[artinfo] Building materials of the city I A város építőanyagai

Kristóf Kovács kovacsbigkristof at gmail.com
Thu Nov 2 14:26:42 CET 2017


[scroll for english]

A 2B Galéria <https://www.facebook.com/2bgaleria/> és a TELEP
<https://www.facebook.com/TelepGaleria/> Galéria, a budapesti Francia
Intézet / Institut français de Budapest
<https://www.facebook.com/franciaintezet/> támogatásával örömmel mutatja be
A Város Építőanyagai című két helyszinen megvalósuló nemzetközi kiállítást.

A város egy széles körben értelmezhető kifejezés, de földrajzi értelemben
egy régió bizonyos irányú területhasznosítására vonatkozik. Olyan nagy
területű, sűrűn lakott hely, amit ipari, kereskedelmi és lakóövezetek
alkotnak. Budapest, Miskolc, Strasbourg, Párizs, Marseille… urbanizált
földterületek, számtalan különböző utcából és városrészből állnak, amelyek
eltérő építészeti stílusok és korok lenyomatát őrzik. 20. század története,
illteve kultúrtörténete nagyban befolyásolta és formálta az épületek
stílusát és anyagát.

A városok alapvető jellegzetessége, hogy egyetlen faj igényeit hivatottak
kiszolgálni: az emberét. Az elmúlt évtizedekben végbemenő urbanisztikai és
dzsentrifikációs folymatoknak következményeként a városlakó embernek
fontossá vált a heterogén városi környezet és annak fenntartása. A várost
alkotó anyagok, mielőtt bedolgozzák, épületté fagyasztják azokat, hetekig,
hónapokig objektként hevernek a városi térben, konkurálnak a köztéri
szobrokkal, utcaibútorokkal. Persze nem csak ezek a fel- és eltűnő kupacok
mutatják meg a város anyagait, jóval romantikusabb mondja is van annak,
hogy belenézzünk egy-egy épület testébe. Máló vakolatok, épületfelújítások,
bontások és összedőlt házak.

a kiállító művészek:
Batykó Róbert, Bálint Bence, David Renault (F), Guillaume Pellay (F),
Gruppo Tökmag, Ishem Rouiai (F), Ken Sortais (F), Mathieu Tremblin (F),
Pablo Tomek (F), Pinczehelyi Sándor, Soós Károly, TNPU (Telekommunikáció
Nemzetközi Paralel Uniója, csődtömeggondnok: St.Turba Tamás).

*helyszín: 2B Galéria <https://www.facebook.com/2bgaleria/>*

a kiállítás időpontja: 2017. november 8. - december 1.
a megnyitó: 2017. november 8. 19:00
a kiálltást megnyitja: Nagy Edina

fb esemény: https://www.facebook.com/events/126926334674728/?ref=br_tf

*helyszín: TELEP <https://www.facebook.com/TelepGaleria/> Galéria*

a kiállítás időpontja: 2017. november 9. - december 2.
a megnyitó: 2017. november 9. 19:00
a kiállítást megnyitja: Wessely Anna

fb esemény: https://www.facebook.com/events/183599132199859/
<https://www.facebook.com/events/183599132199859/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions>

A két kiállításból álló nemzetközi projekt a 2b Galéria, a TELEP Galéria és
a budapesti Francia Intézet együttműködésnek az eredményeként valósult meg.

_ _ _

2B Gallery and TELEP Gallery are pleased to announce the international
exhibition supported by the French Institute / Institut Français Budapest
called 'Building Materials of the City' which is taking place at two venues.


The expression city can be interpreted broadly, but in terms of geography
it refers to the certain way of land use in a region. It is a densely
populated large area that consists of residential areas, industrial and
commercial zones. Budapest, Miskolc, Párizs, Marseille… urbanized
territories made up of countless streets and districts that all preserve
the imprints of different architectural styles and ages. The history and
cultural history of the 20th Century had a great impact on the style and
material of the buildings.

It is a fundamental feature of cities that they need to serve only one
species: the human. Due to the urbanistic and gentrification processes
taking place in the last decades the heterogeneous urban environment and
its maintenance became important for the citizens. The materials composing
the city are lying in the urban space for weeks or months as objects,
competing the public sculptures and street furnitures before they are used
and freezed into buildings. Of course not only these appearing and
disappearing heaps can show the materials of the city, there are a lot more
romantic ways to look into the body of a building. Crumbling plasters,
reconstructions, demolitions and collapsed houses.

the exhibiting artists:
Róbert Batykó, Bence Bálint, David Renault (F), Guillaume Pellay (F),
Gruppo Tökmag, Ishem Rouiai (F), Ken Sortais (F), Mathieu Tremblin (F),
Pablo Tomek (F), Sándor Pinczehelyi, Károly Soós, IPUT (International
Parallel Union of Telecommunications, trust.ee in bankruptcy of IPUT:
St.Turba Tamás)

*locale: 2B Gallery *

on view: 8 September - 1 December 2017
opening: 8 September 2017, 7pm
opening speech: Edina Nagy

fb events: https://www.facebook.com/events/126926334674728/?ref=br_tf

*locale: TELEP <https://www.facebook.com/TelepGaleria/> Gallery *

on view: 9 September - 2 December 2017
opening: 9 September 2017, 7pm
opening speech: Anna Wessely

fb evenets: https://www.facebook.com/events/183599132199859/
<https://www.facebook.com/events/183599132199859/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions>

The international project consisting of two exhibitions was realized as the
result of the cooperation between the 2B Gallery, the TELEP Gallery and the
French Institute Budapest.


More information about the Artinfo mailing list