[artinfo] Art Capital 2017

artcapital artcapital artcapital at muzeumicentrum.hu
Wed Aug 30 23:05:10 CEST 2017


Otthon Szentendrén


Valamennyien lakunk valahol. Az otthon nem egyenlő a hajlékkal, bár többnyire hozzá kapcsolódik. Otthon érezhetjük magunkat a házak, kertek, templomok, utcák szegélyezte fizikai térben, a lakásunkban, otthon lehetünk egy kultúrában, otthonosként élhetünk meg illatokat, hangokat, színeket. Otthonra lelhetünk az internet kínálta virtuális térben is.

Otthon érezni magunkat: ez elsősorban érzelmi állapot. Nem csupán az ismerősség érzése, hanem öröm és bánat, nosztalgia és harmónia, vigasz és büszkeség. Az érzelmek olyan együttese, amely ott és csakis ott van meg. Az otthontalanság érzete, amikor mindez fájóan hiányzik. Mindkettőt az együtt-létezés rendje szervezi – finom áttételekkel a közösségek élő organizmusaiban. A nagy orosz író, Lev Tolsztoj elhíresült mondata szerint az emberi boldogság az otthon szinonimája. Egy másik író, a magyar Tamási Áron intelme szerint létezésünk célja az otthon megtalálása. Otthontalannak lenni e szerint, boldogtalan állapot.

Az otthonhoz kapcsolódó alapvető sztereotípiáinkat folyamatosan alakítják az egyéni tapasztalatok. Erre a viszonyra visszautalva sok mindent lehet építeni: fogyasztói szokásokat, ideológiát, hatalompolitikát – de művészetet is. A vizuális művészeteknek is visszatérő, állandó tárgya e roppant nagy, mégis bensőséges téma. Jelenlegi aktualitását olyan társadalmi jelenségek adják, mint az Európát újonnan érő migrációs nyomás, a munkaerő kelet–nyugat, illetőleg dél–észak irányú áramlása vagy a privát élet egyre nagyobb terének áthelyezése az internetes közösségi oldalakra.

Az idei Art Capital központi témája az otthon és otthontalanság képzete és tapasztalata. Olyan kortárs művészeti kiállításokra várjuk, amelyek reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére és a hozzá kapcsolódó társadalmi és pszichikai jelenségekre is.

Szeretettel várjuk az Art Capital kiállításain és programjain! Érezze otthon magát ebben a fantasztikus városban, ahol a képzőművészet már oly régóta valódi otthonra lelt!


Szentendre, 2017. szeptember 1.      Gulyás Gábor
     	 igazgató
Ferenczy Múzeumi Centrum

Újonnan nyíló kiállításokMIG21
A migráció a kortárs képzőművészetben
MűvészetMalom, 2017. szeptember 7. – október 8.
(Szentendre, Bogdányi út 32.)

AES+F | Žarko Bašeski | Marko Brecelj | Bureau d’Etudes | Heather Dewey-Hagborg | Adam Donovan | Metod Frlic | Jusuf Hadžifejzović | Marko Jakše | Jovan Joca Jovanović | Herlinde Koelbl | Aleksandra Kostič | Oleg Kulik | Zbigniew Libera | Ján Macko | Jože Slaček | Mladen Stilinović | Raša Todosijević | Ulrich Wüst | Srdjan Živulović

Kurátorok: Nina Jeza, Peter Tomaž Dobrila

Megnyitó: 2017. szeptember 7-én 18 órakor
	
A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: drMáriás képzőművész, író, előadóművész

Performansz: Jusuf Hadžifejzović és Marko Brecelj


A kiállítás a nyugati közbeszéd egyik ideológiai nehezékekkel terhelt, sematikus keretek közé szorult témáját jeleníti meg művészeti eszközökkel. A migráció problémája itt mégsem az aktualitása miatt igazán érdekes: a bemutatott művek révén – az aktualitás lendületét hátrahagyva – az örökös úton levés tapasztalatával szembesülünk. A kortárs képzőművészet különféle műfajait felvonultató, mintegy félszáz alkotás időben is, térben is változó perspektívákat kínál ehhez a személyes és társadalmi vonatkozásában is alapvető jelenséghez.


