[artinfo] Elfogadásra javaslom - dokumenumszínházi el‘adás a Képz‘n

MKE Kommunikáció press at mke.hu
Wed Nov 16 17:20:52 CET 2016


Elfogadásra javaslom - Tragédia 3 vagy 4 felvonásban

A nagysikerž dokumentumszínházi el‘adás újrajátszása a Képz‘n

Az 1945 és 1963 között zajló diplomavédések 
eredeti jegyz‘könyveit dolgozták fel tavalyi 
diplomamunkájukban képz‘mžvészet-elmélet szakos 
hallgatók a Színház- és Filmmžvészeti Egyetem 
hallgatóival együttmžködésben.  A mžvészdiploma 
bevezetésének és eltörlésének történetét 
dokumentumszínházi el‘adás formájában mutatták be.
A Forradalom el‘tt - A Magyar Képz‘mžvészeti 
F‘iskola 1945-1956 között címž kiállítás 
kísér‘programjaként november 19-én, szombaton 18 
órától újrajátsszák a nagysikerž el‘adást, 
amelyen jelen lesznek páran az egykori védések 
kulcsszerepl‘i közül is.
“Örömmel és szeretettel üdvözlöm megjelent 
vendégeinket, a tanári kart és hallgatóinkat. 
Kérem, hogy a diplomamunkák megvitatásában ma és 
a következ‘ bírálati napokon is, vegyenek részt 
minél intenzívebb hozzászólásokkal. A tanári kar 
és az ifjúság okulni akar az objektív 
bírálatokból, hogy minél jobban meg tudjuk 
közelíteni az elénk tžzött célt: a 
szocialista-realista képz‘mžvészetet."

Ezekkel a szavakkal köszöntötte 1952-ben Bortnyik 
Sándor a Magyar Képz‘mžvészeti F‘iskola 
történetének második diplomavédésére összegyžlt 
hallgatóságot. A diplomavédések bevezetése, majd 
elzárásuk a nyilvánosság el‘l, a mžvész-, illetve 
tanárdiplomák odaítélésér‘l készült jegyz‘könyvek 
a megszokottól eltér‘ szemszögb‘l rajzolják ki a 
F‘iskola történetét a második világháború végét‘l 
1963-ig. Tanítható-e a mžvészet? Mžvész- vagy 
tanárdiplomák kiállítására van-e szükség? Milyen 
ideológiai elvárások mentén zajlik a diplomák 
elbírálása? Az esztétikai kritériumok, a 
technikai tudás vagy a politikai elvárásoknak 
megfelel‘ tartalom számít többet? Vannak-e ma 
válaszaink ezekre a kérdésekre?

A Magyar Képz‘mžvészeti Egyetem és a Színház- és 
Filmmžvészeti Egyetem hallgatóinak 
dokumentumszínházi el‘adása az ötven-hatvan évvel 
ezel‘tt felvet‘dött kérdéseket vizsgálja.

Az esemény id‘pontja: 2016. november 19. (szombat) 18:00
Helyszín: MKE F‘épület (Bp. Andrássy út 69-71.)

Rendez‘: Széphelyi Júlia
Dramaturg: Nagy Mihály
Színészek: Hunyadi Máté, Martinkovics Máté, 
Messaoudi Emina, Mészöly Anna, Szántó Balázs, 
Vizi Dávid
Látvány: Mucsi Balázs
Grafika: Lakosi Krisztián, Lakosi Richárd, Peltán-Brósz Roland

Kurátorok: Dohy Anna, Kollár Dalma Eszter, Magyar Milán, Szörényi Péter
Témavezet‘: Mélyi József

Belép‘jegy: 600 Ft
Nyugdíjasoknak, diákoknak: 300 Ft
Ingyenes: szakmai szervezetek (MAOE, MKISZ, AICA) 
tagjai, mžvészeti egyetemek hallgatói és oktatói, 
pedagógusok,
a sajtó képvisel‘i, 70. életévüket betöltött 
személyek, fogyatékkal él‘k, nagycsaládosok 
részére

A kiállítás megtekinthet‘ 2016. december 4-ig mindennap 10-18 óra között.

Magyar Képz‘mžvészeti Egyetem (Barcsay Terem, Aula)
1062 Budapest, Andrássy út 69.

Az el‘adásról fotók:
<https://www.facebook.com/events/1738307463107718/permalink/1744099422528522/>https://www.facebook.com/events/1738307463107718/permalink/1744099422528522/More information about the Artinfo mailing list