Nincs tárgy megadva

Zsuzsi Flohr flohrzsuzsi at gmail.com
Wed Apr 20 12:09:02 CEST 2016


[English version below]

A KÜZDELEM ÉLVEZETE

Megnyitó: 2016. április 28. 19h
Nyitva tartás: 2016. április 29. - május 21.

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
Cím: Rottenbiller u. 35., Budapest, Hungary, 1077

Résztvevők: BORSOS LŐRINC, Dilar DIRIK/Jonas STAAL, ERDŐDI Katalin, FLOHR
Zsuzsi, Marty HUBER, Tatiana KAI-BROWNE, Alexandra PIRICI/Raluca VOINEA,
Toni SCHMALE, Sandra SELIMOVIC/Simonida SELIMOVIC, Hito STEYERL, SZEMZŐ
Zsófia

Kurátorok: ERDŐDI Katalin, FLOHR Zsuzsi

"A küzdelem élvezete" (Enjoy Your Struggles) című kiállítás a mottóját egy
bokszolási útmutatótól kölcsönözte, amely a küzdelem élvezetét, a kitartást
és az elhivatottságot elengedhetetlennek tartja a győzelemhez. Ebből a
sportolói attitűdből indulnak ki a nemzetközi csoportos kiállításon
résztvevő művészek, akik a saját tapasztalataikon, illetve közös,
társadalmi ügyeken keresztül közelítenek a mindennapos harcok kérdéséhez. A
hangsúly nem az egymással való versengésen van, hanem azon, hogy a
különféle küzdelmek hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni. Hogyan lehet saját
küzdelmeinken keresztül mások helyzetét megérteni, egymástól tanulni és
egymást támogatni?

Az ökölvívásból indul ki Flohr Zsuzsi projektje, "The Jewish Renaissance
Boxing Club", amely a zsidó sportegyesületek történetét eleveníti fel,
önkép és testpolitika kérdéseivel foglalkozik a bokszolás, a művészet és a
performansz médiumán keresztül. A boksz itt nemcsak metafora: május elején
a klub minden érdeklődőt – teljesen kezdőket is – kétnapos boksz-workshopra
invitál a galériába.

A Bécsben élő szerb testvérpár, Sandra és Simonida Selimovic a
kelet-európai roma és szinti közösségek elleni erőszakos cselekmények
nyomán, "Gipsy Stop Dancing" c. videójában azzal foglalkozik, hogy felül
lehet-e kerekedni a kirekesztésen a sporton keresztül. Az általuk alapított
"Mindj Panther" zenei formáció a Pussy Riot és a Black Panther mozgalom
aktivizmusából inspirálódik, a rappernők kulturális kliséket és közhelyeket
kiforgatva, nindzsaként szállnak harcba a társadalmi igazságosságért.

A kiállítás két munkán keresztül foglalkozik az egyre jelentősebbé váló
Kurd Nőmozgalommal, amely a szíriai Rojavában (Nyugat-Kurdisztánban)
nemcsak a nők jogaiért, hanem a demokráciáért száll harcba. Hito Steyerl
videóművész "November" c. esszéfilmjében egykori barátnőjéről, Andreáról
emlékezik meg: a nyolcvanas években együtt forgattak kísérleti, feminista
harcművészeti filmeket, mielőtt Andrea éles harcra váltott és csatlakozott
a Kurd Munkáspárthoz. Dilar Dirik kutató és aktivista, Jonas Staal
képzőművésszel a kurd nők egyedülálló törekvéséről számol be, akik
forradalmi politikai megoldásokat vezetnek be az általuk felszabadított
területeken.

A román művész-kurátor páros, Alexandra Pirici és Raluca Voinea egy
"Manifesto for the Gynecene" c. kiáltványban egy új földtörténeti kor
szükségességét hirdeti, amelyben a „női princípium” a meghatározó. A
kiállítás kurátorai, Erdődi Katalin és Flohr Zsuzsi közös munkájukban a
korai magyar feminizmus kiemelkedő, de mára már jobbára elfeledett alakját,
Schwimmer Rózsát idézik meg.

A politikai és társadalmi harcok mellett a résztvevő művészek egy része
személyesebb, intimebb módon közelít a küzdelem kérdéséhez. Borsos Lőrinc
(Borsos János és Lőrinc Lilla) "Önkritikus portré" c. videóinstallációja
egy párterápia folyamatába enged betekintést. Szemző Zsófia a
kiszolgáltatottság és a félelem érzéseivel foglalkozik rajzain keresztül,
Toni Schmale pedig társadalmi nem és szexualitás, sport és fétis
összefüggéseire fókuszál.

A megnyitón, este 8 órától Marty Huber angol nyelvű performansz-előadásában
a sportolást a testről, a nemi szerepekről és az identitásról való
gondolkodással köti össze, s az ezekhez kapcsolódó sztereotípiákra és
elvárásokra kérdez rá, adogatás közben.

Május 7-én és 8-án (mindkét nap 15-17h) "The Jewish Renaissance Boxing
Club" közreműködője, Tatiana Kai-Browne tart boksz-workshopot az
érdeklődőknek. Előzetes tapasztalat nem szükséges, a részvétel
regisztrációhoz kötött: jewish.renaissance.boxing.club at gmail.com
Jelentkezés május 4-ig. Kényelmes öltözék és edzőcipő szükséges!