Mezőszemerei ikertornyok
Bukta Imre
Kovács Margit Múzeum udvara, 2017. szeptember 8–24.
(Szentendre, Vastagh György utca 1.)

Koordinátor: Kígyós Fruzsina

Megnyitó: 2017. szeptember 8-án 15 órakor

A vendégeket üdvözli: Muladi Brigitta, az FMC Kurátori Főosztályának megbízott vezetője

Megnyitja: Wirth Imre író


Bukta Imre (1952) művészete erős szálakkal kötődik a vidéken élő emberek életmódjához és kultúrájához, témáit a mindennapi dolgos élet tárgyai, helyszínei és szereplői adják. Szemlélete hol ironikus, hol lírai, néha kritikus vagy éppen megengedő, de mindig kivételes empátiával közelíti meg alanyait. Ez az installáció – amelynek valódi, kapirgáló tyúkok a főszereplői – olyan társadalmi problémákra reflektál, amelyek egyaránt érintik az urbánus és a vidéki létmód értékrendjét, s szólítják meg a nagyvárosok és a falvak lakóit.


Átalakulás
Szabó Zsuzsanna
Barcsay Múzeum, szeptember 8. – október 8.
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)

Kurátor: Iberhalt Zsuzsa

Megnyitó: 2017. szeptember 8-án 16 órakor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Fülöp József, a MOME rektora

Hegedűn közreműködik: Surján Péter és Lang Ildikó


A kiállítás az iparművészet és a képzőművészet izgalmas metszetét járja körül. Fotókollázsokon és egy videóperformanszon keresztül különféle átalakulások folyamatai, helyzetképei figyelhetők meg; a városi tűzfalak képei egy rég lebontott, elpusztult épület sziluettjeivel valaha létezett otthonok árnyékaiként hatnak. A téglafalak kontúrjaiból, melyek fonállal kapcsolódnak egymásba, egységes városkép bontakozik ki. Az eltűnt otthonok a művész által kreált kompozíciókban formálódnak újra.


Az utca hangjai
Bakos Tamás
Barcsay Múzeum, 2017. szeptember 8. – október 8.
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)

Kurátor: Muladi Brigitta

Megnyitó: 2017. szeptember 8-án 17 órakor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Walter Famler, a bécsi Kunstverein vezetője


A korábban pincérként dolgozó Bakos Tamás (1976) 2000 és 2013 között hajléktalanként élt Budapesten. Mindeközben autodidaktaként képezve magát az utcán talált papírokra, fa alapanyagokra több ezer festményt és rajzot készített, s ezeket rendszeresen árulta. A megdöbbentő erejű képeket Walter Famler, a Kunstverein művészeti főtitkára mutatta be 2014-ben a nagyközönségnek Bécsben. A szentendrei tárlat Bakos első magyarországi kiállítása.


Bomlasztó képzelet
Tilo Baumgärtel ǀ Norbert Bisky ǀ Bodoni Zsolt ǀ Jonas Burgert ǀ Jake és Dinos Chapman ǀ Martin Eder ǀ Oana Farcas ǀ Robert Fekete ǀ Martin Gerboc ǀ Jakub Janovský ǀ Michael Kunze ǀ Haruko Maeda ǀ Marin Majic ǀ Justin Mortimer ǀ Daniel Pitín ǀ Miroslav Polách ǀ Leopold Rabus ǀ Baies Radu ǀ Daniel Richter ǀ Wilhelm Sasnal ǀ Serban Savu ǀ George Shaw ǀ Adam Štech ǀ Mircea Suciu ǀ Szűcs Attila ǀ Alexander Tinei ǀ Veres Szabolcs ǀ Caroline Walker ǀ Jonathan Wateridge ǀ Craig Wylie
MűvészetMalom, 2017. szeptember 8. – október 8.
(Szentendre, Bogdányi út 32.)

