[artinfo] A jelen képlete- Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók | MEGNYITÓ | OPENING

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Tue Nov 28 14:48:01 CET 2017


ÚJ BUDAPEST GALÉRIA

1093 Budapest, Fővám tér 11- 12 (Bálna Budapest)


A jelen képlete- Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók

15 éves a <19 Szabadfogású Számítógép Verseny | 2017

C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány kiállítása


Megnyitó: 2017. december 2. szombat, 17:00–20:00

Kiállító művészek: ANDREJKOVICS ZOLTÁN | BEÖTHY BALÁZS | LISA BUTTINGER |
EIKE BERG | ELŐD ÁGNES | ERHARDT MIKLÓS | FELVIDÉKI MIKLÓS | GUTEMA DÁVID |
IMPLAUSIBLE WORKS (SZEKERES AGNUS, SZÉCSÉNYI-NAGY LORÁND) | JURIK KRISTÓF |
KOZMA GÁBOR | LISZKA TAMÁS | MARSALKÓ FRUZSINA | MAURER DÓRA | MIKULÁN
DÁVID | | PETERNÁK ZSIGMOND–BALOGH MÁTÉ | CLEMENS SCHÖLL | KATARINA ŠEVIĆ |
SZEGEDY-MASZÁK ZOLTÁN–FERNEZELYI MÁRTON | SZEMZŐ TIBOR | SZENTE-VARGA
BÁLINT | SZÖRÉNYI BEATRIX | SZŐNYI ANDRÁS | SZREMKÓ BETTINA | SZTOJÁNOVITS
ANDREA | VARGA MÁTÉ | VECSEI GÁBOR | VÉCSEI JÚLIA | VECSEY BALÁZS | VÉCSEY
VIRÁG | RAPHAEL VÖGELI | WALICZKY TAMÁS | ZICS BRIGITTA | ZSIGÓ MIKLÓS, és
mások


Kurátorok: ÁCS BÁLINT | FERNEZELYI MÁRTON | KOZMA ÉVA | PETERNÁK MIKLÓS


A C3 Alapítvány médiaművészeti és médiatörténeti kiállítása megkísérli
végigkövetni, hogyan alakult a képzőművészet és a számítógépek viszonya
Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben. A jelen képletének
felmutatásához speciális nézőpontot választottunk. Jelentős életművel
rendelkező, ismert alkotók együtt jelennek meg azokkal a fiatalokkal, akik
a C³ Alapítvány Szabadfogású Számítógép Versenyének pályázói, nyertesei
voltak. Az említett időszak alatt sok minden változott a komputerhasználat,
az infokultúra elterjedése és alkalmazásai során. A kiállítás ennek nem
szokványos, de informatív, izgalmas, sokrétű áttekintésére vállalkozik.


A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány 15 éve hirdet fiatalok
számára kreatív számítógép használatot ösztönző versenyt
<http://verseny.c3.hu/2017/>. Úgy véljük, elérkezett az idő, hogy
megvizsgáljuk és bemutassuk, hogyan is zajlott ez a 15 év, kik vettek részt
a projektben, mi történt a több mint száz nyertesünkkel az évek során,
illetve miként válhat láthatóvá, értelmezhetővé annak a több mint 6000
pályázatnak a mai nézete, melyeket a fiatalok készítettek.

A technikai médiumok működése és alkalmazása döntően meghatározza
mindannyiunk hétköznapjait, ám a kreatív alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen
önálló, kritikai, médiatudatos gondolkodás egyáltalán nem közismeret. A
„digitális bennszülöttek” – vagyis akik már a számítógépekkel együtt nőttek
fel –, másként gondolkoznak a világról, mint mi többiek, a „digitális
bevándorlók”, akiknek a korábbi, megszokott életét zavarta meg vagy
alakította át az új, hálózati társadalom. Kérdés, hogyan értjük meg
egymást; milyenek most és milyenek lehetnének ismert és megszokott
dialogikus viszonyaink – például az oktatás – optimális formái? S persze az
is, hogy ebben a 21. század eleji, radikális változásokkal terhes
helyzetben miként mutatható meg mindez, lehet-e közérthető módon beszélni a
jelenről és a jelennek – különösen egy speciális, mikro-történeti közelítés
segítségével?


