[artinfo] LABOR GALÉRIA | Occam városa | Dobokay Máté, Kristóf Gábor | március 22. 19:00

Labor Galéria laborgaleria at gmail.com
Sun Mar 19 10:16:07 CET 2017


[image: occam városa.jpg]Occam városa

Dobokay Máté és Kristóf Gábor kiállítása


megnyitó: március 22. 19:00


kurátor: Mélyi József

megnyitja: Mújdricza PéterOccam városa lehetne egy konkrét település vagy a valóságra alkalmazható
filozófiai példázat – de nincs realitása. Egy képzeletbeli konstrukció,
amely a kétdimenziós kép, a térbeli geometrikus struktúra és az
urbanisztikai modell között lebeg. A logikai metaforából ismert borotva
helyett a kiindulópont egy egyszerű kontúrú, közönséges stanckés. Egy
készen talált tárgy. A késsel kivágott és egymásra rétegzett
kartonelemekből térbeli forma jön létre, majd egy számítógépes program
segítségével a test virtuális sík felületekre bomlik szét. Az így
keletkezett síkidomok egyikének körvonalából penge készül; a lépések
megismétlődnek: kivágás, extrudálás, felbontás. Az alapformából és
mutációiból így egy formasor alakul ki, amelynek egyaránt része a valós
tárgy, a sík lap, a térbeli struktúra és a virtuális szerkezet. A sorozat
elemei új rendszerben, a régi építészeti rajzok hordozóin, blueprinteken
jelennek meg, együttesük pedig városképekre emlékeztet.

A dobozkészítéshez használt hétköznapi kés és a múltból előbukkanni látszó
urbanisztikai látomás között a kapcsolatot egyszerű logikájú laboratóriumi
kísérletek teremtik meg. A kísérletezők: egy fotográfus és egy festő; két
képalkotó és virtuális képbontó. Közös tevékenységük lenyomata a
modernizmus ma egyfelől ünnepelt, másfelől elbukottnak gondolt tér-,
architektúra- és városteremtő elképzeléseit idézi: Donald Judd hajtogatott
minimalista formáit, Buckminster Fuller előadásainak illusztrációit, vagy a
szovjet tervezők El Liszickij által összegyűjtött utópisztikus építészeti
vázlatait. A végeredménynél és a történeti párhuzamoknál lényegesebb
azonban maga a folyamat, az egyszerű lépésekből felépülő, saját szabályokat
következetesen alkalmazó konstruktív kísérlet, amely a realitásból
kiindulva új valóságot teremt.

Nyitvatartás: március 27-e kivételével minden nap 16:00-19:00.

-- 
LABOR
www.labor.c3.hu


More information about the Artinfo mailing list