Kurátor: Jane Neal

Megnyitó: 2017. szeptember 8-án 19 órakor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Köszöntőt mondanak:	Dr. Juraj Chmiel, Csehország magyarországi nagykövete
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere

Bevezetőt tart: Jane Neal kurátor

Közreműködik: Farkas Izsák hegedűművész


Robert Runták cseh műgyűjtő mintegy másfélezer alkotást számláló kortárs nemzetközi festészeti kollekciója első ízben mutatkozik be külföldön. A tárlat az úgynevezett „poszthumán festészetre” koncentrál. Olyan képeket láthatunk itt, amelyek kiemelkedő művészi erővel jelenítik meg az individuumot, aki egyre otthontalanabbá válik a mai, dehumanizálódó társadalomban, ezzel párhuzamosan pedig azt a törekvést, ami a kötöttségek nélküli emberi szellem sajátja.


Nyitva van az aranykapu
Ferenczy Zsolt | Fusz Mátyás | Herman Levente | Hollós Ádám | Kósa Gergely | Kroó Anita |Szegedi-Varga Zsuzsanna | Téglás István | Tóth Anna | Trafik Kör
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum, 2017. szeptember 10. – október 15.
(Szentendre, Bogdányi út 12.)

Kurátor: Tóth Anna

Megnyitó: 2017. szeptember 10-én 17 órakor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Kónya Ábel képzőművész, a MODEM vezető kurátora

Közreműködik: Barabás Lőrinc LIVE ACT


A kiállítás egyfajta kísérlet annak a szövetségnek az újraélésére, amelyet a két világháború között kötöttek a Szentendrére látogató művészek és a városban élők. A tárlaton látható művek ihlető fundamentuma az itt megtapasztalható, sajátos közeg, melyet a minden valódi közösségnek alapul szolgáló otthonosság és nyitottság hat át. A különféle műfajú alkotások az otthon-otthontalanság témakörének megrázó érzéseket is közvetítő, új manifesztációit jelenítik meg.


Belső tér
Dawn Csutoros
Evangélikus templom, 2017. szeptember 10. – szeptember 24.
(Szentendre, Bükkös part 2.)

Kurátor: Kígyós Fruzsina

Megnyitó: 2017. szeptember 10-én 19 órakor


A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató
és Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész

Megnyitja: Mispál Attila Balázs Béla-díjas film- és színházi rendező


A magyar gyökerekkel rendelkező ausztrál Dawn Csutoros kiállítása bensőséges, meditatív experimentális élményeken alapuló installáció, szín- és hangperformansz kíséretével, amelynek köztéri része egyszersmind kapcsolódás a művész által a világ több pontján megvalósítottselyemút projekthez. A műegyüttes a templom szakrális belső tere és a személyes belső tér kapcsolatának lehetséges kialakítására és annak hatásaira reflektál.Előhívás
Fényképek a fiókok mélyéről – szentendrei művészek, tárlatok, események
Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem, 2017. szeptember 12. – november 19. 
(Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)

Kurátor: Rappai Zsuzsa

Megnyitó: 2017. szeptember 12-én 18 órakor

A vendégeket üdvözli: Kassai Hajnal múzeumigazgató-helyettes

Köszöntőt mond: Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere

Megnyitja: Török Katalin művészeti író


A kiállítás privát fotókon keresztül mutatja be a szentendrei képző- és iparművészeket, kiállításokat, művészeti eseményeket – a régi művésztelep életétől napjainkig. Ünnepek és hétköznapok egyaránt láthatóak a képeken. Megjelenik a Templomdombi tárlat, a Vajda Lajos Stúdió, a Műhely Galéria, a Dalmát pince, az egynapos Inkubátor tárlat, az Ipszilon Galéria Kondor-kiállítása, a Művészkonyha – megannyi nevezetes szentendrei képzőművészeti esemény színes és fekete-fehér fotókon.


Meteor és apró katasztrófák
Hugyecsek Balázs – Rizmayer Péter
Czóbel Múzeum, Ilosvai Terem, 2017. szeptember 13. – október 29.
(Szentendre, Templom tér 1.)

Kurátor: Kopin Katalin

Megnyitó: 2017. szeptember 13-én 19 órakor

A vendégeket üdvözli: Kassai Hajnal múzeumigazgató-helyettes

Megnyitja: Németh Lajos meteorológus


A művészpáros a természettel folytat panteista diskurzust a maga ironikus, aktív, cselekvő módján. Legjellemzőbb helyszíneik a dunai ártér, a pilisi hegyek, valamint az erdélyi havasok. Videóikban a táj az otthon metaforája, mely menedéket nyújt az embernek, amíg az ellene nem fordul. A kiállításon három videómunka, a hozzájuk kapcsolódó organikus installációk és tárgyak, egy-egy önálló mű, valamint egy kültéri installáció látható.