A kiállítás alcíme utalás Marc Prensky írásaira (Digital Natives, Digital
Immigrants, I-II., On the Horizon, 2001)


A kiállítás megtekinthető: 2017. december 3 – 2018. január 21.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


NEW BUDAPEST GALLERY

1093 Budapest, Fővám tér 11–12., (Bálna Budapest)


The Formula of the Present- Digital Natives, Digital Immigrants

15 years of <19 Freestyle Computing Competition

An exhibition of the C³ Centre for Culture and Communication Foundation at
the New Budapest Gallery


Opening: Saturday, 2 December 2017, 5-8 pmThe exhibitors include: ZOLTÁN ANDREJKOVICS | BALÁZS BEÖTHY | BUTTINGER
LISA | BERG EIKE | ÁGNES ELŐD | MIKLÓS ERHARDT | MIKLÓS FELVIDÉKI | DÁVID
GUTEMA | IMPLAUSIBLE WORKS (AGNUS SZEKERES, LÓRÁND SZÉCSÉNYI-NAGY) |
KRISTÓF JURIK | GÁBOR KOZMA | TAMÁS LISZKA | FRUZSINA MARSALKÓ | DÓRA
MAURER | DÁVID MIKULÁN | | ZSIGMOND PETERNÁK–MÁTÉ BALOGH | CLEMENS SCHÖLL |
KATARINA ŠEVIĆ | ZOLTÁN SZEGEDY-MASZÁK–MÁRTON FERNEZELYI | TIBOR SZEMZŐ |
BÁLINT SZENTE-VARGA | BEATRIX SZÖRÉNYI | ANDRÁS SZŐNYI | BETTINA SZREMKÓ |
ANDREA SZTOJÁNOVITS | MÁTÉ VARGA | GÁBOR VECSEI | JÚLIA VÉCSEI | BALÁZS
VECSEY | VIRÁG VÉCSEY | RAPHAEL VÖGELI | TAMÁS WALICZKY | BRIGITTA ZICS |
MIKLÓS ZSIGÓ


Curators: BÁLINT ÁCS | MÁRTON FERNEZELYI | ÉVA KOZMA | MIKLÓS PETERNÁK


The exhibition of media art and media history organized by the C³
Foundation attempts to trace the relationship between the visual arts and
computers in Hungary over the course of the past fifteen years. To render
the formula of the present, we selected a unique viewpoint. Well-known
artists with significant oeuvres participate side by side with youths who
were applicants and winners of the Freestyle Computing Competition
<http://www.c3.hu/idoalap/?p=competition> organized by C³. Many things have
changed in computer use and the prevalence and application of infoculture
in the past decade and a half. The exhibition endeavours to give an
unconventional but informative, complex and exciting survey of these
changes.


For the past 15 years, the C³ Centre for Culture and Communication
Foundation has organized an annual competition encouraging creative
computer usage by members of the younger generation. We believe the time
has come to examine and present the ways in which the competition has
evolved, the people who have participated in the project, what has happened
to our more than 100 winners over the years, and how the more than 6,000
submissions created by these young contestants can be viewed and
interpreted today.

The operation and use of technical mediums determine our everyday lives in
decisive ways, while independent, critical and media-conscious reflection
essential to creative use is far from common knowledge or practice. The
“digital natives” (people who grew up with computers) think differently
about the world than “digital immigrants” (the rest of us, whose familiar
lifestyles were disrupted and transformed by the new information society).
It remains to be seen how we comprehend one another; what are the optimal
forms of familiar and habitual dialogic relationships, for instance
education, today, and how might they change? And, of course, how can this
be presented in the world of the early 21st century, which is rife with
radical transformations? Is it possible to speak in an easily intelligible
manner about the present and to the present – especially with the aid of a
particular, micro-retrospective approach?


On View 3 December 2017 – 21 January 2018


More information about the Artinfo mailing list