[artinfo] A kopár szík sarja / Sparse Alkali Flats

Beothy Balazs b2 at c3.hu
Thu Jul 13 09:08:48 CEST 2017


A kopár szík sarja

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a Hejettes Szomlyazók kiállításának megnyitójára, 2017. július 13-án, 
csütörtökön 18 órára.

Köszöntőt mond: Fabényi Julia igazgató
A kiállítást a művészek jelenlétében megnyitja: Kokó és Laca

A művészcsoport 1984-ben alakult és 1992-ben szűnt meg. Akkor jött 
létre, amikor a korábbi tiltások, betiltások, a legkülönbözőbb 
akadályoztatások már egyre kevésbé éreztették hatásukat; majd a 
többpártrendszer konszolidációja idején oszlott fel. Földalatti 
formációnak indult és hivatalossá, elfogadottá vált csoportként végezte. 
Egyediségét éppen ez a paradox pályafutás határozza meg: olyan 
időszakban váltak hivatalossá, amikor maga a hivatalosság oszladozott, 
és jellemző módon akkor fejezték be tevékenységüket, amikor az új 
hivatalosság kialakult, az új hatalom megszilárdult. Akkoriban váltak 
konformistává, amikor a politikai-művészeti konformizmus időlegesen 
ellehetetlenedett Magyarországon. Ezért az ő konformizmusuk egész más 
jellegű, mint amilyen Munkácsy Mihályé volt a kiegyezés után, vagy mint 
Pablo Picassóé volt a világháború utáni Franciaországban. Pályájuk 
leképezi egy hatalmi rendszer felbomlását és az új hatalom megszilárdulását.

A kiállítás két részből áll:

Rügyfakadás | A Hejettes Szomlyazók korai korszaka (1984–1987)
Új Budapest Galéria, 2017. május 30. – szeptember 3.

Hejettes Szomlyazók: A kopár szík sarja (1987-1992)
Ludwig Múzeum, 2017. július 14. – szeptember 10.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art cordially invites you to 
the opening of the exhibition
Sparse Alkali Flats. Exhibition of the group Substitute Thirsters
on Thursday, 13 July 2017 at 6 p.m.

Greetings by Julia Fabényi, Director
Opening speech by Kokó & Laca
The artists will also be present.

The group Substitute Thirsters was active from 1984 until 1992. It was 
established when the former bans, prohibitions, and various hindrances 
of Socialism had already begun to abate, and they dispersed as soon as 
parliamentary democracy was consolidated. They began as an underground 
formation and by the end they had become an officially accepted group. 
Their singularity lies precisely in this paradox career; the group 
gained official recognition at a time when officiality was 
disintegrating, and—typically—they ended their practice around the time 
when new officiality had formed and a new power had consolidated. They 
became conformists at a time when political-artistic conformism was 
temporarily hampered in Hungary. Their career accurately illustrates the 
disintegration of an old regime and the consolidation of a new one.

The exhibition consists of two parts:

Budburst | The early period of the Substitute Thirsters (1984–1987)
Új Budapest Galéria (Budapest Gallery), 30 May - 3 September 2017

Substitute Thirsters 1987–1992: Sparse Alkali Flats
Ludwig Museum, 14 July - 10 September 2017More information about the Artinfo mailing list