[artinfo] NÓRA BOZSÓ | “Eight may be a three from both directions.” Budapest Galéria

Galéria Budapest budapestgaleria at gmail.com
Wed Apr 19 10:53:07 CEST 2017


NÓRA BOZSÓ | “Eight may be a three from both directions.”

The exhibition organized on the upper floor of the Budapest Gallery
presents aquarelle and tempera paintings and three-dimensional works by
Nóra Bozsó. Her compositions have an unfinished quality, and since she is
an artist who is highly sensitive to variations in fabrics, the base on
which she paints often plays a central role. She frequently uses
unconventional materials and fabrics, such as kitchen towels, which she
transforms, for example by stretching them onto oddly shaped wire frames.
On the surfaces, which are frequently chafed and are covered with several
thin layers of paint, fragments of a landscape, a human figure or a
portrait emerge.

Her most recent works are creations of the medium itself: she weaves strips
of adhesive paper tape into large stretched membranes, creating a grid-like
composition. Between these individual squares slight differences in the
gradations give the works a rhythm. Bozsó has a background in textile art,
and her fondness for weaving and braiding may be due in part to the lack of
hierarchy between the individual components. She is currently working on an
installation which consists of clay hellions made with a mould found in the
attic of her former residence. Her interest in incalculableness and chance
is palpable in her “drawing” made with charcoal, which is fastened to a
humming top, and the metal “printing plates” scratched with sandpaper. She
is an artist of “the possible”.

Curators:
ZSUZSANNA SZEGEDY-MASZÁK
TAMÁS TÖRÖK

Opening speech by:
GYÖRGY VÁRKONYI
art historian

//////////////////////////////////////////////////////////////////

„A nyolcas lehet, hogy mindenirányú hármas” |BOZSÓ NÓRA
<http://ikon.hu/artroll/index?search=n&search_string=BOZS%C3%93+N%C3%93RA>

kurátor | Szegedy- Maszák Zsuzsanna,
<http://ikon.hu/artroll/index?search=n&search_string=Szegedy-+Masz%C3%A1k+Zsuzsanna>
 | Török Tamás
<http://ikon.hu/artroll/index?search=n&search_string=+%7C+T%C3%B6r%C3%B6k+Tam%C3%A1s>

megnyitó | 2017. április 25. 18:00
<http://ikon.hu/artroll/index?search=t&search_string=2017-04-25+18%3A00%3A00.0>

a kiállítást megnyitja | VÁRKONYI GYÖRGY | művészettörténész
<http://ikon.hu/artroll/index?search=n&search_string=V%C3%81RKONYI+GY%C3%96RGY+%7C+m%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz>

web | http://budapestgaleria.hu/_/20...
<http://budapestgaleria.hu/_/2017-kiallitasok/bozso-nora/>

a kiállítás bezárása | 2017. május 10.

A Budapest Galéria emeleti termeiben rendezett kiállításon Bozsó Nóra
akvarell és tojástempera festményei, illetve térbeli alkotásai láthatók. A
befejezetlenség érzetét keltő alkotások központi eleme gyakran maga a
hordozó, ebből indul ki az eltérő textíliákra érzékeny művésznő: ezt
alakítja, feszíti különös formájú drótvázakra, illetve használ föl
szokatlan anyagokat (pl. konyharuhát). A sokszor gyötört és lazúrosan
átfestett, félbemaradt alkotás érzetét keltő felületeken időnként előbukkan
egy-egy tájrészlet, egy emberi alak vagy portré.

Legújabb alkotásai azonosak az alkalmazott médium létrehozásával: enyvezett
papír ragasztószalagokból sző feszített, hártyaszerű nagyméretű
felületeket; az így létrejött négyzethálós kompozíció elemei közötti
árnyalatbeli különbségek adják a mű ritmusát. A textiles végzettséggel is
rendelkező művésznő vonzódása a szövéshez, fonáshoz az egyes komponensek
közötti hierarchianélküliséggel is magyarázható. Bozsó Nórának egy olyan
installációja is keletkezőben van, melyet agyagból préselt ördögfiókákból
állít össze egy padláson talált öntőforma segítségével. A
kiszámíthatatlanság és a véletlen iránti érdeklődése búgócsigára erősített
szénnel „rajzolt” művein és a csiszolópapírral felkarcolt fémlapokból
készített „nyomdúcokon” is szembeötlik. A „lehet” művésze.


More information about the Artinfo mailing list