna (HU), Nagy
Dominik (HU)

---------------------------------------------------
The group exhibition is a collaboration project of the Artus Studio and the
Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts.

Opening time: 5th of November 2019, 7 pm
Opening speech: Ditta Tóth art critic
Opening hours: 5th of November - 21th of November 2019
(Mo-Fr 12-6 pm)

Location: Artus Contemporary Art Studio, 1116, Budapest, Sztregova utca 7. (
www.artus.hu, +36 70 3300708)

Phase shift is a widely used term in electronics, and a common term in the
study of signals, waveforms and communication. It refers to the
displacement of two periodic signals in the time domain. Periodic signals
occur everywhere, and the term phase shift has many uses in everyday
language.
The exhibition is related to the history of the Artus building. The
participants were primarily captivated by the changes in the use of the
factory building, the history and the meaning of the functional shifts, and
the imprints of the process.
In the first room, Márta Czene (HU), Bianka Dobó (HU), Pallavi Majumder
(IN), and Dia Zékány (HU) analyze the features and differences of artistic
and non-artistic work. Bianka Dobó uses an imaginary optimization process
to eliminate the phase shift between the work process of Dia Zékány and a
more effective painting method, while Márta Czene examines the shift in the
workflow of different artists. Dia depicts those spaces wich are closed for
visitors, the piles of objects and supplies are dynamically changing,
disappearing and reappearing in the storage rooms and she paints the
permanent state of the objects. Pallavi Majumder reflects on the structure
of the factory building. In her labyrinth-like installation, she modelles
her journey and wandering in the interconnected, zig-zagged spaces. The
characters in Márta Czene's story move the same way, periodically finding
and losing each other in the space.
In the second room, Cecília Bandeira (BR), Volkan Mengi (TR) and Nguyen Thi
Thanh Tra (VN) make a 3D video installation reconstructing the history of
the Artus building. What have those walls witnessed? They intend to convey
a new perspective on the historical narrative, since history can be
perceived and communicated in many different ways and it is actually formed
within us and contributed by us. The video work is a search for the truth,
a slippery and vibrant truth that is being formed by anecdotes, personal
stories, and imaginations. Special thanks: Zsuzsanna Kozsuhárov (HU),
Dominik Nagy (HU).--
Artus Stúdió
1116 Budapest, Sztregova utca 7.
www.artus.hu
www.facebook.com/artus.studio


More information about the Artinfo mailing list