[artinfo] ISBN Hírlevél/Newsletter | Kiállításmegnyitó / Opening, augusztus 27. 19:00, Folytatódó hiányok / Continuing Hiatus

Beáta isbn.books.gallery at gmail.com
Thu Aug 22 18:45:32 CEST 2019ISBN HÍRLEVÉL / NEWSLETTER
2019/08/22
MEGNYITÓ / Opening

Folytatódó hiányok – Erlich Gábor és Karas David kiállítása
//
Continuing Hiatus – An Exhibition of Gábor Erlich and David Karas
2019. augusztus 27. 19:00

2019. augusztus 27 – szeptember 27.

Megnyitó: 2019. augusztus 27., 19:00

Karas David és Erlich Gábor közös kiállításukon az egykori gellérthegyi barlanglakások (Karas) és egy általános iskolai farsang (Erlich) emléktöredékeiből kiindulva az egyéni és kollektív emlékezet működését vizsgálják – a kettő különválaszthatóságát, a személyesség vagy személytelenség mibenlétét is megkérdőjelezve. Mi az, ami összeköt, és mi az, ami elválaszt minket az előttünk száz évvel ugyanezt a várost lakóktól, vagy attól, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt mi magunk voltunk? Milyen kapcsolatba tudunk kerülni az archív képeken felbukkanó ismeretlenekkel, és mit kezdjünk saját gyerekkori képeink esetleges idegenségével?

A múltból fennmaradt kiragadott, megörökített pillanatok nem egy lineáris időfelfogás magunk mögött hagyott egységeként jelennek meg Karas és Erlich munkáiban. Nem zárványok, hanem kibomlanak térben és időben: ugyanakkor az így körülöttük létrejövő narratíva sem folytonos, nem mentes a hiányoktól. A kibontakozó történetekben azonban ezek nemcsak légüres térként és időként jelentkeznek, hanem az áthidalás, az összekapcsolás új lehetőségeire is alkalmat adnak. Így például arra, hogyan állítható össze egy saját jogán soha meg nem írt történet más, megörökített történetek “melléktermékeiből”; illetve hogyan írható újra egy váratlanul előhívódott múltbeli kép. A Folytatódó hiányok kiállítás a felejtés és emlékezés mint egymással összefonódó folyamatok dinamikájával, a kettő közti mozgással foglalkozik: hol húzódnak a szakadások, és hol kötődnek össze váratlanul az elszakadt (vagy soha össze se tartozó)
szálak?

Kurátor: Juhász Anna Mária

Erlich Gábor (1986) 2014-ben végzett az MKE Intermedia tanszékén. Kutatásában a baloldali kultúrakritika lehetőségeivel foglalkozik. A nemzetközi baloldal (kultúr)kritikai elméleteit vizsgálja a közép-kelet-európai régió félperifériális helyzetének tükrében.

„Arra próbálok választ találni, hogy hogyan tölthet be a művészeti gyakorlat olyan szubverzív, kritikai pozíciót, ami nemcsak a tőke transznacionális hálózatai által uralt világ megértésére, de bizonyos helyzetekben az elnyomó hatalmi alakulatok kicselezésére/megváltoztatására is képes lehet. Egy Somogy megyei faluban nőttem föl munkáscsaládban, _orbit_ című sorozatomban arra az útra reflektálok, amin azóta haladok."

Karas David (1987) 2014-ben diplomázott az MKE Intermedia tanszékén, 2015-2018 között a Doktori Iskola hallgatója volt. Korábban több aktivista csoport önkéntese, 2015 decembere óta a Gólya Szövetkezet tagja.

"2013-ban fotóztam először olyan kunyhókat, amiknek a kilakoltatását és lebontását elrendelte a helyi önkormányzat. Utána még évekig részt vettem sok hasonló esemény dokumentálásában, miközben napi szinten jártam dolgozni a Rottenbiller utcai FKSE-be. Ebben az időszakban bukkantam rá Békés István Szegény ember gazdag városban (1973) című könyvében arra, hogy ebben az utcában nyílt meg 1883-ban a kor legmodernebb hajléktalanszállója, amit 13 évvel később a környék lakói városképi és funkcionális érvekre hivatkozva bezárattak. Sokat gondolkoztam azon, hogy bármit változtatott volna-e a jelenen, ha a száz évvel ezelőtti szegénypolitikáról olyan és annyira hozzáférhető vizuális dokumentáció maradt volna fent, mint például az A Város Mindenkié 2010-es években végzett munkájáról; hogy jelentene-e bármit, ha nem csak egy helytörténeti gyűjteményben találkoztam volna a Rottenbiller utcai hajléktalanszálló történetével, aminek
épülete mellett minden nap elsétáltam."

