[artinfo] állambiztonság és ellenállás

Kovacs Janos kovacsjanos at hotmail.com
Mon Oct 2 13:55:09 CEST 2017


ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS ELLENÁLLÁS: AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI 
IRATOK KUTATÁSÁNAK ÚJ LEHETÃSÉGEI

Szervez‘k: Az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára és az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóköpont - COURAGE - Gyžjtemények hálózata 
címž kutatóprogram.

Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Budapest, VI. Eötvös utca 7.

Id‘pont: 2017. október 3. kedd, 9:30-16:00

A konferencia célja, hogy párbeszédet 
kezdeményezzen az ellenkultúra, kulturális 
ellenzékiség és az állambiztonság viszonyáról, 
annak ábrázolásáról és meg‘rzési módjairól a 
levéltár iratállományához kapcsolódva. Arra 
keressük a választ, hogyan rekonstruálhatóak a 
levéltár irategyütteseib‘l a szocialista korszak 
ellenkulturális gyakorlatai és annak emlékezete, 
beleértve a képz‘mžvészeti, zenei, vallási vagy 
tudományos tevékenységeket, mely mžvészek, 
csoportosulások kerültek az állambiztonság 
homlokterébe. A konferencia szükségképpen az 
ellenzéki mžvészet és ellenzékinek min‘sített 
közösségek kulturális emlékezetét és annak 
megjelenési formáit is érinti, és a “kulturális 
ellenállás" fogalmáról is közös gondolkodásra 
invitál. A levéltár tematikus gyžjteményeit 
(melyek csak téma alapján sorolhatók egybe) 
önálló történettel rendelkez‘ irategyütteseknek 
tekintjük, melyek története is immár kutatás 
tárgya lehet.

Program

9:30 Köszönt‘: Cseh Gerg‘ Bendegúz (ÁBTL)

9:35 A COURAGE projekt és az állambiztonsági 
iratok (Horváth Sándor és Apor Péter, MTA BTK 
COURAGE)

9.45 LEVÉLTÁRI STRUKTÚRÁK, INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK 
(Levezet‘ elnök: Horváth Sándor)

Takács Tibor: A Történeti Levéltár (rövid) története

Tóth Eszter: A pafkától a rekordig (Az ÁBTL levéltári rendszere)

Cseh Gerg‘ Bendegúz: Informatikai válaszok 
levéltári kérdésekre, vagy levéltári megoldások 
informatikai gondokra?

11.00 Kávészünet

11.30 ELLENKULTÚRA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG I. - AZ ÁBTL 
IRATÁLLOMÁNYA (Levezet‘ elnök: Apor Péter)

Gyarmati György: Az ellenkultúra forrástöredékei 
államszocializmus korának magyar titkosszolgálati 
irataiban (ÁBTL)

Müller Rolf: Tettesek, áldozatok, szerepl‘k. Az 
állambiztonsági és történeti fényképgyžjtemény

Papp István: Akácos út. Paraszti életmód és 
mentalitás az állambiztonsági forrásokban

Vörös Géza: Az egyházüldözés dokumentumai a Történeti Levéltárban

13:00 Ebédszünet

14.00 ELLENKULTÚRA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG II. - A 
MEGFIGYELÉS GYAKORLATAI (Levezet‘ elnök: Takács 
Tibor)

Csatári Bence: Szigorúan ellen‘rzött dalok - az 
állambiztonság és a populáris zene

Sz‘nyei Tamás: Jelek, jelzések, jelentések - 
Újhullámos plakátok az állambiztonsági 
dokumentumok tükrében

Deczki Sarolta: Hajdu jelent. Tar Sándor jelentéseir‘l

Slachta Krisztina: A turizmus és a kulturális 
ellenállás transznacionális állambiztonsági 
megfigyelésének gyakorlata.

https://www.facebook.com/events/479397762443728

https://www.facebook.com/events/124717804917691


More information about the Artinfo mailing list