A nap verse – a nap műve
Kmetty Múzeum, 2017. szeptember 15-24.
(Szentendre, Fő tér 21.)

Áfra János ǀ Géher István László ǀ Kemény István ǀ Krusovszky Dénes ǀ Kukorelly Endre ǀ Lackfi János ǀ Rakovszky Zsuzsa ǀ Szabó t. Anna ǀ Térey János ǀ Tóth Krisztina
Babits Mihály ǀ Borbély Szilárd ǀ T. S. Eliot ǀ Illyés Gyula ǀ Jékely Zoltán ǀ Kosztolányi Dezső ǀ Nemes Nagy Ágnes ǀ Tandori Dezső ǀ Weöres Sándor

Barki Gergely ǀ Bodonyi Emőke ǀ Boros Lili ǀ Kopin Katalin ǀ Muladi Brigitta ǀ Révész Emese ǀ Rockenbauer Zoltán ǀ Szabó Noémi ǀ Véri Dániel
Ámos Imre ǀ Anna Margit ǀ Bálint Endre ǀ Barcsay Jenő ǀ Czóbel Béla ǀ Korniss Dezső ǀ Richter Sára ǀ Vajda Lajos

Koordinátor, szerkesztő: Torma Tamás
Videó: Philipp Helga


Minden nap más-más klasszikus képzőművészeti alkotást szemlélhet, s más-más klasszikus költeményt olvashat el a kiállítás közönsége, melyeket az rokonít, hogy az otthonosság-otthontalanság kérdéseit járják körül. A művek mellett megnézhetjük, meghallgathatjuk a művek kiválasztására felkért, neves művészettörténészek értelmezését, valamint a verseket válogató kortárs költők kommentárjait.


Lét-szekvenciák
Barcsay Jenő | Bálint Endre | Bogdándy Szultán | Bukta Imre | Czimra Gyula | Csontó Lajos | Deim Balázs | Deim Pál | Farkas Ádám | Farkas Zsófia | Gubis Mihály | Hajdú László | Imre Mariann | Korniss Dezső | Kovács László Putu | Lois Viktor | feLugossy László | Melcher Mihály | Pacsika Rudolf | Regős Anna | Regős István | Richter Sára | Szántó Piroska | Sz. Varga Ágnes Kabó | Vajda Lajos | Vincze Ottó | efZámbó István 

Vajda Lajos Múzeum, 2017. szeptember 15. – október 29.
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)

Kurátor: Bodonyi Emőke

Megnyitó: 2017. szeptember 15-én 16 órakor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Köszöntőt mond: Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere

Megnyitja: Rockenbauer Zoltán művészettörténész


A tárlat Korniss Dezső egyik 1935-ben született csendélete köré szerveződik. A kompozíción egymás mellett láthatóak azok a valóságelemek, amelyek a külső és a belső világ harmonikus kapcsolódási pontjain egy élhető és elfogadott élethelyzetre utalnak. Égkék színű képmezőben templommal határos lakóház lebeg, alattuk bárányfelhő úszik, lent az asztalon csendéleti jelenet, tányér és korsó, hagyma és kenyér. Ebből kiindulva a kiállítás olyan szentendrei művészek alkotásait mutatja be, amelyek az otthon motívumai köré rendeződnek.


Titorelli faiskolája
Tolnai Ottó
Ferenczy Múzeum, Alapító Nyolcak Terem, 2017. szeptember 15. – október 15.
(Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)

Kurátor: Szilágyi Zsófia

Megnyitó: 2017. szeptember 15-én 17.30-kor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus


Kevesen tudják, hogy a Kossuth-díjas vajdasági költő, író, esszéista időnként nemcsak szövegeket ír képzőművészeti alkotásokról, de maga is készít grafikai munkákat. A tárlat az Art Capital díszvendégének felkért Tolnai Ottó rajzaiból ad közre válogatást, két sorozatra – a Szerzetes és a Titorelli faiskolája címűekre – fókuszálva.


