[artinfo] Budapest Galéria | PAIZS Péter | 2016.06.23.

Budapest Galéria info at budapestgaleria.hu
Mon Jun 20 10:40:55 CEST 2016


SZÍNTÉRIDŐ
Paizs Péter: Kiállítások 1984–2014

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos utca 158.

2016. június 24–július 24.
Megnyitó: 2016. június 23. 17:00

Paizs Péter (1957–2015) életművének formanyelve geometrikus és absztrakt,
médiuma a festészet, stílusa hard edge, kommunikációs csatornája az egyéni
kiállítás.
A Színtéridő az 1984 és 2014 közötti időszakra eső önálló kiállítások közül
emeli ki a nyolc legmeghatározóbbat. Mindegyik tárlat egy-egy különálló
sorozatot, egyúttal festői problémafelvetést mutatott be. A mérföldköveknek
tekinthető kiállítások helyszínei nonprofit galériák voltak, melyek közül
számos ma már nem működik, de az 1980-as és 1990-es évek
intézményrendszerében emblematikus szerepet töltött be; a még létező
kiállítóterek pedig ma is a kortárs színtér fontos helyszínei.
A sorozatok témája kezdetben a formák és színek bonyolult rendszere volt,
később a négyzet és a fekete-fehér – mint vizuális alapélmény – megidézése
került előtérbe rajtuk. Az életmű utolsó szakaszát konceptuális sorozatok
jellemzik, amelyek a művész szín- és fénytani kutatásain alapszanak. A
kiállítás különlegessége ebből az időszakból származik, egy méretarányos
modell, amely a FUGÁ-ban 2014-ben bemutatott, helyspecifikus
színtan-installáció tervezésekor készült.
A Budapest Galéria nyolc terme kronologikus és tematikus szekcióként
egyszerre adja a kiemelt kiállítások esszenciáját, ugyanakkor teljes képet
nyújt az alkotói periódusokról is.

„Képei monokróm egyöntetűséggel megfestett geometrikus elemekből állnak,
olyan kemény élekkel, amelyek valaha egy egész irányzatnak is nevet adtak.
Keményen és élesen válik el a kevés szín és a kevés forma egymástól,
alapelemekre redukált eszközök, amelyeknek egymáshoz való viszonya
foglalkoztatja a festőt.” (Radnóti Sándor)

Koncepció: Istvánkó Bea, Paizs Zsuzsa
Grafika: Csúth Péter, Misztarka Eszter


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


COLOUR-SPACE-TIME
Péter Paizs: Exhibitions 1984–2014

Budapest Gallery
1036 Budapest, Lajos utca 158.

24 June – 24 July 2016.
Opening: 23 June, 2016. 5 pm

The pictorial language of Péter Paizs’s (1957–2015) oeuvre is geometric and
abstract, its medium is painting, its style is Hard Edge, and its forum is
the solo exhibition.
Colour-Space-Time focuses on the eight most influential exhibitions of
works by Péter Paizs between 1984 and 2014. Each exhibition presented an
individual series and a painterly proposition. These exhibitions, which can
be seen as milestones in his career, were held in non-profit galleries
which played emblematic roles in the institutional structure of the 1980s
and 1990s. Many of these galleries have since closed, but the ones that are
still open continue to function as important scenes in the contemporary art
world.
Initially, the subject matter of the series was the complicated system of
forms and colours. Later, the conjuring of the square and of
black-and-white – as a fundamental visual experience – came to the
foreground. The last period of the oeuvre is characterized by conceptual
series that were based on the artist’s research on colour and optics. The
exhibition includes one particularly distinctive item, namely a scale-model
of a site-specific installation dating from this last period on the theory
of colours. Paizs made the model for his exhibition at FUGA in 2014.
The eight rooms of the Budapest Gallery will therefore illustrate the
essence of these important exhibitions in both chronological and thematic
sections, while also providing a complete overview of Paizs’s creative
periods.

“His pictures consist of geometric elements painted with monochrome
uniformity, with edges that are so hard that at one time an entire movement
was named after this technique. The few shapes and colours separate from
one another in a hard and sharp manner, tools reduced to their fundamental
elements, the interrelationships of which preoccupy the painter.” (Sándor
Radnóti)

Exhibition conception: Bea Istvánkó, Zsuzsa Paizs
Graphic design: Péter Csúth, Eszter Misztarka


More information about the Artinfo mailing list