[artinfo] MEGHÍVÓ_ MÉDIUMIDÉZŐK / MEDIUM CONJURORS_MAMŰ GALÉRIA_2017.05.05.-19:00

Zsigmond Lucza luczazsigmond at gmail.com
Sun Apr 30 10:09:11 CEST 2017


*MÉDIUMIDÉZŐK / MEDIUM CONJURORS*

2017.05.05. – 2017.05.26.KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

*BENYOVSZKY-SZŰCS DOMONKOS, BRAUN ANDRÁS, BRÜCKNER JÁNOS, BULLÁS JÓZSEF,
CSURKA ESZTER, FELSMANN ISTVÁN, GYARMATI ZSOLT, GYŐRFFY LÁSZLÓ, KUPCSIK
ADRIÁN, LUCZA ZSIGMOND, VARGA RITA, ZAKARIÁS ISTVÁN*KURÁTOR / CURATOR: *LUCZA ZSIGMOND*MEGNYITÓ / OPENING:

*2017. május 05. / 5 May 2017 (péntek / Friday) 19:00 / 7 p.m.*MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:

*BORDÁCS ANDREA* művészetkritikus, esztéta / art critic, aestheteHelyszín / Venue: *MAMŰ Galéria / Gallery *MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2017. május 26-ig, szerda, csütörtök, péntek 14-18
óra között / untill 26 May 2017, Wednesday, Thursday, Friday from 2 p.m. to
6 p.m.Web: https://mamusociety.wordpress.com/2017/04/28/mediumidezok-
medium-conjurors/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/256300004839592/

_

Míg Greenberg dogmatikusan ragaszkodott a vegytiszta, azaz csak önnön
határain belül maradó festészethez, a pop-art művészei már nem törődtek
ezekkel a határokkal, és szabadon vándoroltatták alkotásaikat egyik
médiumból a másikba, azokat sokszor műveik témájává téve. Azóta a
legkülönfélébb mediális műveletek mindinkább föllazították a hagyományos
művészeti ágak közötti határokat, ám egyúttal arra késztették a
festészetet, hogy rendre újradefiniálja önmagát, és igazolja hagyományos
eszközrendszerét. Így a festészet ma sem oldódott föl az őt körülvevő
digitális média tengerében, de beépítette és használja annak
látványvilágát, és folyamatos párbeszédet folytat vele.

A *Médiumidézők* c. kiállítás olyan hazai műveket sorakoztat fel,
amelyekben jellemzően megjelenik más – főleg a digitális – médiumok hatása. A
néző egyrészről a médiumok során átszűrt valóság esszenciájával találkozik
az alkotásokban, másrészről ezek a művek sokszor kifejezetten magukról a
médiumokról is szólnak; a közvetítő közeg szereplővé válik bennük.

_

While Greenberg dogmatically insisted on pure, staying within your
boundaries, style of painting, pop-art artists did not care of these
limits. They drifted their work freely from one medium to another making
them their own theme of creation. Since then the various medial procedures
have loosened up boundaries  among  traditional art forms making painting
redefine itself and justify its traditional resource system at the same
time. So even today, painting has not been dissolved in the surrounding sea
of digital media, but it has built in and uses its spectacle while keeping
an ongoing coversation with it.

The exhibition called Medium Conjurors line up national works in which
other- mainly digital-  media’s effects appear. One hand in these works
viewers meet the essence of media filtered reality, on the other hand these
pieces of arts are often specifically about the media themselves; the
mediating agent becomes the performer in them.


More information about the Artinfo mailing list