[artinfo] BUDAPEST GALLERY- inside express IV. | My Favourite Experiments

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Mon Jan 15 09:59:30 CET 2018


BUDAPEST GALLERY

1036 Budapest, Lajos utca 158. | Ground Floor


Barnaföldi Anna, Szécsényi-Nagy Loránd

inside express IV. | My Favourite Experiments

19 January – 25 February 2018

Opening: 18 January 2018, (Thursday) 6 pm

Curator: MÓNIKA ZSIKLA

Opening speech by: ISTVÁN HAJDUThe exhibition was organized in collaboration with Balkon Contemporary Art
Magazine. The INSIDER Award, established by Balkon, was given to Anna
Barnaföldi and Loránd Szécsényi-Nagy, who were selected from among the
artists who appeared in the inside express section of the magazine over the
course of 12 months. Barnaföldi and Szécsényi-Nagy will exhibit together at
the Budapest Gallery.


The exhibition’s title and theme are borrowed from the television program
by the same title which, beginning in 1957, was broadcast on Hungarian
state-run television. The series strove to popularize science by
incorporating complicated chemical and physical processes into everyday
life. The program’s host was physicist József Öveges, a recipient of the
Kossuth Award, who was commonly referred to as “Professor Öveges.” His
personality and informal mannerisms ushered viewers into the world of
science. The experiments presented in the program were simple to understand
and easy to replicate, and they brought within a reach formulas summarizing
scientific observations often a bit inaccessible to laymen.

Following the path blazed by Professor Öveges, the scientific-fantastic
examinations of Anna Barnaföldi and Loránd Szécsényi-Nagy search for
presumed or real answers to questions such as the following: What would
happen if scientific formulas were interpreted as works of art? What kinds
of images would we see if the basic functions inside a telescope were
changed? How does an illustration of a law of physics behave out of
context, coupled with an arbitrarily selected passage from the Bible? What
sort of image does a full-day exposure record when a photographic technique
similar to solar graphics is used? And is the simplest casual speech really
sufficient to define physical and chemical concepts which are otherwise
difficult to comprehend?

In addition to reflecting on the experiments of Professor Öveges, Anna
Barnaföldi’s series of drawings and video works are also linked to the
popular lecture-series which was held at the Uránia Academic Theatre in
Budapest (1899–1916)

Loránd Szécsényi-Nagy’s multimedia installation and series of analogue
photographs map the interconnections of our environment on an astronomical
scale. His observations and mappings focus on objects and meditative
processes such as the astronomical telescope as a medium, the relative
movement of stars or the trajectories gradually created by motion. He has
developed a photographic method, similar to solar prints, for fixing his
series of analogue photographs.Mónika Zsikla


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Barnaföldi Anna, Szécsényi-Nagy Loránd

inside express IV. | Legkedvesebb kísérleteim

BUDAPEST GALÉRIA

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2018. január 19 – február 25.

Megnyitó: 2018. január 18., (csütörtök) 18:00

Kurátor: ZSIKLA MÓNIKA

Megnyitja: HAJDU ISTVÁN műkritikus, a Balkon főszerkesztője


A kiállítás a Balkon kortárs művészeti folyóirat és a Budapest Galéria
együttműködésében jön létre. A Balkon által alapított, most negyedszer
átadott INSIDER-díjat a folyóirat inside express című rovatában az elmúlt
12 hónapban bemutatkozó alkotók közül Barnaföldi Anna és Szécsényi-Nagy
Loránd nyerte el. A művészek közös kiállítással mutatkoznak be a Budapest
Galériában.


A kiállítás címét és tematikus keretét Öveges József 1957-től a Magyar
Televízióban azonos címen sugárzott, közkedvelt tudománynépszerűsítő műsora
adta. A Kossuth-díjas fizikus, közismert nevén Öveges professzor
ismeretterjesztő sorozata nemcsak a mindennapok részeként láttatta a
bonyolult fizikai és kémiai folyamatokat, hanem személyiségével és
performatív előadásmódjának fesztelenségével mintegy beavatottá is tette a
nézőt. A sorozatban bemutatott egyszerű, bárki által elvégezhető és
megérthető kísérletek testközelbe hozták a természettudományos
megfigyeléseket összegző, ám a laikusok által gyakran hozzáférhetetlennek
tűnő képleteket.

Öveges professzor kísérletei nyomán Barnaföldi Anna és Szécsényi-Nagy
Loránd tudományos-fantasztikus vizsgálódásai olyan kérdésekre keresik a
válaszokat, hogy mi történne akkor, ha a tudományos képleteket
műtárgyakként értelmeznénk? Milyen képet láthatunk, ha egy csillagászati
távcsőben megfordul az alapfunkció? Hogyan működik a kontextusából kiemelt,
fizikai törvényszerűséget szemléltető rajz egy tetszőlegesen kiválasztott
bibliai idézettel párosítva? Milyen képet rögzít az egész napos expozíció
során egy szolárgrafikához hasonlatos fotográfiai technika?

A Barnaföldi Anna rajz- és videoműve az Öveges professzor kísérleteihez
kötődő reflexiókon túl változatos módon kapcsolódik az egykor (1899–1916)
Budapesten működött Uránia Tudományos Színház szórakoztató ismeretterjesztő
előadásaihoz.

Szécsényi-Nagy Loránd multimédia installációja és analóg fotósorozata a
környezet csillagászati léptékű összefüggéseinek feltérképezéseire tesz
kísérletet. Megfigyelései és leképezései olyan objektekre és meditatív
folyamatokra fókuszálnak, mint a csillagászati távcső médiuma, a csillagok
relatív mozgása vagy a mozgások által fokozatosan kirajzolódó pályaívek
követése. Analóg fotósorozatának rögzítéséhez egy szolárgrafikához
hasonlatos fotográfiai módszert is kikísérletezett.Zsikla Mónika


More information about the Artinfo mailing list