Aektivátorok
Fajcsák Dénes – Fábián Gábor
Ferenczy Múzeum, Barcsay Terem, 2017. szeptember 15. – november 5.
(Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)

Megnyitó: 2017. szeptember 15-én 18.30-kor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Golda János építész


A 2016. évi Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjának kiállítása végre Magyarországon is megtekinthető. Az arkt építészstúdió projektje az egri Gárdonyi-kertben található lerobbant ingatlan újrahasznosításán keresztül azt mutatja be, hogyan lehet megrendelő és pénzmozgás nélkül, a helyi együttműködésekre alapozva létrehozni egy élő közösségi színteret. Ez a közösségi dimenziójú projekt nem csak a szakma számára nyújt komoly tanulságokat, a nagyközönség számára éppen annyira izgalmas.


Hazatért művek
François Fiedler
Ferenczy Múzeum, 2017. szeptember 15. – november 5.
(Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)

Kurátorok: Iberhalt Zsuzsa, Makláry Kálmán

megnyitó: 2017. szeptember 15-én 19.30-kor

A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Megnyitja: Szabó T. Anna költő


Az 1948-ban Párizsba került François Fiedler (1921) gazdag életműve Magyarországon méltatlanul kevéssé ismert. A Ferenczy Múzeumban most betekinthetünk a „fények festőjeként” emlegetett zseniális művész vibráló látványvilágába. Fiedler számára az otthont jelentő természet által ihletett és a természeti erők befolyása alatt keletkezett művek legfontosabb jellemzője, hogy szabad interpretációs játékot kezdeményeznek a befogadóval. A kiállítás olyan dimenzióba kalauzol, ahol a szó szoros értelmében megvalósul természet és művészet költői egysége.Már megnyílt, tematikusan kapcsolódó kiállítások


Szentendre felett az ég
Megfestett házak – klasszikus és új képek
Szentendrei Képtár, 2017. 07. 13. – 2017. 10. 22
(Szentendre, Fő tér 2-5.)

Kurátorok: Iberhalt Zsuzsa, Kigyós Fruzsina
 
Szentendrét hegyek koszorúja övezi, zegzugos, dombokra kúszó házsorok, kanyargó olaszos utcák, belső magaslatokra kapaszkodó házak és régi templomok jellemzik. Ez a képi világ számos művészt megfogott, az egymást követő festőgenerációk más-más intenzitással és képi alkotásmóddal ábrázolták a húszas évektől egészen máig; azonban mindvégig a város jellegzetes látványa és impressziója volt a Szentendrén működő festészet fő tárgya és inspirálója. A kiállítás ebből mutat be reprezentatív válogatást. Otthon / otthontalanság
Borbás Péter – Szentes Annamária
Bizottság-liget, 2017. június 24. – október 2.

Ez az installáció egy nyitott ház, benne egy bevásárlókocsival, amelyet a kiállítási időszak alatt folyamatosan újratöltenek élelmiszerrel. A megidézett enteriőr foteljei a családra utalnak. A világító meleg fényű lámpa az otthonok melegét, míg a teli bevásárlókocsi a jóllakottságot, a jólétet szimbolizálja. Az otthon-otthontalanság, a hajlék-hajléktalanság ellentétpárjai életre hívják azt az érzést bennünk, hogy akinek otthona van, annak megvan a betevő falatja is.Sziget
Heim Péter
Barcsay Múzeum udvara, 2017. június 24. – október 2.
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)

A Sziget című plasztikai mű egy 1×1 méteres négyzetre épül, amelyből egy gúla emelkedik ki. A hálós vázszerkezetre aggatott kulcsok a középpont felé sűrűsödve találhatóak. Az alkotás Chiharu Shiota 2016-os Emlékeső című szentendrei installációjának a parafrázisa – az abban szereplő több mint húszezer darab fémkulcs felhasználásával készült.
Az eltévedt űrhajós
Szabó Ottó
Bizottság-liget, 2017. június 24. – október 2.

