[artinfo] Phill Niblock, jun. 21. 20h Feszty haz

Nikolaus Gerszewski colourfield at web.de
Mon Jun 17 12:42:22 CEST 2019


2019. június 21. 20h

Feszty-ház (1063 Budapest, Kmety Gy. utca 27.)

Az Ensemble Mobile, a Soharóza együttmžködésében bemutatja:

Phill Niblock: 4 CHORCH, for orchestra and chorus (2009)

Ezt követ‘en:

Live A/V Perfomance by Katherine Liberovskaya and Phill Niblock

4 Chorch: A tíztagú kórus központi hangjai a C# 
és D#, melyekt‘l felfelé és lefelé egy-egy 
félhang távolságnyi eltérést variálhatnak, míg 
tizenöt tagú zenekar esetében a C, D és E a 
központi hangok, és a variálható távolság negyed 
hangnyi. Ez a zenekar esetében összesen egy 
kvart, míg a kórus esetében egy nagy terc 
terjedelmet jelent, mely végtelen számú 
mikrotonális hanggal telít‘dve rezgések és 
felhangok felh‘it hozza létre. Az így létrejöv‘ 
hangzáskarakter némileg kiszámíthatatlan, hiszen 
egyrészt attól függ, ahogyan az egyes el‘adó a 
leírt határokon belül saját intonációt alakít ki, 
másrészt pedig attól, ahogyan az el‘adói tér 
minderre rezonál. Mindez aztán egymástól 
jelent‘sen eltér‘ el‘adásokhoz vezet. (22 perc)


Live A/V Perfomance: Niblock az általa a 
helyszínen létrehozott produkció során olyan, 
saját field-recordingjain alapuló audio darabokat 
ötvöz, melyek eddigi zenei szerzeményeit‘l 
nagyban különböznek. Liberovskaya pedig emellé 
állít össze video-t (Jitter/Max/MSP programmal) a 
több mint három évtizedet átfogó, hatalmas, saját 
clip adatbázisából. (Az el‘adás id‘tartama kb. 30 
perc)

Az el‘adáson az alkotók jelen vannak.


Katherine Liberovskaya (USA) Montrealban és New 
Yorkban alkotó video- és médiamžvész. Az 
experimentális video mžfajában a 80-as évek óta 
alkot, világszerte számos helyszínen és 
rendezvényen mutatott be video-t, video 
installációt és performanszot. 2001-t‘l munkái 
alapvet‘en zeneszerz‘kkel és hangmžvészekkel 
közös együttmžködéseken alapulnak, ezen belül is 
olyan él‘ video- és hangperformanszokon, ahol a 
mžvész él‘képeivel improvizatorikus 'zenei 
látvány' megteremtésére törekszik.


Phill Niblock (szül. 1933, USA) ötven éves 
mžvészi karrierje a minimalista és experimentális 
zene, a filmkészítés és fotográfia területeit 
öleli fel. Niblock 1985 óta vezet‘je a New York-i 
székhelyž, Gentben is mžköd‘ 'Experimental 
Intermedia' avantgarde zenei alapítványnak, 
egyben az alapítvány által mžködtetett XI Records 
kiadó kurátora. Munkái vastag hangos 'drones' 
zenéjér‘l ismertek. A niblock-i hangzást olyan 
instrumentális hangszínekb‘l épül‘ mikrohangok 
töltik ki, melyek számos egyéb hangot generálnak 
az el‘adói térben.

https://www.youtube.com/watch?v=JryBOCyzRzU


Az Ensemble Mobile zenekart Bartók György és 
Nikolaus Gerszewski alapította, 2018-ban. A 
csoport f‘ként olyan, rugalmas paraméterekkel 
bíró zenei darabokat játszik, melyek kreatív 
feldolgozási lehet‘séget biztosítanak el‘adóik 
számára. A zenekar els‘ fellépésére 2018-ban, a 
Tilos Maratonon került sor, Terry Riley 'in C' 
címž darabjának el‘adásával.

https://www.youtube.com/watch?v=6XeTZXi7NyE


Soharóza (vezet‘: Halas Dóra) 10 éve játszik a 
hangokkal, kísérletezik a legkülönfélébb 
dallamvilágokkal és valósít meg mžfajilag 
rendhagyó el‘adásokat extrém helyszíneken. A 
kísérleti kórus tagjai énekeltek már a 
Szeml‘hegyi-barlangban, a Kelenföldi Er‘mžben, 
tartottak koncertet gasztronómiai eseményen vagy 
akár társasházak bels‘ udvarán is, repertoárjuk 
pedig állandóan újul és b‘vül kalandozásaik 
mentén. 2016-ban született meg els‘ catwalk 
koncertjük “Tabu kollekció" néven, amit 2018-ban 
“Az Ügy" követett, és amiket a Trafó mellett már 
számos másik színpadra is meghívtak.

http://soharoza.hu/
More information about the Artinfo mailing list