[artinfo] NEW BUDAPEST GALLERY I Scale I Opening

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Wed Dec 5 14:24:07 CET 2018


Scale

NEW BUDAPEST GALLERY

1093 Budapest, Fővám tér 11-12 (Bálna Budapest)

12 December 2018 – 17 February 2019

Opening: 11 December, 2018, 6 pm

Opening performance by: ANNA FABRICIUS, JÁNOS SZIRTES

Curators: FLÓRA GADÓ, ZSUZSANNA SZEGEDY-MASZÁK

Exhibiting artists:

BÁLINT ALOVITS, GERGŐ ÁMMER, ZSOLT ASZTALOS, IMRE BAK, ANDRÁS BARANYAY,
ÁDÁM CSANÁD BERKES, ÁKOS BIRKÁS, SÁRI EMBER, MÁTÉ DOBOKAY, ANNA FABRICIUS,
JÁNOS FODOR, MARIANN IMRE, TIBOR ISKI KOCSIS, NEMERE KEREZSI, ANDRÁS
KIRÁLY, ADRIAN KISS, ÁDÁM KOKESCH, GÁBOR KOÓS, TAMÁS KÖRÖSÉNYI, HENRIK
MARTIN, ZSOLT MOLNÁR, VERONIKA ROMHÁNY, RITA SÜVEGES, DEZSŐ SZABÓ, JÁNOS
SZIRTES, KATA TRANKER, GYULA VÁRNAI

The point of departure for the exhibition is the notion of scale. The
exhibition includes works the sizes of which often play significant roles
alongside compositions which the artist executed in several identical
versions only the dimensions of which differ. What are the formal,
conceptual and practical reasons which might explain how various dimensions
and extreme sizes become particularly accentuated in a work of art? Where
do the borders lie between formal experimentations, economic considerations
(such as compliance with the exigencies of the art market), and solutions
which constitute responses to particular questions raised by an artist? The
exhibition explores the expressive potentials of scale as part of artistic
strategy in a wide range of compositions, including outright minimalist
works, compositions which were made using no or almost no palpable
materials, occasionally ironic works which nudge the viewer out of familiar
positions, and compositions monumental in scale.

In Hungarian, the word for scale is lépték, which has an etymological
origin in the word lép, meaning ‘to step’. Thus, the first group of works
presented in the New Budapest Gallery relates to our own bodies as units of
measurement. This is followed by explorations of the relationship of size
to the home, the private sphere and objects of everyday use, leading to
depictions of our broader environment, cities and landscapes and,
eventually, the universe. Abstract, nonfigurative works are presented in a
separate section. In addition to these sub-themes, certain techniques (such
as print reproduction processes) have also been given particular attention:
in these cases, it is the restrictions inherent in the techniques
themselves that make sizes which deviate from the customary particularly
striking. Some of the works on display can only be seen with the use of a
magnifying glass, which also calls attention to the significance of scale,
while others require large spaces. The exhibition is also a good reminder
of why works of art should be seen in real life and not merely through
reproductions, as reproductions inevitably falsify the actual sizes of the
works of art (among other things) for which they would serve as substitutes.


/////////////////////////////////////////////////////////////////


Új Budapest Galéria, 1093 Budapest, Fővám tér 11- 12 (Bálna Budapest)

*Lépték  / Scales *

2018. december 12 – 2019. február 17.

Megnyitó: 2018. december 11., 18:00

Kurátorok: Szegedy-Maszák Zsuzsanna, Gadó Flóra

Kiállító művészek: Ámmer Gergő, Bak Imre, Baranyay András, Berkes Ádám
Csanád, Ember Sári, Dobokay Máté, Fabricius Anna, Fodor János, iski Kocsis
Tibor, Kerezsi Nemere, Király András, Kiss Adrian, Kokesch Ádám, Koós
Gábor, Körösényi Tamás, Martin Henrik, Molnár Zsolt, Romhány Veronika,
Süveges Rita, Szabó Dezső, Szirtes János, Tranker Kata, Várnai Gyula

A kiállítás kiindulópontja a lépték fogalma - olyan alkotások lesznek
láthatók, melyeknél kiemelt szerepe van a méretnek vagy pont ellenkezőleg,
a művész ugyanazon kompozíciót különböző változatokban is elkészítette.
Milyen formai, koncepcionális illetve praktikus okai lehetnek annak, amikor
a különböző léptékek és a szélsőséges méretek különösen hangsúlyossá válnak
egy műnél? Hol húzódik a határ a formai kísérletezések, a gazdasági
körülmények, így például a piacnak való megfelelés és a valamilyen
témafelvetésre reagáló megoldások között? Az egészen minimalista vagy
szinte anyagtalan munkáktól kezdve, a nézőt a megszokott pozíciójából
kibillentő, olykor ironikus megoldásokon át a monumentális megformálásokig
a kiállítás a lépték fogalmában rejlő számtalan művészi stratégiát és
értelmezési lehetőséget bontja ki.

Ahogy a lépték kifejezés a lépés szóból ered, úgy saját testünk mint
mértékegység válik a kiállítás kiindulópontjává és egyben tematikus
alegységévé. Ezt követi az otthon, a privátszféra és a használati tárgyak
mérethez való viszonya, majd tágabb környezetünk, különféle tájak és az
univerzum ábrázolásaiban végződik a kiállítás. Külön egységet képeznek a
témába illeszkedő absztrakt, nonfiguratív munkák. Ezen altémákon túl
figyelmet kapnak azok a technikák is (például a sokszorosító eljárással
készült nyomatok), amelyek esetében a technikából fakadó korlátok miatt
ritka a szokásostól kisebb vagy nagyobb méretben készült műtárgy. A méret
fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a bemutatott alkotások egy része
nagyítót, más része hatalmas teret igényel. A kiállítás arra is emlékeztet,
hogy miért fontos műalkotásokat élőben látni, nem csupán a valós méretüket
(is) meghazudtoló reprodukciókról megismerni.


More information about the Artinfo mailing list