Május 8-án este 6 órától tárlatvezetés a kiállítás kurátoraival, Erdődi
Katalinnal és Flohr Zsuzsival.

Támogatók: Osztrák Kulturális Fórum, Osztrák Szövetségi Kancellária
Művészeti és Kulturális Osztálya, Nemzeti Kulturális Alap

Partner: Budapesti Román Kulturális Intézet

---
ENJOY YOUR STRUGGLES

Opening: 28 April 2016, 7pm
Open from 29 April to 21 May 2016

The Studio of Young Artists' Association
Rottenbiller u. 35., Budapest, Hungary, 1077

With LŐRINC BORSOS, Dilar DIRIK/Jonas STAAL, Katalin ERDŐDI, Zsuzsi FLOHR,
Marty HUBER, Tatiana KAI-BROWNE, Alexandra PIRICI/Raluca VOINEA, Toni
SCHMALE, Sandra SELIMOVIC/Simonida SELIMOVIC, Hito STEYERL, Zsófia SZEMZŐ

Curated by Katalin ERDŐDI, Zsuzsi FLOHR

The exhibition "Enjoy Your Struggles" borrows its title from a boxing
manual, according to which “enjoying our struggles”, endurance and
dedication are essential for victory. This attitude of sports(wo)men is
taken as a point of departure by the participants of the international
group exhibition, who arrive at the issue of everyday struggles through the
exploration of their own experiences and shared, social and political
processes. The emphasis is not on competition, but on potential points of
connection between diverse struggles. How do our own struggles open our
eyes to the situation of others, helping us us learn from and support one
another?

Zsuzsi Flohr’s project "The Jewish Renaissance Boxing Club" revives the
history of Jewish sports associations, exploring issues of
self-representation and body politics through the media of art, performance
and boxing. Boxing is no mere metaphor here: in the beginning of May, the
club invites everyone—including complete beginners—to a two-day boxing
workshop at the gallery.

In their video "Gipsy Stop Dancing", the Vienna-based Serbian artists
Sandra and Simonida Selimovic deal with recent acts of violence against
Eastern European Roma and Sinti communities, and ask whether sports can be
a means to overcome social exclusion. Also part of the exhibition, their
music project "Mindj Panther" is inspired by the activism of Pussy Riot and
the Black Panther movement. Subverting cultural clichés and prejudices, the
female rappers fight for social justice as ninjas.

Through two works, the exhibition discusses the increasingly relevant
Kurdish Women’s Movement, fighting for not only women’s rights, but also
democracy in the Syrian region of Rojava (Western Kurdistan). Video artist
Hito Steyerl pays tribute to her one-time friend Andrea, with whom she made
experimental feminist martial art films in the ‘80s. Later on Andrea
switched to real-life fighting and joined the Kurdistan Workers’ Party. In
collaboration with artist Jonas Staal, activist and researcher Dilar Dirik
reports on the extraordinary efforts of Kurdish women, who introduce
revolutionary political agendas in the areas they liberate.

In the "Manifesto for the Gynecene", the Romanian artist Alexandra Pirici
and curator Raluca Voinea advocate for a new geological era that shifts the
main agency to the “feminine principle”. The exhibition’s curators, Katalin
Erdődi and Zsuzsi Flohr, present a joint work evoking Rózsa Schwimmer, an
outstanding, but forgotten figure of the early Hungarian feminist movement.

Alongside politically and socially engaged approaches, other participating
artists consider the notion of struggles from a more intimate, personal
perspective. The video installation "Self-critical Portrait" by Lőrinc
Borsos (János Borsos and Lilla Lőrinc) offers a peek into the process of
couple therapy. Zsófia Szemző deals with feelings of vulnerability and fear
in her drawings, while Toni Schmale’s work explores the intersection of
gender, sexuality, sports and fetish.

On the opening night, starting at 8PM, Marty Huber presents a sporty
lecture performance in English. She connects sports with discourses around
the body, gender roles and identity, questioning dominant stereotypes and
expectations, while serving tennis balls.

On 7-8 May (both days 3-5PM) Tatiana Kai-Browne, collaborator of "The
Jewish Renaissance Boxing Club", will hold a boxing workshop. The workshop
is open to anyone interested, no prior experience necessary. If you would
like to participate, please register in advance at
jewish.renaissance.boxing.club at gmail.com until 4 May. Please bring
comfortable clothing and training shoes!

On 8 May, from 6PM join a guided tour with the curators, Katalin Erdődi and
Zsuzsi Flohr.

Supported by Austrian Cultural Forum, The Arts and Culture Division of the
Federal Chancellery of Austria, National Cultural Fund of Hungary.

Partner: Romanian Cultural Institute in Budapest

-- 
*Zsuzsi Flohr*
phd-in-practice fellow
institutes of fine arts, art theory and cultural studies
]a[ academy of fine arts vienna

+43 6776 120 58 48 (at) <%2B43%20680%20221%209193>
+36 30 29 18 270 (hu)
<%2B43%20680%20221%209193>
skype: flohrzsuzsi

zsuzsiflohr.com
http://ourholocaust.tumblr.com/


More information about the Artinfo mailing list