[artinfo] Új Symposion: konferencia-felhívás (Ferenczy Múzeumi Centrum)

Daniel Véri danielveri at gmail.com
Tue Jan 16 10:08:08 CET 2018


Új Symposion: konferencia-felhívás[Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

2018. március 9., Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum – Ferenczy MúzeumJelentkezési határidő: 2018. február 7., éjfél

Jelentkezni a konferenciára egy, szóközökkel együtt max. 2.000
karakter hosszúságú absztrakt beküldésével lehetséges. (A távolabbról
érkező előadóknak szükség esetén tudunk Szentendrén szállást
biztosítani.)

Az absztraktokat a következő címekre kérjük megküldeni:

Szilágyi Zsófia Júlia, az Irodalmi Osztály vezetője,
julia.szilagyizsofia at muzeumicentrum.hu

Véri Dániel, tudományos titkár, daniel.veri at muzeumicentrum.hu

Az absztraktok elbírálásának határideje: 2018. február 10.

Az elbírálást a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai végzik. A nyertes
absztraktok szerzői előadást tartanak a konferencián, számukra a
múzeum tiszteletdíjat fizet, amelyről szerződést köt az előadókkal.Az Új Symposion című vajdasági folyóirat történetét, értékeit,
értékteremtő törekvéseit, grafikai és látványfrissességét bemutató
kiállításhoz (Ferenczy Múzeum, 2018. február 10. – 2018. április 27.)
kapcsolódóan hirdetjük meg a Néző·pontosítás konferenciasorozat
következő konferenciáját [Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező
vizualitás az Új Symposionban címmel. Az Új Symposion történetét,
irodalmi és képzőművészeti hozadékát, eredményeit feldolgozó kiállítás
Magyarországon eddig háttérbe szorult, kevéssé ismert és feldolgozott
témát jár körül (kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia).

A lapban erősen jelentkező, tágan értelmezhető vizualitást tematizáló
címmel összhangban célunk a lap és a hozzá kötődő szerzők,
szerkesztők, elméleti szakemberek, képzőművészek munkásságát nemcsak
az irodalom, irodalomelmélet, hanem a művészettörténet felől is
tanulmányozni. Fontosnak tartjuk a folyóiratnak és a hozzá kapcsolódó
nemzedékeknek éppen azt a sajátosságát kiemelni, ahogyan a kép és
szöveg egymást erősítve, sajátos szimbiózisban teremtett egyedi, új
lehetőségeket.Olyan előadásokat várunk, amelyek

•     a vajdasági magyar irodalom meghatározó orgánumát a
magyarországi irodalom- és művészettörténet kontextusában vizsgálják

•     az Új Symposiont mint kezdeményező, a vajdasági és
jugoszláviai kortárs művészetet támogató, elősegítő, a vizuális,
multimediális tendenciákat erősítő műhelyként mutatják be

•     az Új Symposionnal párhuzamos, rokon törekvésű lapokat,
folyóiratokat és kapcsolataikat vizsgálják

•     az Új Symposiont támogató, ahhoz csatlakozó, kevésbé ismert
képzőművészek, művésztelepek, művészcsoportok lapbeli recepcióját
ismertetik

•     az Ifjúsági Tribün és az Új Symposion szerkesztőségének
együttműködését, törekvéseiknek átfedését térképezik fel

•     az folyóirathoz kapcsolódó irodalmi, és/vagy képzőművészeti
alkotókat/alkotásokat mutatnak beA konferencia megvalósulását az NKA támogatja.Néző·pontosítás konferenciasorozat

A Ferenczy Múzeumi Centrum Irodalmi Osztálya a Szöveg és kép
viszonyának újszerűsége a régi Mozgó Világ folyóiratban (1975—1983)
című rendezvényével 2017-ben elindította a Néző·pontosítás című
konferenciasorozatát, melynek alapvető szempontja, hogy mindig még
élő, látogatható kiállításhoz kapcsolódóan kerüljön megrendezésre. Az
irodalommal párhuzamosan a vizuális művészetek, az intermediális
kérdésfeltevések felé nyitott kiállításokhoz igazítva, a megvalósulás
aktualitását kiaknázva a konferenciák tematikája is szöveg és
vizualitás kapcsolódásának, egymásra hatásának, érintkezésének, közös
törekvéseinek a vizsgálata.


More information about the Artinfo mailing list