[artinfo] Ongoing h/Histories | FKSE-Stúdió Galéria | kiállítás megnyitó

FKSE studio at c3.hu
Thu Mar 3 15:46:54 CET 2016


/////Please scroll down for the English version/////

Kiállítás megnyitó

Stúdió Galéria
1077 Rottenbiller utca 35.

Ongoing h/Histories

Kiállító művészek:
BIRÓ Eszter, EMBER Sári, ESTERHÁZY Marcell, KOVÁCS Olívia,
Daniela KRAJČOVÁ (SK), KÚTVÖLGYI-SZABÓ Áron, Ștefan SAVA (RO),SCHULLER
Judit Flóra, Andrea STULTIENS (NL), Pauline TONGLET (BE)

A kiállítás szervezői: Ádám Anna, Gadó Flóra, Schuller Judit Flóra

Megnyitó: 2016. március 9. 19 óra

A kiállítást megnyitja: Bánki György, pszichiáter

Társművészeti kapcsolódó programok: Farkas Gergő Dávid (kortárs táncos)
Grecsó Zoltán (kortárs táncos, koreográfus), Muladi Brigitta (kurátor,
művészettörténész), Valcz Péter (színész, rendező)

 Záróesemény: 2016. március 25. 19 óra, „18 éven felülieknek”

performansz-est több mint 30 előadóval (performansz, tánc, színház, zene)


Az Ongoing h/Histories című kiállítás – a szintén a Stúdió Galériában
megrendezett, a Mi Holokausztunk tárlathoz hasonlóan – a 70-es évek végén,
80-as évek közepén született, fiatal alkotók viszonyulását vizsgálja a
történelemhez és azon belül is a 20. század egy-egy meghatározó eseményéhez
illetve korszakához. A kiállítás a következő kérdésekre keresi a választ:
miért ennyire aktuális a mai fiatal alkotók körében a történelem, az
öröklött múlt feldolgozása és az arra való reflexió? Ez milyen művészi
stratégiák mentén történik és milyen pozíciót vesznek fel az alkotók? Mi az
az esemény ami túl közel van, olyan közel, hogy még nem lehet róla beszélni
és mi az, ami már annyira távoli, hogy nincs hozzá kapcsolódási pont? Hol
húzódik a határ a Történelem és az individuum személyes története között?
Létezhet-e valamiféle közös tapasztalata ennek a generációnak?

A tárlat ezen a ponton támaszkodik Marianne Hirsch sokat hivatkozott
„postmemory” fogalmára, amely a kollektív és személyes traumát közvetlenül
át nem élő, azt áttételesen, csupán képekből, történetekből (oral history)
ismerő generáció emlékezeti tapasztalatára vonatkozik. Az alkotók mind
utólagosan és közvetve emlékeznek, ám ez nem jelenti azt, hogy
eltávolodnának az eseményektől. A munkák nagy részét jellemzi a személyes
indíttatás, a családi történetekhez való aktív viszony és a történelem
szubjektív voltának hangsúlyozása. Ezzel párhuzamosan arra is láthatunk
példákat, amikor ez egy objektívabb szemlélettel keveredik és „mások
történetén” keresztül rajzolódik ki az adott eseményhez való viszonyulás. A
művészek egy archeológushoz hasonlóan tárják fel a történelmi rétegeket, és
emelik át azokat a jelenbe.

A kiállítás felfogható egyfajta háromdimenziós, alternatív
történelemkönyvként is, amelynek „fejezeteit” a látogató egy-egy művész
alkotásán keresztül ismerheti meg. A tárlat a történelem értelmezésének
pluralitásából indul ki, és a hivatalos narratívák hitelességét és
legitimitását kívánja megkérdőjelezni azáltal, hogy egy adott eseményt más
nézőpontból, más hangsúlyok mentén mutat be.

A kiállítás másik fontos célkitűzése, hogy egy „élő” és folyamatosan
alakuló projekt jöjjön létre. Ez egy speciális „installációvá” változtatja
majd a kiállítóteret, amely a nyitvatartási idő alatt kettős szerepben
tűnik fel és egyfajta „open stage-é” alakul, amely különféle társművészeti
programoknak (pl. színházi vagy kortárstánc improvizáció) ad helyet. Ezen
kapcsolódó események verbális és non-verbális eszközökkel értelmezik újra a
kiállítás tematikáját. Célunk, hogy a néző ne passzív szemlélője, hanem
aktív formálója, társalakítója legyen a kiállításnak. A kiállítás
záróeseménye egy felhívásos pályázat alapján szervezett performansz-est
lesz, amely során a résztvevők fiktív történelem érettségi tételeket
interpretálnak.

