[artinfo] Alexandru Antik Sándor – Víziók a sötétben

Z Angles Gallery office at zanglesgallery.com
Tue May 17 11:32:46 CEST 2016


Alexandru Antik Sándor

Víziók a sötétben

Megnyitó: május 20., 18:00 óra
Kiállítás: 2016. május 21. – június 26.
Kurátor: Székely Sebestyén György, a Z Angles Gallery kezdeményezője
Kiállítás felelős: Alexandra Sârbu
Kolozsvári Művészeti Múzeum (Bánffy-palota), Főtér 30. szám
Nyitvatartás:  szerda – vasárnap, 10:00 – 17:00.
Az esemény a Z Angles Gallery kiállítási programjának része.

Művészet a múzeum pincéjében

Antik Sándor (sz. 1950, Szászrégen, Kolozsváron él és alkot) kiemelkedő személyisége a romániai művészet azon második generációjának, amelynek képviselői a kommunizmus éveiben, főleg az 1970-es évek végétől kezdődően a művészet konceptuális és folyamatszerű megközelítése felé mozdultak el, megkérdőjelezve a műtárgy és a szerző státusát.

Tevékenysége számos műfajt és közeget ölel át, a porcelánból készült „tárgyhipotézisektől”, az installációkon, body art gyakorlatokon, akciókon és performance-okon keresztül az összetett intermédia és multimédia eseményekig. Távolról felismerhető sajátossága Antik művészetének az új művészeti eszközök és médiumok iránti csodálata és kísérletező kedve.

Pályájának kezdete szorosan összefügg azzal a kreatív és energikus művészeti légkörrel, amelyet Ana Lupaș és Mircea Spătaru alakítottak ki a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet Kerámia szakán, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy a náluk csupán néhány évvel fiatalabb diákjaik alapozták meg azt a második nemzedéket, amely egyaránt kötődött a neoavantgárdhoz és a posztmodernhez.

A jelenlegi kiállítás a Kolozsvári Művészeti Múzeum épületének, a Bánffy-palotának látványos pincehelyiségeit vonja be a kiállítási forgalomba. A hely kiválasztását két jelentős tényező határozta meg. Antik Sándor több alkalommal is pincehelyiségekben hozta létre installációit és akcióit. Ezeknek a helyiségeknek a hangulata és jelentésrétegei beleépültek vagy finoman rezonáltak Antik Sándor művészi mondanivalóival.

Másrészt a földalatti terek (pincék, üregek) a művész és a művészet különböző történelmi korokban játszott szerepét sugallják. A Ceaușescu-korszak utolsó évtizedében, egészen pontosan 1986-ban Antik a Nagyszebeni Patikatörténeti Múzeum pincéjében létrehozza Az álom nem halt meg című akciót. Ezt a drámai, ,,véres” akciót  (amelyben a művész marhabeleket is használt), a Szekuritáté embere félbeszakította, még mielőtt a művész a pince falára benzinlámpával beégette volna Az álom nem halt meg mondatot. A cenzúra által megszakított akció a romániai művészi bátorság legendás momentumává vált, egy ideológia által lebénított, félelem és szegénység uralta társadalomban.

Az 1989-es események után is, Antik új kifejezési eszközök felhasználásával foglalkozott, azonban egy radikálisan megváltozott kontextusban és művészeti szcénán. A performance és az újmédia jelentős képviselőjeként számos hazai és külföldi eseményen részt vett. Mindazonáltal, megőrizte művészetének alternatív szellemiségét, élesen megkérdőjelezve a mindenkori hatalmat, és kitartóan szorgalmazta a művészet, társadalom és nevelés kapcsolatának erősítését.

A kiállítás a régebbi művek jelenléte ellenére nem egy retrospektív tárlat. Koncepciója összhangban áll a művész azon gyakorlatával, hogy régebbi vízióit újrahasznosítsa, ami lehetőséget teremt arra, hogy javítsa, fejlessze, vagy akár újraalkossa az egyes műveket, ismételten bizonyítva a művészi gondolat elsőbbségét a formával szemben.

