[artinfo] Bell Jar | A thematic debut exhibition of the Hermina Artist Collective

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Mon Nov 6 09:42:27 CET 2017


Bell Jar | A thematic debut exhibition of the Hermina Artist Collective


BUDAPEST GALLERY

1036 Budapest, Lajos utca 158.

8 November 2017 – 7 January 2018


Participating artists:

MÁTÉ BALOGH, ZSÓFIA ÁDÁM, BÁLINT BOLCSÓ, ANTALACI, ZSÓFIA NAGY, SAMU
GRYLLUS – KRISZTIÁN KERTÉSZ, BALÁZS HORVÁTH, KITTI GOSZTOLA, CSANÁD KEDVES,
FERENC JÁNOS SZABÓ, ÁRON LAKATOS, LŐRINC MUNTAG, ERNŐ ZOLTÁN RUBIK, ANNA
PETERNÁK, LÁSZLÓ SÁNDOR, ZSIGMOND PETERNÁK, MÁTÉ SZIGETI, BORÓKA PIROS,
PÉTER TORNYAI, HANNA TILLMANN, ESZTER NÁDAS, DÁNIEL VÁCZI


Curator: ÁDÁM CSÁBI artist

Opening: 7 November 2017, (Tuesday) 5 pm

Opening speech by: MIKLÓS PETERNÁK Director of C3


The community, which has been active since Spring 2015, includes composers
and visual artists. Kálmán Katona’s basic idea was to create a
multi-orientation space engaged in various arts in the gallery he had
established. The gallery operated until June 2017, by which time it had
become apparent that the group was able to survive without an incubator.
The fact that various artistic tendencies converge might in some instances,
appear deliberate, even forced, and in the beginning this was probably
true. With time – as the members came to know and grew more open with one
another – the boundaries were washed away, and members now seek
possibilities for collaborative artistic endeavours on their own
initiative; when they feel it necessary, they reflect on one another. This
link provides the members with inspiration and a new way of thinking, and
the viewers and listeners will also enriched with a more complex experience.

Bell jar: an artificial tool which draws a line and divides space into an
inner and an outer part. Initially, it creates a negative impression.
Sylvia Plath’s novel The Bell Jar (1963) narrates the story of a young
girl’s self-imposed isolation, which comes to a tragic end. In our inner
worlds, depression is often stronger than positive thoughts. The sci-fi
drama series Under the Dome, based on Stephen King’s 2009 novel, depicts an
isolated city, the paranoia which emerged there, and the establishment of
new rules. A bell jar can also imply protection: as something which
protects our food and works of art from external impacts. In Beauty and the
Beast and The Little Prince, it serves as a guard. It protects and lends
elegance to the “bearer of light”, the glowing bulb, transforming it into a
lamp. Seedlings sprout and flourish under bell jars thereby creating a new
living being.

The exhibition displays the progress of a group which until now has been
growing underneath a bell jar, along with its fruits, which have ripened
within the theme of the Bell Jar.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BUDAPEST GALÉRIA

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2017. november 8 – 2018. január 7.


Kiállító művészek:

BALOGH MÁTÉ, ÁDÁM ZSÓFIA, BOLCSÓ BÁLINT, ANTALACI, NAGY ZSÓFIA, GRYLLUS
SAMU – KERTÉSZ KRISZIÁN, HORVÁTH BALÁZS, GOSZTOLA KITTI, KEDVES CSANÁD,
SZABÓ FERENC JÁNOS, LAKATOS ÁRON, MUNTAG LŐRINC, RUBIK ERNŐ ZOLTÁN,
PETERNÁK ANNA, SÁNDOR LÁSZLÓ, PETERNÁK ZSIGMOND, SZIGETI MÁTÉ, PIROS
BORÓKA, TORNYAI PÉTER, TILLMANN HANNA, NÁDAS ESZTER, VÁCZI DÁNIEL


Kurátor: CSÁBI ÁDÁM képzőművész

Megnyitó: 2017. november 7., (kedd) 17:00

Megnyitja: PETERNÁK MIKLÓS a C3 igazgatója


A 2015 tavasza óta működő közösséget zeneszerzők és képzőművészek alkotják.
Katona Kálmán alapötlete volt, hogy egy művészetekkel foglalkozó,
többorientációjú helyet hozzon létre az általa kialakított galériában. A
galéria 2017 júniusáig üzemelt, ekkorra kiderült, hogy a csoport már
inkubátor nélkül is képes önálló életre. Hogy különböző művészeti irányok
találkoznak, direktnek, esetenként erőltetettnek tűnhet, és kezdetben talán
az is volt. Idővel – egymás megismerésével, nyitottsággal – elmosódtak a
határok, és a tagok már önmaguktól keresik a közös alkotás lehetőségét; ha
szükségesnek érzik, reflektálnak egymásra. Ez a kapcsolat inspirációval,
újfajta gondolkodásmóddal látja el a tagokat, és a nézők, hallgatók is egy
komplexebb élménnyel lesznek gazdagabbak.

Bura: mesterséges eszköz, amely kettéválasztja a teret egy belső és egy
külső részre; elhatárol. Elsőre negatív benyomást kelt: Sylvia Plath Az
üvegbura című (1963) regénye egy fiatal lány elzárkózását mutatja be,
tragikus végkimenetellel. Belső világunkban a depresszió sokszor erősebb,
mint a pozitív gondolat. A Stephen King 2009-es regénye alapján készült A
Bura alatt című sci-fi drámasorozat egy város elszigetelődését, az ott
kialakult paranoiát, új szabályok létrejöttét szemlélteti. A bura
ugyanakkor védelmet is jelenthet: megvédi ételünket, műtárgyainkat a külső
hatásokkal szemben. A Szépség és a Szörnyeteg című mesében és A kis
hercegben szintén a védelem szerepét látja el. Óvja, és eleganciát
kölcsönöz a „fény hordozójának”, az izzónak: lámpává varázsolja. Bura alatt
nő ki, és nevelkedik sok palánta, új létezőt hozva létre.

A kiállításban egy ez idáig bura alatt nevelkedett csoport mutatja be
fejlődését és a Bura témában érlelt gyümölcseit.


More information about the Artinfo mailing list