[artinfo] Ukrainian Garden I Pasha Open (UA); Bonjour Sima (UA) I TELEP Galéria

Kristóf Kovács kovacsbigkristof at gmail.com
Tue Oct 2 06:05:04 CEST 2018


» Please scroll down for English and Ukrainian ↓↓↓

Az emberi természet hajlamos vágyakozni a kényelem érzésére és szereti
környezete esztétikáját és komfort szintjét fejleszteni. Ezen területek
rendezése, különböző okok miatt azonban nem mindig lehetséges. A vizuális
tartalom problémája a városban mindenütt megfigyelhető, és változó módon
fejeződik ki: a vizuális zajtól és a nem funkcionális terek közepén
elhelyezett hirdetésektől kezdve egészen a perifériáig. A funkcionalitás
ritkán fellelhető új épültekben és udvarokban, minden kaotikus rend szerint
működik az értelmetlen térben. A fejlesztés igénye érezhető az átlagos lakó
és városi szolgáltatók részéről is, de a tapasztalat, a szakmai tudás és az
igazi igények megértésének hiánya miatt a törekvések ritkán érnek el
sikert. Gyakran a kezdeményezés a lakók részéről jön létre, akik elkezdenek
objektumokat kreálni szemétből, műanyagból és gumikból, felesleges
háztartási eszközökből és beillesztik ezeket az udvar terébe. Azonban a
törekvés, hogy az ember szebbé tegye környezetét ellentmondásba került
önmagával, azáltal ahogyan ezzel rendetlenséget teremt az adott térben. Ez
a szociokulturális jelenség vált a megfigyelésünk tárgyává, amelynek
hatásaira és kölcsönhatásaira szeretnénk reflektálni.

kiállító művészek: Pasha Open (UA); Bonjour Sima (UA)

a kiállítás időpontja: 2018. október 04 - 24.
megnyitó: 2018. október 04. 19:00

fb esemény: https://www.facebook.com/events/174221013456536/

~~~

Human nature is prone to desire the feeling of comfort and to improve the
environment that surrounds them to make the space more aesthetically
pleasing and comfortable. But the organization of such conditions is not
always possible due to various reasons. The problem of visual content in
the city can be observed everywhere and is expressed in various ways: from
visual noise and advertisements in the center of an empty, non-functional
space in residential areas and up to the periphery. Yards and new buildings
rarely have any semantic and functional meaning, inside them everything
works in chaotic orders and lives in an unintelligible space. The need to
improve this environment is felt by both ordinary residents and urban
services, but due to inexperience, lack of professionalism and
understanding of real needs, the result is rarely successful. Often, the
initiative comes from residents themselves, who start create all sorts of
objects from garbage, tires and plastic, unnecessary household items,
integrating them into the space of the yard. But man's desire to improve
the surrounding reality became contradictory to itself by cluttering the
given space. This socio-cultural effect has become the object of our
observation, in the course of which we created a reflection of the
influence and interaction with this phenomenon.

artists: Pasha Open (UA); Bonjour Sima (UA)

date: 4th - 24th of October 2018
opening: 7 pm 4th of October 2018

fb evenents: https://www.facebook.com/events/174221013456536/

~~~

Людській натурі властиво прагнення до комфорту і до поліпшення середовища,
яке його оточує. Робити простір більш естетичним і зручним. Але організація
таких умов не завжди можлива через низку обставин. Проблема візуального
наповнення міста спостерігається повсюдно і виражається по-різному: від
візуального шуму і реклами в центрі до порожнього, нефункціонального
простору в спальних районах і на периферії. Двори і новобудови дуже рідко
мають змістовне та функціональне наповнення, в них все працює в хаотичній
будові і живе в неусвідомленному просторі. Потреба в поліпшенні цього
середовища відчувається як звичайними жителями, так і міськими службами,
але в силу недосвідченості, непрофесійності і нерозуміння реальних потреб,
результат рідко виходить вдалим. Найчастіше ініціативу в свої руки беруть
самі жителі, починаючи створювати різного роду об'єкти зі сміття, шин,
пластика і непотрібних побутових речей, інтегруючи їх у простір двору. Але
бажання людини поліпшити навколишню дійсність стало суперечливим самому
собі, захаращуючи цей же простір. Це соціокультурне явище і стало об'єктом
нашого спостереження, в ході якого було створено відображення впливу і
взаємодії з цим феноменом.

художники: Pasha Open (UA); Bonjour Sima (UA)

дата: 4 - 24 жовтня 2018 року
відкривання: 7 вечора 4 жовтня 2018 року


More information about the Artinfo mailing list