[artinfo] NOW IS GOOD / TELEP Galéria

Kristóf Kovács kovacsbigkristof at gmail.com
Sun Sep 16 14:39:30 CEST 2018


[scroll for english]

"Now is Good"

Az idő megélése rendkivül lényeges, ez a relevancia pedig minden esetben a
tapasztalatból táplálkozik. Életünk során sok millió pillanatot élünk meg,
minden pillanat jelet hagy személyiségünkön. De mi az, ami az igazán fontos
pillanatokat jellemzi? A pillanatokat, amelyek megváltoztatnak - új bőrt
adnak, láthatóvá teszik a láthatatlant, vagy legyőzik az apátiát?
Választott szabadságunk lehetségét ad arra, hogy minden pillanatot
odafigyeléssel, türelemmel és megértéssel éljünk meg, hogy minden eseményt
megújulásként kezeljünk, és mindig újabb felfedezésekre törekedjünk. Ha
minderre bőségesen szentelünk időt, az megmutatkozik majd a sorsunkban.

Ethan Scott 2014 őszén indult el Kaliforniából, először Kanadába, majd
Bostonba, Detroitba töltött hosszabb-rövidebb időszakokat, hogy aztán végül
New Yorkban telepedjen le. Ebben a sűrű periódusban számos új barátság és
ismeretség született, minden kapcsolat más-más fogékonyságot, tudást és
tapasztalatot hozott. Ethan New Yorkba érkezésekor találkozott Casey
Bolding-el, barátságuk sok új ötletet és lehetőséget indított el - külföldi
utazások, új network kiépítése, festőkkel, zenészekkel, gördeszkásokkal és
hobókkal.

Minden pillanat számít, mivel minden pillanat új magot teremthet - amihez,
ha akarunk, nekünk már csak vizet kell adagolnunk. Ilyen amikor az ember a
pillanatban él, megragadva és megtartva a lehetőségeket, minden kockázat
ellenére szabadon lovagol az élet hullámain. Persze mindig jöhetnek
akadályok, melyek próbára teszik ellenálló képességünket, adódhatnak
kudarcok, amik a cél előtt kiütnek. Ezekben a pillanatokban, furcsa
természeti erők és fizikai folyamatok hatására időről időre újjá kell
születnünk, hogy mindig kicsit frissebb szemlélettel folytathassuk a minket
körülvevő világ felfedezését.

kiállító művészek: Ethan Scott (New York, USA); Casey Bolding (New York,
USA)

a kiállítás időpontja: 2018. szeptember 18 - október 02.
megnyitó: 2018. szepteber 18. 19:00

fb esemény:  <goog_1533054857>
https://www.facebook.com/events/1680888625367814/

~~~

Time is relevant, and relevance is conditioned by experience. Throughout
time, throughout our lives, we encounter millions of moments, every moment
leaving it’s own unique signature upon our character. But what is it that
defines a significant moment? Those moments that leave us feeling changed,
in a new skin, striving for the unseen, or broken down, defeated, apathy
rearing its ugly head? We have the option: freewill grants us the ability
to face every moment with insight, patience, and understanding, to treat
any occurrence as rebirth, always discovering and exploring. Therefore,
time is abundant, and we can manifest our own destiny.

In the Fall of 2014, Ethan Scott backpacked from California, through
Canada, down into Detroit, Boston, eventually settling in New York City.
During that time, many new friends and acquaintances were made, all with
their own unique sets of skills, knowledge, and wisdom. Once in New York
City, Ethan met Casey Bolding, a friendship that spurred a hundred more,
new ideas and passions, travels abroad, connections with artists, painters,
musicians, skaters, and train hoppers.

Every moment counts, as every moment plants a seed - we choose whether to
apply the water. This is a story of living in the moment, taking every
opportunity and holding on for dear life, riding the wave no matter how
tempestuous. There will always be obstacles, moments that test our
resilience, believing in our failure, beating us down to the brink. It is
in these moments, these forces of nature, whether mental or physical, that
we are reborn, time and time again, to face a new day with fresh eyes, and
the youth of discovery.

artists: Ethan Scott (New York, USA); Casey Bolding (New York, USA)

date: 18th of September - 02nd of October 2018
opening: 7pm 18th of September 2018

fb evenets: https://www.facebook.com/events/1680888625367814/


More information about the Artinfo mailing list