Szentendrén, a Bizottság-ligetben egy furcsa alakot láthatunk: egy eltévedt űrhajóst, aki keresi a helyét. Ez a törekvés, annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy hol van az otthon, mi számít annak, egyáltalán mitől válik otthonná az otthon, manapság, a tömeges kivándorlás, elvándorlás napjaiban aktuálisabb, mint valaha. Mindenki találta már magát olyan helyzetben, mint ez az űrhajós, amikor is elveszetten megtorpant és feltette magának a kérdést: merre tovább?Programok

szeptember 15., péntek

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Anna Margit: Ez az ígéret földje? (1976)
Kommentár: Véri Dániel művészettörténész
A nap verse: Babits Mihály: Édes az otthon (1915)
Kommentár: Térey János József Attila-díjas költő

14 órakor a Szentendrei Képtárban
Tárlatvezetés a Szentendre felett az ég című kiállításon. Házigazda: efZámbó István Munkácsy-díjas képzőművész

15 órakor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Konstrukciós workshop gyerekeknek Hollós Ádám vezetésével

20:30-kor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Lírikus dalok – Gyebnár Csaba koncertje (gitár, ének)


szeptember 16., szombat

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Czóbel Béla: A bergeni lelkész (1912)
Kommentár: Barki Gergely művészettörténész
A nap verse: Kosztolányi Dezső: Vágy eltévedni (1925)
Kommentár: Lackfi János József Attila-díjas költő

15 órakor a Bizottság-ligetben
Hol lakik az eltévedt űrhajós?
Public art-tárlatvezetés. Házigazda: feLugossy László Munkácsy-díjas képzőművész

18 órakor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Itt, ott, hon
Lévai Balázs beszélgetőtársa: feLugossy László
(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

20:30-kor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Kertmozi: Jégkrémbalett (magyar film, rendezte: Wahorn András)
A vetítés után beszélgetés a filmről feLugossy Lászlóval.


szeptember 17., vasárnap

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Richter Sára: Holdaskönyv (2002)
Kommentár: Bodonyi Emőke művészettörténész
A nap verse: Weöres Sándor: A benső végtelen (1968)
Kommentár: Géher István László József Attila-díjas költő

10 órakor a Ferenczy Múzeumban
Érezd magad otthon nálunk!
Múzeumpedagógia koránkelő gyerekeknek. Vezeti: György Gabriella

14 órakor a Vajda Lajos Múzeumban
Érezd magad otthon nálunk!
Múzeumpedagógia későn ébredő gyerekeknek. Vezeti: György Gabriella

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Regős István Munkácsy-díjas festőművész

17 órakor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Konstrukciós workshop – Trafik Kör

18 órakor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Hajlék és otthon
Lévai Balázs beszélgetőtársa: Waszlavik Gazember László előadóművész
(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)


szeptember 18., hétfő (szakmai nap)

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Ámos Imre: Alkony (1940)
Kommentár: Révész Emese művészettörténész
A nap verse: Borbély Szilárd: Az anatómiához (2010)
Kommentár: Áfra János költő

13 órakor a Vajda Lajos Múzeumban
Lét-szekvenciák – Bodonyi Emőke művészettörténész kurátori tárlatvezetése

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Nagy Barbara képzőművész

16:30-kor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Nyitva van az aranykapu – Herman Levente képzőművész tárlatvezetése

18 órakor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
A szabad ég alatt
Lévai Balázs beszélgetőtársa: Bihon Győző

18:30-kor a P’Art Moziban
Oroszlán (Garth Davis filmje).
A vetítés után Csákvári Géza filmkritikus Díner Tamás fotóművésszel beszélget a filmről


szeptember 19., kedd

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Vajda Lajos: Háború (1930–33)
Kommentár: Boros Lili művészettörténész
A nap verse: Tandori Dezső: Romcsarnok (1976)
Kommentár: Krusovszky Dénes József Attila-díjas költő

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Bereznai Péter Munkácsy-díjas festőművész

16:30-kor a Ferenczy Múzeumban
Titorelli faiskolája – Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő tárlatvezetése saját kiállításán

18 órakor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Költő disznózsírból – Tolnai Ottóval Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő beszélget
(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

20:30-kor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Kertmozi: A távolság, ami összeköt (Marina Abramović filmje)szeptember 20., szerda

