[artinfo] KÉTFEJŰ GYUFA | DOUBLE HEADS MATCHES | Új Budapest Galéria | New Budapest Gallery

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Tue Feb 13 11:20:51 CET 2018


DOUBLE HEADS MATCHES | A selection of contemporary artworks from four
Romanian private collections

NEW BUDAPEST GALLERY, 1093 Budapest, Fővám tér 11–12., (Bálna Budapest)

Opening: Friday, 16 February 2018, 6–8 pm

The exhibitors include: DRAGOȘ ALEXANDRESCU | APPARATUS 22 | ION BÂRLĂDEANU
| IOANA BĂTRÂNU | MARIUS BERCEA | ȘTEFAN BERTALAN | DAN BEUDEAN | RUDOLF
BONE | GETA BRĂTESCU | MICHELE BRESSAN | CORNEL BRUDAȘCU | ANDRE CADERE |
MIRCEA CANTOR | ANDREI CHINTILĂ | RADU CIOCA | RADU COMȘA | ROMAN COTOȘMAN
| GEORGE CRÎNGAȘU | OANA FĂRCAȘ | ADRIAN GHENIE | TEODOR GRAUR | ION
GRIGORESCU | SIMON CANTEMIR HAUȘI | GHEORGHE ILEA | MI KAFCHIN | IOSIF
KIRÁLY | ANA LUPAȘ | ALEX MIRUTZIU | GILI MOCANU | CIPRIAN MUREȘAN | VLAD
NANCĂ | PAUL NEAGU | SORIN NEAMȚU | IOANA NEMEȘ | MIKLÓS ONUCSAN | DAN
PERJOVSCHI | CRISTI POGĂCEAN | GHEORGHE RASOVSZKY | CRISTIAN RUSU | ȘERBAN
SAVU | MIRCEA SUCIU | SUPERNOVA | ROMAN TOLICI | DORU TULCAN | GABRIELA
VANGA

Collections: RĂZVAN BĂNESCU | MIRCEA PINTE | PLAN B FOUNDATION | OVIDIU
ȘANDOR

Curators: DIANA MARINCU, ZSUZSANNA SZEGEDY-MASZÁK

Opening speech by: KRISZTINA SZIPŐCS

Deputy Director of Collections and Exhibitions, Ludwig Museum – Museum of
Contemporary Art

The title, inspired by Mircea Cantor’s work, suggests multiple narratives
which one can elaborate on Romanian art, having in mind a compressed
timeline, which will be discovered either through the historical end of
this line itself or through the most recent art production of the young,
vivacious art scene. The exhibition, a cut-out from a yet unwritten “ring
of fire” of the most impressive visual productions of recent decades,
offers an opportunity to retrace conceptual links, invisible stories,
common inspiration, and relevant friendships between the artists selected.

The artworks presented were selected from four important Romanian private
collections of today – the collections of Mircea Pinte, Ovidiu Şandor,
Răzvan Bănescu and the Plan B Foundation – found in three different cities:
Cluj, Timişoara and Bucharest. The selection, compiled with the help of
curator Diana Marincu, provides a comprehensive and informative
cross-section of contemporary Romanian art, though it also includes
examples of Romanian neo-avantgarde works, which suggest that, although
every generation has its own perceptions and responses, the creators and
consumers of art can forge bridges between generations. Indeed, it has been
said of the so-called Cluj School that its representatives harbour a keen
interest in the recent past.

The collections boast emblematic works by renowned Romanian artists such as
Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Ioana Nemeș,
Şerban Savu and Mircea Suciu, who rose to international fame as their
patrons’ collections were coming into being. At the same time, the
collectors’ interest in the young generation of artists, for instance Mi
Kafchin, Alex Mirutziu and George Crîngașu, extends the focus to a variety
of mediums and subjects.

While there are many overlaps among these collections, each assembly of
artworks has its own distinctive character and geographical focus, and each
reflects a unique type of interest. This exhibition strives to offer
insights into the personal tastes of these passionate collectors, for whom
art collection, as Răzvan Bănescu so aptly remarked in an interview, is not
merely a hobby, but a life model. Their patronage has been instrumental in
the integration of contemporary Romanian art into public spaces and the
international art scene. The exhibition can be a platform to initiate
meaningful comparisons between private art collecting in Hungary and
Romania: the 2014 exhibition Contemporaries: Collectors and Artists, which
presented works from 38 Hungarian collections, was also organized by the
Budapest Gallery.