További részletek a kísérő programokról hamarosan!

Grafika, arculat: Thury Lili

Támogatók: Izraeli Kulturális Intézet, Nemzeti Kulturális Alap,
Wallonie-Bruxelles International

Facebook esemény
http://studio.c3.hu/


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ongoing h/Histories

Exhibiting artists:
Eszter BIRÓ, Sári EMBER, Marcell ESTERHÁZY, Olívia KOVÁCS,
Daniela KRAJČOVÁ (SK), Áron KÚTVÖLGYI-SZABÓ, Ștefan SAVA (RO),
Judit Flóra SCHULLER, Andrea STULTIENS (NL), Pauline TONGLET (BE)

Organizers: Anna Ádám, Flóra Gadó, Judit Flóra Schuller

Related events: Gergő Dávid Farkas (contemporary dancer), Gray Box Projects
(Anna Ádám), Zoltán Grecsó (contemporary dancer, choreographer), Brigitta
Muladi (curator, art-historian), Péter Valcz (actor, director)

Opening: 9 March, 2016, 7pm
Opening speech by György Bánki, psychiatrist

Finissage: 25 March, 2016, 7pm, “Over 18 years only”
Performance event with more then 30 Hungarian and foreign participants
(performance, dance, theater, music)

The exhibition Ongoing h/Histories – similar to the exhibition entitled
“Our Holocaust”, which also took place at the Studio Gallery – investigates
how young artists, representatives of the third generation, approach
certain eras and episodes of the history of the 20th century. Among other
things, the exhibition searches for answers to the following questions: Why
is the method of processing and reflecting to the inherited past so
relevant among young artists? Through what kind of artistic strategies does
this occur and what are the artists’ role in it? Which episodes are too
near in history to be discussed, and which are too distant to relate to?
Where does history end and our personal experiences begin Is it relevant to
talk about a general, collective experience of this generation?

At this point, the exhibition is based on postmemory, the frequently quoted
term coined by Marianne Hirsch. Postmemory suggests generations without
direct experience of collective and personal traumas, remembering these
instead by studying oral history and images that carry the traces of the
original events. The artists remember the events secondarily and
indirectly, but this does not mean that they distance themselves from the
events. Many of the art pieces are characterized by a strong connection to
family stories, personal motivation and the emphasis on the subjective
aspect of history. Meanwhile we can see examples of pieces where this view
is linked together with a more objective gesture, and the connection to
certain events or periods is formed by the personal history of “others”.
The artists uncover the layers of history like an archeologist and thus
bring them to the present.

The exhibition can be regarded as an alternative, three dimensional history
book, whose chapters’ can be elaborated through the works of the
represented artists. The basic concept is the plurality of the
interpretation of the past. The exhibition shows the given historical
events from a different point of view, where the artists lay emphasis on
other aspects, therefore the exhibition attempts to query the legitimacy
and authenticity of official history telling.

Another aim of the exhibition is to create a live project which is
constantly in flux. This will change the exhibition space into a special
“installation”, which will appear in a double position throughout the
opening, and will function as an “open stage”, that will host several
performative events. These related programs are reflecting on the topic of
the exhibition through using verbal and non-verbal language. We put special
emphasis on the relationship between the viewer and the artworks and our
aim is to help the visitor to become an active participant of the show
rather than being a passive observer. The final event of the exhibition
will be a performance night based on an open call, in which the
participants will reflect on imaginary History school-leaving examination
topics.

More info about the events coming soon!

Design: Lili Thury

Sponsors: Israeli Cultural Institute, National Cultural Fund,
Wallonie-Bruxelles International

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.
www.studio.c3.hu
studio at c3.hu
+36 70 324 4748

Opening hours: Tue, Thur, Fri: 10 am - 6 pm; Wed: 12 am - 8 pm, Sat: 2 pm -
8 pm
The exhibition is on view until the 26th of March.

Facebook event
http://studio.c3.hu/


-- FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET

Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.

+36 1 342 5380

+36 70 324 4748
studio at c3.hu
studio.c3.hu


More information about the Artinfo mailing list