[artinfo] URBAN BORDERS

Telep Galéria telep.galeria at gmail.com
Mon Oct 14 08:00:00 CEST 2019


» Please scroll down for English ↓↓↓

Valószínüleg lehetetlen egyetlen olyan elméleti kifejezést találni, mely
tökéletesen leírja a maga komplexitásában a városlakóknak a városi terekhez
fűződő kapcsolatát. Ezt az összetett viszonyt árnyalják az olyan összetett
fogalmak is, mint a heterotópia, nem-hely, privát tér, közösségi tér vagy a
nyilvános tér. Az utóbbi években megfigyelhető egyfajta modern
térhasználat, ugyanakkor megszűnni látszik a köztér klasszikus értelemben
vett szociábilis szerepe. Érdekes kérdés azonban, hogy a kultúra és
kulturális intézmények hogyan működnek közre ennek a bonyolult kapcsolatnak
a megértésében. Hogyan szolgálhat a kultúra eszközként a néha
ellentmondásos, diverz városszövet megértéséhez?

A projekt reflektálni kíván a városra, mint folyamatosan változó (mind
területében, mind pedig összetételében) nehezen megfogható jelenségre,
valamint a városon belül húzódó absztrakt és kezzel fogható határokra,
melyek néha elválasztanak, néha összekötnek.

Az Urban Borders projekt keretein belül megvalósuló installációk, a városi
térbe való fizikiai beavatkozás kísérletei, melyek kortárs képzőművészet
eszközeivel próbálják megjeleníteni a látható és a láthatatlan városi
határokat.

kiállítók: Brad Downey, Vincent Grunwald
kiállítás időpontja: 2019.10.17 - 11.05.
megnyitó: 2019.10.17. 15:00

helyszín: Budapest, Klauzál tér / park

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program

~

It is probably impossible to find one theoretical expression that perfectly
describes the relationship between the citizens and the spaces of the city
in its complexity. This complicated relationship is nuanced by such complex
terms like heterotopia, non-place, private space, community space and
public space. In the last couple of years a kind of modern use of space can
be observed, while the classical social role of the public space seems to
cease. However, it is an interesting question how culture and the cultural
institutions contribute to the understanding of this complicated
relationship. How can culture serve as a means to comprehend the sometimes
controversial, diverse structure of the city?

The project aims to reflect on the city as an ever changing (in terms of
space and composition as well), elusive phenomenon and on the abstract and
tangible borders that sometimes separate, sometimes connect us.

The installations realized in frames of the Urban Borders project are
attempts to physically intervene in the urban space and they all try to
show the visible and invisible city borders with the means of contemporary
art.

artists: Brad Downey, Vincent Grunwald
date: 17th October of 5th November, 2019.
opening: 3pm 17th of October 2019.

local: Budapest, Klauzal space / park

An event jointly organized with CAFe Budapest Contemporary Arts Festival


More information about the Artinfo mailing list