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Vajda Lajos: Szentendrei házak (1937)
Kommentár: Muladi Brigitta művészettörténész
A nap verse: T. S. Eliot: A háromkirályok utazása (1927)
Kommentár: Kemény István József Attila-díjas költő

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Vinkler Zsuzsi képzőművész, pszichológus

17 órakor a Barcsay Múzeumban
Iberhalt Zsuzsanna művészettörténész kurátori tárlatvezetése az Átalakulás című kiállításon


szeptember 21., csütörtök

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Ámos Imre: Festő égő ház előtt (1941)
Kommentár: Kopin Katalin művészettörténész
A nap verse: Nemes Nagy Ágnes: A lovak és angyalok (1959)
Kommentár: Szabó T. Anna József Attila-díjas költő

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Benkovits György vízfestő

17 órakor a Ferenczy Múzeumban
Rappai Zsuzsa művészettörténész kurátori tárlatvezetése az Előhívás című kiállításonszeptember 22.. péntek

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Barcsay Jenő: Dolgozó lány (1927)
Kommentár: Szabó Noémi művészettörténész
A nap verse: Arany János: Magányban (1861)
Kommentár: Kukorelly Endre József Attila-díjas költő

15 órakor Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Szirtes János Munkácsy-díjas képzőművész

16:30-kor a MűvészetMalomban
Gergye Krisztián tánc-reflexiói a Bomlasztó képzelet című kiállításon

18 órától a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Elképzelt otthonok
Lévai Balázs beszélgetőtársa: Térey János József Attila-díjas költő
(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

18:30-kor a P’Art Moziban
Phoenix bár (Christian Petzold filmje).
A vetítést követően Szarka Judit filmesztéta Schramkó Péter magántanárral beszélget a filmről.

20:30-kor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Múzeumi koncert: KLOGGS


szeptember 23., szombat

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Bálint Endre: Vajda Lajos öröksége (1985)
Kommentár: Muladi Brigitta művészettörténész
A nap verse: Jékely Zoltán: Új évezred felé (1935)
Kommentár: Tóth Krisztina József Attila-díjas költő

14 órakor a Czóbel Múzeum Ilosvai-termében
Kopin Katalin művészettörténész kurátori tárlatvezetése a Meteor és apró katasztrófák című tárlaton

15 órakor Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzőművész

16 órakor a Ferenczy Múzeum Pajor-termében
A gulyáskommunizmus ornamentikája
Szolnoki József képzőművész vetített képes előadása a Kádár-kori kockaházakról

17 órakor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Festő workshop – Téglás István képzőművész

18 órakor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Elképzelt otthonok
Lévai Balázs beszélgetőtársa: Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész
(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

19:30-kor az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
Múzeumi koncert: Stukker

20:30-kor a Ferenczy Múzeum udvarában
(rossz idő esetén az épületben)
Kertmozi: Jupiter holdja (magyar film, rendezte: Mundruczó Kornél)


szeptember 24., vasárnap

10 órától a Kmetty Múzeumban
A nap képe: Korniss Dezső: Tücsöklakodalom (1948)
Kommentár: Rockenbauer Zoltán művészettörténész
A nap verse: Babits Mihály: Édes az otthon (1915)
Kommentár: Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas költő

10 órakor a Ferenczy Múzeumban
Érezd magad otthon nálunk!
Múzeumpedagógia koránkelő gyerekeknek. Vezeti: György Gabriella

14 órakor a Vajda Lajos Múzeumban
Érezd magad otthon nálunk!
Múzeumpedagógia későn ébredő gyerekeknek. Vezeti: György Gabriella

15 órakor a Kmetty Múzeumban
Kiállításról kiállításra – séta. Házigazda: Baksai József Munkácsy-díjas festőművész

16:30-kor a P’Art Moziban
A vörös teknős (Michael Dudok de Wit animációs filmje).
A vetítés után Paraszkay György grafikusművész Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendezővel beszélget a műről.

17 órakor a Barcsay Múzeumban
Privát szféra – Szabó Zsuzsanna performansza

19 órakor a MűvészetMalom udvarán
Záróparti – efZámbó Happy Band-koncert

Belépők

A Kmetty Múzeum az Art Capital ideje alatt ingyenesen látogatható. Az Evangélikus templomban lévő kiállítás vasárnaponként szintén megtekinthető ingyenesen. Bérlettel 2017. szeptember 8–24. között, napijeggyel az érvényességi napon, nyitva tartási időben valamennyi kiállítás- és programhelyszínre korlátlan alkalommal be lehet lépni.

