[artinfo] kiállításmegnyitó / SKÁLA /

Stúdió Artus artus.studio at gmail.com
Wed May 8 21:58:20 CEST 2019


Kiállító művészek: Hardi Ágnes és Koller Margit
Kurátor: Csanádi Judit
Megnyitó: május 10., 19:00, Artus Galéria
Megnyitja: Rényi András

A Csanádi Judit által kurált Kapcsolótér programsorozat keretén belül
Koller Margit és Hardi Ágnes szobrászművészek május 10. és június 3. között
helyspecifikus installációikkal lakják be az Artus Galéria ipari tereit. A
két szobrász együtt tanult a Magyar Képzőművészeti Egyetem Sass Valéria –
Szabó Ádám osztályán, és azóta is több ízben működtek együtt kiállításokon,
csoportos projekteken. Szoros szakmai kapcsolatuk a minket körülvevő
természetes és mesterséges tér megfigyelésében, és a kapott térélmény és
térérzet manipulálásának hasonlóságában ér össze.

Innen a kiállítás címe is: Skála. Hardi az épített tér emocionális
kivetülését a kisplasztika dimenzióiban betonból és fémből építi fel, de
időnként az emberi léptékű, életnagyságúként is meghatározott méretben
konstruál folyosókat, tükröződő environmenteket. Koller ellentétes irányból
közelít a nagyléptékű, gyakran pusztán virtuálisan kivetített és/vagy
részben épített videóinstallációival. Az emberi test köré szabott, épített
terei bejárhatóságukban és befogadásuk dramaturgiájában már-már
díszlet-szerűen képeznek le az észlelés határán mozgó tér-idő rendszereket.

Régi-új installációikat kifejezetten a galéria tereire szabták (át):
egymással párbeszédben álló installációik a kiállító tér építészeti
adottságait az alkotások elemeiként használja, ismétli meg. Ajtók és
ablakok nyílnak, lépcsők fordulnak és folyosók tükröződnek az adott térre
helyspecifikus módon reflektálva. A valós és virtuális, a felnagyított és a
kicsinyített tér-installációk összhangja és vitája a néző figyelmét az
adott térre (itt) és a valós időre (most) fókuszálja, a manipulált
kiállítótér bejárása során a valóság befolyásoltsága tárul fel. Így a
kiállítás origója maga a néző és saját perceptuális képessége lesz, a
minket körbevevő tér-idő megszokott befogadási lehetőségeinek tudatosítása
és felülírása, mint interaktív gyakorlat.

--------
Exhibiting artists: Ágnes Hardi and Margit Koller
Curator: Judit Csanádi
Opening: május 10., 18:00, Artus Gallery
Opening speech: András Rényi

In the frame of the program Switchroom curated by Judit Csanádi, sculptors
Margit Koller and Ágnes Hardi will settle the industrial site of Artus
Gallery with their site-specific installations between 10th of May and 3rd
of June. The two sculptors studied together at the class of Valéria Sass
and Ádám Szabó at the Hungarian University of Fine Arts, and they’ve
already cooperated several times on exhibitions and group projects. Their
close professional relationship is linked in observing the natural and
artificial space around us and in the similarity of the way they are
manipulating the experience and sense of the observed space.

This is what gave the title of the exhibition also: Scale. Hardi is
building up the emotional projections of the built space from concrete and
metal in the dimensions of statuettes, but sometimes she also constructs
human-scale, life-size corridors or mirrored environments. Koller is
approaching from the opposite direction with her large-scale, often only
virtually projected and/or partially constructed video installations. Her
built spaces customized around the human body are almost scenery-like in
their walkability and their dramaturgy, how they’re mapping space-time
systems on the boundary of perception. The artists have (re)customized
their old and new installations specifically for the spaces of the gallery:
their installations standing in dialog with each other are using and
repeating the architectural capabilities of the showroom as parts of the
artworks. Doors and windows are opening, stairways are bending and
corridors are mirroring, reflecting site-specific on the given space. The
accordance and debate of the real and virtual, and the enlarged and
miniature space-installations are focusing the spectator’s attention on the
given space (here) and the actual time (now); the affectedness of the
reality reveals itself while walking around the manipulated showroom. Thus
the origo of the exhibition will be the spectator himself and his own
perceptual ability; the awareness-raising and overwriting of the
possibilities of the familiar reception of the spice-time surrounding us,
as an interactive exercise.

ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI EGYESÜLET
www.artus.hu
-- 
Artus Stúdió
1116 Budapest, Sztregova utca 7.
www.artus.hu
www.facebook.com/artus.studio


More information about the Artinfo mailing list