[artinfo] Invitation: "Art Matters, but Art Is Not Enough" in Celje

Ivana Smiljanic ivana.smiljanic at gmail.com
Thu Sep 15 19:16:14 CEST 2016


Dear all,

Support matters as well :-)
If you are in Celje or around, do come to see this show, great works and
very important topics!

And on Saturday, Sept. 17th starting at 11 a.m. "The Quite Place": a
conversation with Katja Matko (Association SOS Help-line for Women and
Children - Victims of Violence) will take place in Likovni salon Gallery.
On violence against women, it's specifics and many faces. On solidarity and
"normality". And else. From professional, but also from very personal point
of view.

Greetings from Celje,
I.
.....................................

ivanasmiljanic.com <http://www.ivanasmiljanic.com>
+40 748 667783 (*new!*)Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti
UMETNOST JE POMEMBNA, TODA UMETNOST NI DOVOLJ

*Nika Autor, Jure Cvitan, Artan Hajrullahu, Maja Hodošček, Robert Hutinski,
Davor Konjikušić, Bojan Krivokapić & KURS, Bojan Mrđenović, Mark Požlep,
Danilo Prnjat, Ivana Smiljanić, Igor Sovilj*


Kustosinja: *Mirjana Dragosavljević*

Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, 16. 9. - 23. 10. 2016*Vabljeni na odprtje razstave in javno vodstvo v petek, 16. septembra ob
19. uri v Galerijo sodobne umetnosti Celje.  Napovedujemo: *Pogovor o
nasilju nad ženskami v soboto, 17. septembra ob 11. uri v Likovnem salonu.
Pogovor organizira umetnica Ivana Smiljanić v sodelovanju z Društvom SOS
telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja.


Vloga umetnosti na prostoru nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije je v preteklih nekaj desetletjih doživela transformacijo, ki je
potekala vzporedno s procesi tranzicije novonastalih držav iz socializma v
kapitalizem. Država se vse bolj umika iz financiranja umetnosti, hkrati pa
se negujejo in razvijajo podjetniški modeli, kot so kulturne industrije,
komercialni razstavni prostori in manifestacije ipd., eden osrednjih ciljev
lokalnih kulturnih politik pa postaja oblikovanje umetniškega trga po
zgledu svetovnih tovrstnih središč. Umetniško delo je vse bolj
poblagovljeno, družbena vloga, ki bi jo morala imeti umetnost, vse bolj
izginja, hkrati pa se poudarjata entuziazem kot temeljna motivacija za delo
in finančna samozadostnost, ki najpogosteje vodi v (samo)eksploatacijo in
reprodukcijo obstoječega sistema brez kakršnega koli premika pri
izboljševanju pogojev umetniške produkcije. Eden namenov te razstave je
preizpraševanje vloge umetnosti v družbi, še zlasti v času velikih
finančnih in političnih kriz, vojn, begunstva, ponovne patriarhalizacije in
tradicionalizacije družbe, s posebnim poudarkom na lokalnih situacijah in
transformaciji teh prostorov v zadnjih osemdesetih letih. Po drugi strani
se skoraj nobeno umetniško delo na razstavi ne ukvarja eksplicitno z
institucijo umetnosti in v tem smislu ne obstaja ena sama tema razstave,
temveč so dela tematsko raznovrstna, povezuje pa jih preizpraševanje in
ukvarjanje z vsakodnevno realnostjo na različnih ravneh. Pomembno je
opozoriti, da ne gre za primerjavo med konceptoma umetnosti zaradi
umetnosti (l'art pour l'art) ter družbeno angažirane umetnosti, kot tudi ni
cilj argumentacija v korist ene ali druge izmed teh dveh opcij, saj lahko
včasih visoko estetizirano delo močneje odraža določen družbeni problem,
kot to morda uspejo izrazito angažirana dela in akcije – enako pa velja
tudi v obratni smeri. Gre za to, da prostor razstave predstavlja javni
prostor oz. prostor, kjer se srečujejo in soočajo ljudje, dela, ideje,
čustva itd. Namen razstave je, da skozi odnose, ki se vzpostavljajo v
procesu produkcije in razstavljanja, postane mediator "med partikularnostjo
in univerzalnostjo, med javnim prostorom in aktivističnimi strategijami,
med omrežji in skupnostmi", kot sugerira Simon Sheikh, ko govori o
neizbežnosti povezovanja, primerjav in posredovanja med prakso in teorijo,
kajti "Umetnost je pomembna, nedvomno, a zgolj umetnost ni dovolj." 1 Simon Sheikh, Representation, Contestation and Power: The Artist as
Public Intellectual


Projekt so podprli:

Galerija sodobne umetnosti
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje
+386 (0)3 42 65 156


Odpiralni čas:
Monday - Friday 11.00 - 18.00
Saturday 11.00 - 18.00
Sunday 14.00 - 18.00
Monday  closed


*© *2015, Center sodobnih umetnosti Celje

e-pošta
centersodobnihumetnosti at celje.si

Odjava z e-novic
<centersodobnihumetnosti at celje.si?body=Prosim%2C%20%C4%8De%20me%20odjavite%20z%20e-novic.>
   Posodobi podatke o prijavi
<centersodobnihumetnosti at celje.si?subject=Posodobitev%20podatkov>
[image: Facebook]
<http://celeia.us10.list-manage.com/track/click?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=abefb1df71&e=d2b4b948cc>
Facebook
<http://celeia.us10.list-manage.com/track/click?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=0d9e9faf42&e=d2b4b948cc>
[image: Website]
<http://celeia.us10.list-manage.com/track/click?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=a63f6685a4&e=d2b4b948cc>
Website
<http://celeia.us10.list-manage.com/track/click?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=1da78dcf50&e=d2b4b948cc>

This email was sent to zavod.celeia at celje.si
*why did I get this?*
<http://celeia.us10.list-manage.com/about?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=9858d4aedc&e=d2b4b948cc&c=b3302b3205>
    unsubscribe from this list
<http://celeia.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=9858d4aedc&e=d2b4b948cc&c=b3302b3205>
    update subscription preferences
<http://celeia.us10.list-manage.com/profile?u=0164f3cb520a8c6d621f49539&id=9858d4aedc&e=d2b4b948cc>
Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti · Krekov trg 3 · Trg
Celjskih knezov 8 · Celje 3000 · Slovenia

[image: Email Marketing Powered by MailChimp]
<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0164f3cb520a8c6d621f49539&afl=1>


More information about the Artinfo mailing list