[artinfo] Transparent Labyrinth | Gizella Rákóczy (1947–2015) I NEW BUDAPEST GALLERY

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Wed Sep 19 13:43:43 CEST 2018


Transparent Labyrinth | Gizella Rákóczy (1947–2015)

NEW BUDAPEST GALLERY
1093 Budapest, Fővám tér 11- 12 (Bálna Budapest)

21 September – 18 November, 2018

Opening: 20 September, 2018, 6 pm
Opening speech: ZSOLT PETRÁNYI art historian
Curator: MÓNIKA ZSIKLA art historianMusical performance: LAJOS ROZMÁN on
the clarinet playing: József Sári: Valet – In Remembrance of Endre
Szervánszky

Gizella Rákóczy is an important representative of Hungarian and
international geometric art. For decades, her painting was closely tied to
a certain numerical system. In 1976, she began to investigate the
four-armed spiral and its numerical laws in connection with a diagram on an
old Scottish grave. Setting out from the core of the four-armed spiral,
Rákóczy established a system through combinatorics that could be rendered
in the language of painting. Her works on paper created over the course of
two decades – tempera paintings and silk screen prints – reflect the
mathematical correlations of her system theory.

After 1998, the tempera works based on the numerical laws of the four-armed
spirals were replaced by aquarelle paintings, and following a brief
exploration of the potentials of the technique, Rákóczy began to layer the
transparent material’s tonal possibilities according to the famous
Fibonacci linear recurrence sequence. Following the principle of the
sequence based on repetitive steps, layers numbering between 2 and 168 can
be applied on top of one another. Owing to the techniques worked out
experimentally by Rákóczy, even when there are numerous layers on top of
one other, this creates homogenous and brilliantly translucent colour
fields. Parallel to the aquarelle series depicting the permutations of the
spiral’s arms, Rákóczy was also occupied with another set of problems,
namely the cycle of the year, in other words the question of the Cretan
labyrinth. In the form of the Cretan labyrinth, almost all of the threads
of Rákóczy’s research, experiments, and system theories meet.

Given the manner in which her painting was based on system tenets and tied
to geometric constructive tradition, Rákóczy joined several professional
organizations, including the International Society for the
Interdisciplinary Study of Symmetry and the Society of Hungarian
Watercolourists. The analytic, punctilious quality of her art and its ties
to structures and sequences can be linked to several threads in the
paintings of Richard Paul Lohse and Agnes Martin.

Mónika Zsikla

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Transzparens labirintus I Rákóczy Gizella (1947-2015)

ÚJ BUDAPEST GALÉRIA
1093 Budapest, Fővám tér 11–12., (Bálna Budapest)

2018. szeptember 21- november 18.
Megnyitó: 2018. szeptember 20., 18:00
Megnyitja: PETRÁNYI ZSOLT művészettörténész
Kurátor: ZSIKLA MÓNIKA művészettörténész
Közreműködik: ROZMÁN LAJOS – KLARINÉT
Elhangzik: Sári József: Valet – Szervánszky Endre emlékére

Rákóczy Gizella a hazai és nemzetközi geometrikus művészet megkerülhetetlen
alkotója. Festészete hosszú évtizedekig szoros összefüggésben állt a számok
bizonyos rendszerével. 1976-tól egy régi skóciai sírábra kapcsán a négykarú
spirálokkal és azok számtörvényeivel kezdett foglalkozni. A négykarú
spirálok magjából kiindulva – kombinatorikai módon – a festészet nyelvére
leképezhető rendszert állított fel. Két évtizeden keresztül készült papír
alapú tempera-, illetve szitanyomatmunkái rendszerelméletének matematikai
összefüggéseit jelenítik meg.

A négykarú spirálok számtörvényeinek temperaképeit 1998 után az akvarell
váltotta fel, és a technikával kapcsolatos rövid útkeresést követően a
művész a transzparens matéria tónusárnyalatait Fibonacci lineáris rekurzív
sorozatának matematikai képlete szerint kezdte el rétegezni. Az ismétlődő
lépésekből álló műveletsorozat törvénye révén 2-től egészen 168 rétegnyi
festék helyezhető egymás fölé. A Rákóczy Gizella által kikísérletezett
technikának köszönhetően azonban a nagyon sok egymás fölé helyezett réteg
is homogén, ragyogóan áttetsző színmezőket eredményezett.

A spirálkarok permutációit megjelenítő akvarellsorozatokkal párhuzamosan a
művészt azonban egy másik kérdéskör is mindvégig foglalkoztatta: az évkör,
vagyis a krétai vonalú labirintus problémája. A krétai vonalú
labirintusformában Rákóczy Gizella elméleti kutatásainak és
rendszerelméletének szinte minden szála egyesül.

Művészetének analitikus, struktúrákban és sorozatokban gondolkodó
minuciózus jellege sok szálon rokonítható Richard Paul Lohse és Agnes
Martin művészetével.

Festészetének rendszerelvűsége és a geometrikus-konstruktív hagyományokhoz
kötődése okán Rákóczy Gizella több szakmai szervezethez is csatlakozott,
így tagja volt a Nemzetközi Szimmetria Társaságnak és a Magyar Vízfestők
Társaságának.

Zsikla Mónika


More information about the Artinfo mailing list