27 August – 27 September 2019

Opening: 27 August 2019, 7 pm

Departing from memory fragments of a former cave settlement on Budapest’s Gellért Hill (David Karas) and from an elementary school carnival (Gábor Erlich), Karas and Erlich analyze in their joint exhibition the working of individual and collective memory. Their works call into question whether the two categories could even be treated as separate, by re-thinking what constitutes the personal or the impersonal. What connects, and what separates us from the ones who inhabited the same city a century before us, or from the ones we ourselves were years or decades ago? How can we connect to the unknown figures who appear on archive images, and what can we do with the occurrent foreignness of our own childhood images?

Those detached and recorded moments of the past that somehow made it to the present appear in the works of Erlich and Karas not as surpassed units of a linear temporality. They are not closed on themselves, but become unbound in space and time. However, the narratives that come into being around them are also not continuous, not devoid of gaps. These hiatus appear in the unfolding stories not only as spatio-temporal voids, but also as opportunities to bring things into new relations with each other when attempting their bridging. Their potential to enable new connections is for example examined when a story, which has never been written on its own right, is assembled from the „byproducts” of other, recorded stories; or when a suddenly reemerging image from the past is gradually rewritten. The exhibition engages with the dynamics of forgetting and remembering as entangled processes, and with the movements occurring between them: where do ruptions lie, and where do the torn (or never
cohesive) threads reconnect with each other unexpectedly?

Curator: Anna Mária Juhász

Gábor Erlich (1986) graduated from the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts in 2014. Erlich investigates the possibilities of a cultural criticism on/from the Left by scrutinizing critical cultural theories, taking into account the specificities of the semi-peripheral state of East-Central-Europe.

“I have been grappling with the possibilities of a contemporary art practice that is capable of subversive and critical actions; one that is not only able to understand our present, dominated by networked capitalism, but is also able to heck and alter the oppressive apparatuses of power. I grew up in a working-class family in a Hungarian village. With the series _orbit_, I reflect upon the path I have been on since then.”
David Karas (1987) graduated from the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts in 2014 and attended its doctoral program between 2015 and 2018. He has volunteered for a multitude of activist groups and has been a member of the cooperative Gólya since 2015.

“I started documenting bungalows that were planned to be demolished (and thus their inhabitants evicted) by local municipalities in 2013, and continued taking pictures of such cases throughout the following years. In the meantime, I was working at the Studio of Young Artists' Association, located in Budapest's Rottenbiller street. It was in this period when I discovered (in a 1973 book of István Békés, called Poor Man in a Rich City) that in 1883, the most advanced shelter for homeless people had been opened on this very same street, and was forced to shut down 13 years later by the citizens of the district. I've been wondering whether it would have altered our times if there was accessible and extensive documentation on social politics from a century ago, such an archive that is being built by the group 'The City is For All' nowadays. Would it change our present situations and our positionalities towards current problems, if we could learn about such stories as the homeless shelter on
Rottenbiller street, whose buildings we walk by on a daily basis, in a more accessible manner?

Facebook event (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=c1e1241755&e=2643f4e021)
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9c51b4d97e&e=2643f4e021 Share (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=6ad9d51239&e=2643f4e021)
http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=f772bbf357&e=2643f4e021 Forward (http://us19.forward-to-friend.com/forward?u=2886037165805edc3b56ec157&id=f772bbf357&e=2643f4e021)

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Nyitva tartás szeptember 15-ig: K-P 12-19:00
www.isbnbooks.hu

Location: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Opening hours till the 15th of September: Tu-Fri 12-7pm
www.isbnbooks.hu
Új KÖNYVEK / NEW BOOKS
https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=ed67829ddf&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=b3f2fe58f8&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=2f1d000851&e=2643f4e021

https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=90ea7f9fbe&e=2643f4e021

ONLINE DATABASE (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=e4833c39ca&e=2643f4e021)

============================================================
** (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=e86ee64e7c&e=2643f4e021)
** (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=852ca357bc&e=2643f4e021)
** (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=5a9212d326&e=2643f4e021)
Copyright © | 2018 | ISBN könyv+galéria|, All rights reserved.

Our mailing address is:
isbn.books.gallery at gmail.com
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021)
or ** unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=f772bbf357)
.
** Facebook (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=ff353364ed&e=2643f4e021)
** Link (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=d379b5e6e2&e=2643f4e021)
** Website (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/track/click?u=2886037165805edc3b56ec157&id=dc6afb1472&e=2643f4e021)
Copyright © | 2018 | ISBN könyv+galéria|, All rights reserved.

Our mailing address is:
isbn.books.gallery at gmail.com
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021)
or ** unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=f772bbf357)
.

This email was sent to artinfo at c3.hu (mailto:artinfo at c3.hu)
why did I get this? (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/about?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=f772bbf357)     unsubscribe from this list (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021&c=f772bbf357)     update subscription preferences (https://isbnbooks.us19.list-manage.com/profile?u=2886037165805edc3b56ec157&id=9a7c923d95&e=2643f4e021)
ISBN books+gallery . Víg utca 2. . Budapest, Hungary — Budapest 1084 . Hungary

Email Marketing Powered by Mailchimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=2886037165805edc3b56ec157&afl=1


More information about the Artinfo mailing list