Open until 27 May 2018//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Új Budapest Galéria, 1093 Budapest, Fővám tér 11- 12 (Bálna Budapest)

KÉTFEJŰ GYUFA- Válogatás négy kortárs román magángyűjteményből

Megnyitó: 2018. február 16., (péntek) 18:00–20:00

Kiállító művészek: DRAGOȘ ALEXANDRESCU | APPARATUS 22 | ION BÂRLĂDEANU |
IOANA BĂTRÂNU | MARIUS BERCEA | ȘTEFAN BERTALAN | DAN BEUDEAN | RUDOLF BONE
| GETA BRĂTESCU | MICHELE BRESSAN | CORNELIU BRUDAȘCU | ANDRE CADERE |
MIRCEA CANTOR | ANDREI CHINTILĂ | RADU CIOCA | RADU COMȘA | ROMAN COTOȘMAN
| GEORGE CRÎNGAȘU | OANA FĂRCAȘ | ADRIAN GHENIE | TEODOR GRAUR | ION
GRIGORESCU | CANTEMIR HAUȘI | GHEORGHE ILEA | MI KAFCHIN | IOSIF KIRALY |
ANA LUPAȘ | ALEX MIRUTZIU | GILI MOCANU | CIPRIAN MUREȘAN | VLAD NANCĂ |
PAUL NEAGU | SORIN NEAMȚU | IOANA NEMEȘ | MIKLOS ONUCSAN | DAN PERJOVSCHI |
CRISTI POGĂCEAN | GHEORGHE RASOVSZKY | CRISTIAN RUSU | ȘERBAN SAVU | MIRCEA
SUCIU | SUPERNOVA | ROMAN TOLICI | DORU TULCAN | GABRIELA VANGA

Kurátorok: DIANA MARINCU, SZEGEDY-MASZÁK ZSUZSANNA

Megnyitja: SZIPŐCS KRISZTINA, művészettörténész a LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS
MŰVÉSZETI MÚZEUM szakmai igazgató helyettese

A kiállítás Mircea Cantor egyik alkotására utaló címe a román művészet
különböző narratíváira hívja fel a figyelmet – annak tudatában, hogy
tömörített idővonalról van szó, melyet vagy történeti végpontja, vagy a
fiatal, eleven művészeti szcéna legfrissebb alkotásai irányából ismerhetünk
meg.

A kiállítás – mely metszet az utóbbi évtizedek leghatásosabb vizuális
produkciójának egy még leíratlan „szeizmikus övezetéből” – lehetőséget
kínál, hogy nyomon kövessük a konceptuális kapcsolatokat, láthatatlan
történeteket, közös inspirációkat és a művészek közötti meghatározó
barátságokat.

A kiállításon látható alkotások négy fontos román magángyűjteményből –
Mircea Pinte, Ovidiu Şandor, Răzvan Bănescu és Mihai Pop kollekciójából –
származnak, melyek három városban találhatók: Kolozsváron, Temesváron és
Bukarestben. A Diana Marincu kurátor segítségével készült válogatás a
kortárs román képzőművészetről kíván széleskörű és informatív
keresztmetszetet nyújtani; a román neoavantgárd alkotások beemelésével
pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy bár minden generációnak a saját
felvetései és válaszai vannak, a művészet alkotói és befogadói egyaránt
képesek hidat építeni a nemzedékek között. Ismeretes az úgynevezett
Kolozsvári Iskola tagjainak érdeklődése a közelmúlt iránt.

A bemutatott gyűjteményekben olyan művészektől találhatók emblematikus
művek, mint Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă,
Ioana Nemeș, Şerban Savu és Mircea Suciu, akik a gyűjtemények születésével
párhuzamosan szereztek nemzetközi hírnevet. Ugyanakkor a gyűjtők fiatal
művészekre – Mi Kafchin, Alex Mirutziu és George Crîngașu – irányuló
figyelme a különféle médiumokra és témákra is kiterjed. Bár a
gyűjteményekben számos átfedés akad, mindegyiknek körvonalazható,
jellegzetes karaktere és földrajzi fókusza van; ekképpen egyedülálló
érdeklődést tükröznek. A kiállítás megkísérel betekintést nyújtani e
szenvedélyes gyűjtők egyéni ízlésébe is; számukra a műgyűjtés – ahogy
Răzvan Bănescu egy interjúban találóan megfogalmazta – nem hobbi, hanem
életmodell. Művészetpártolásuk elengedhetetlen a kortárs román művészetnek
a nyilvánosságba és a nemzetközi művészeti világba történő integrálásában.
A kiállítás szemléletes lehetőséget teremt továbbá a magyar és a román
magán-műgyűjtés összehasonlítására: 2014-ben a szintén a Budapest Galéria
által rendezett Kortársak: gyűjtők és művészek című kiállítás 38 magyar
gyűjteményből mutatott be válogatást.

A kiállítás megtekinthető:  2018. május 27-ig


More information about the Artinfo mailing list