A bérletek és a napijegyek a következő helyekre történő belépésre jogosítanak:

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
Barcsay Múzeum
Barcsay Múzeum udvara
Czóbel Múzeum
Czóbel Múzeum, Ilosvai Terem
Ferenczy Múzeum
Ferenczy Múzeum udvara
Ferenczy Múzeum, Barcsay Terem
Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem
Kovács Margit Múzeum udvara
MűvészetMalom
Szentendrei Képtár
Vajda Lajos MúzeumBérletek
Normál bérlet (névre szóló)			6000 Ft
Kedvezményes bérlet
diákoknak és nyugdíjasoknak (névre szóló) 	4500 Ft
Szentendre bérlet
(lakcímkártyával váltható, névre szóló)		3000 Ft
GOLD bérlet (átruházható) 			20 000 Ft

Napijegyek

Normál napijegy 				2000 Ft
Kedvezményes napijegy
diákoknak és nyugdíjasoknak			1200 Ft
Szakmai napijegy művészeti intézmények
oktatóinak és hallgatóinak			900 Ft
Múzeumpedagógia				900 Ft
(bérlettel vagy napijeggyel ingyenes)


Art Capital ebédkínálat

Bérlettel vagy érvényes napijeggyel a következő ebéd-menük 20% kedvezménnyel vehetők igénybe:

szeptember 15-én a MIJAM-ban
(Szentendre, Városház tér 2.)
Mandulás tökkrémleves savanyú céklachipsszel, karibi kókuszos karamellzált oldalas sült rizzsel, mangósalátával, mini csoki-mousse

szeptember 16-án az Al Cuor Contento
(Szentendre, Alkotmány utca 5.)
Olasz minestrone, tagliatelle vaddisznó mártással — tagliatelle al sugo di cinghiale, tiramisu.

szeptember 17-én a Művész Étteremben
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca 7.)
Vargánya capuccino, utána: sertés szűzpecsenye baconbe burkolva, bazsalikomos fokhagymamártással, mozzarellás-paradicsomos gratin burgonyával, csokoládé mousse; vagy: balzsamos saláta bokréta parmezánnal, marhapofa vörösboros mártásban, szalonnás zöldbabbal, krokettel, créme brulée

szeptember 18-án a Corner Étteremben
(Szentendre, Duna korzó 4.)
Bárány raguleves, sis csevap, sült alma

szeptember 19-én a Cafe Christine-ben
(Szentendre, Görög utca 6.)
Zöldség krémleves, sült paprikás sajtkrémmel töltött csirkemell bundában, petrezselymes burgonyapürével, túrógombóc vaníliás tejföllel és epervelővel

szeptember 20-án a Görög Kancsó Étteremben
(Szentendre, Duna korzó 9.)
Görög joghurtos gyümölcsleves, souvlaki, Mojito torta

szeptember 21-én a Pótkulcsban
(Szentendre, Fő tér 11-12.)
Emlékeső japán erőleves zöldség marokkóval, utána olajban pácolt kacsa, sós palacsintában, göngyölt párolt káposztával vagy vércipó marinált zölségekkel töltve, végül River-pool- színes kókuszgolyók a Duna tükrében

szeptember 22-én Dalmát Szamár Bisztróban
(Szentendre, Bartók Béla utca 8.)
Dalmát citromleves, pasticada, azaz dalmát pácban érlelt marhasült krumplinudlival, zagorjei strukli, vagyis horvát rétes túrótöltelékkel

szeptember 23-án az Aranysárkány Vendéglőben
(Szentendre, Alkotmány utca 1/a.)
Szerb bableves, pljeskavica, gibanica

szeptember 24-én az Adria Caféban
(Szentendre, Kossuth Lajos utca 4.)
Görög citromos csirkeleves, sertésszűz roston sütve, tzatziki, csípős juhsajtkrém, padlizsánkrém, ájvár, ciprusi sajt roston, töltött szőlőlevél, galaktobureko
More information about the Artinfo mailing list