Így, az Egy családi diszkusszió makettje egy 2001-es installáció újragondolása, amely saját negatívjává alakul át.  A  Zambacalamba Net videoinstalláció alapja egy szintén korábban, a 2001-es Velencei Biennálén bemutatott animáció, amely a kiállító térrel kapcsolatban egy helyspecifikus installációt alkot. A Kellék szimbolikusan arra a (mű)bőrre utal,  amelyet Antik az 1996-os A bőr levedlése performance alkalmával „vedlett le”.

A kiállított munkák közös nevezője a hagyományos esztétika és a műtárgy fogalmával elégedetlen művész vágya arra, hogy a művészet primordiális, már-már mágikus élményt adjon. Az új műfajokban majd, az új médiumokban fedezte fel annak lehetőségét, hogy a művészet ismét közvetlen, erőteljes hatást ébresszen a nézőben, résztvevőben, aki azáltal már nem passzív nézője egy műalkotásnak, hanem aktív szereplője egy érzelmi-értelmi folyamatnak.

Az embrionális formák (Mikroesemény, 1997) a születés közeli artikulálatlan, állati tapasztalások világához kapcsolódik, míg a Zambacalamba Net – a barlangszerű tér falára vetülve – a tűz körüli törzsi táncok primordiális élményeihez visznek közel a technika eszközein keresztül. A street art jegyeit magán viselő Kannibalizmus (1989–1990) sorozat darabjai is elemi, ősi erőt sugallnak.

A mindennapok privát intimitása és a halál/feltámadás előtti univerzális csupaszságunk közötti ellentét kibontakozására késztette Antikot egy középkori kódex feltámadás-jelenetének megtekintése, amely alapján egy családi akciót valósított meg (Egy családi diszkusszió makettje).

A 2016-os Voyeur multimédia installáció mindennapi képekkel dolgozik. Ezek a képek ,,sötétben megjelenő látomásokként” mutatkoznak meg, az idő és az elmúlás, valamint a túlvilág ígéretének metaforáiként.

A Víziók a sötétben című kiállítás szándéka, hogy feloldja a feszültséget a muzeális besorolásnak ellenálló lázadó szellemiségű életmű és a megérdemelt intézményi elismerés között. Úgy törekedünk válaszolni erre a kihívásra, hogy a művészt metaforikusan egy művészeti múzeum „sötét” pincéjébe „száműztük”.

Ez a „száműzetés” kiemeli és megőrzi Antik üzenetét: a művészetnek gondolatébresztőnek kell lennie, nem kell kíméletesnek lennie sem a hatalommal, sem a nézőkkel, de még magával a művésszel sem. Amennyiben mi magunk is önként vállalunk egy ilyen száműzést, annak gyümölcseként a tudattalan sötétjéből olyan víziók mutatkozhatnak meg, amelyek létünk igazi arcának felvillanásai.

============================================================
Copyright © Z Angles Gallery, All rights reserved.

E-mail: ** office at zanglesgallery.com (mailto:office at zanglesgallery.com)

A mobile gallery with a permanent meeting point in Cluj, Romania
Facebook: http://zanglesgallery.us13.list-manage.com/track/click?u=d5314d2a1e3fe3ad516931dc3&id=0f12fd0c2e&e=b3b5a7fef3

This email was sent to artinfo at lists.c3.hu (mailto:artinfo at lists.c3.hu)
why did I get this? (http://zanglesgallery.us13.list-manage.com/about?u=d5314d2a1e3fe3ad516931dc3&id=fe05fad202&e=b3b5a7fef3&c=1e2406693d)     unsubscribe from this list (http://zanglesgallery.us13.list-manage2.com/unsubscribe?u=d5314d2a1e3fe3ad516931dc3&id=fe05fad202&e=b3b5a7fef3&c=1e2406693d)     update subscription preferences (http://zanglesgallery.us13.list-manage1.com/profile?u=d5314d2a1e3fe3ad516931dc3&id=fe05fad202&e=b3b5a7fef3)
Z Angles Gallery . tundequadro at gmail.com . sebestyen at galeriaquadro.ro . Cluj 400113 . Romania

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d5314d2a1e3fe3ad516931dc3&afl=1


More information about the Artinfo mailing list