[artinfo] acb ResearchLab

acb Galéria acbinfo at acbgaleria.hu
Wed Sep 30 14:27:18 CEST 2015


///PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION///

Tisztelt Szerkesztő!

Örömmel értesítjük, hogy megalakult az acb ResearchLab.

Az acb ResearchLab az acb Galéria keretei között jött létre, 2015
szeptemberében. A ReasearchLab tevékenységének fókuszában a magyarországi
neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, feldolgozása és
publikálása áll, hiánypótló jelleggel és a kurrens nemzetközi diskurzusok
kontextusában. Az acb Galéria alegységeként részt vesz a galéria
kiállításainak koncipiálásában, tudományos előkészítésében, és kutatási
hátteret biztosít a megvalósításukhoz. A ResearchLab fő tevékenységéhez
tartozik a kisebb, monografikus kiadványok sorozatszerű, valamint a több
éves kutatási eredményeket összegző tudományos publikációk megjelentetése.
Az első, a magyarországi akcionizmus 1966-1975 közötti időszakát feldolgozó
kötet 2016 folyamán jelenik meg.


Az acb ResearchLab vezetője Kürti Emese művészettörténész.


Kürti Emese 2008-2014 között a Magyar Narancs képzőművészeti kolumnistája,
2009-2015 között a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa
volt. Doktorjelölt, disszertációját az ELTE Film-, Média és Kultúraelmélet
doktori programjában *Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a
hatvanas években. Dr. Végh László és köre *címmel írta. Jelenleg a
magyarországi akcionizmus (happening, fluxus) történetét kutatja.


További információért, kérjük, forduljon munkatársainkhoz, alábbi
elérhetőségeink egyikén.


///////////


Dear Editor,

acb Gallery gladly announces the launch of the acb ResearchLab.

acb ResearchLab was established in September 2015 within the framework of
the acb Gallery. The activity of our ResearchLab focuses on the research,
filling a gap in the digestion and publication of Hungarian neo-avant-garde
and post-avant-garde oeuvres, with regard to the context of current
international discourses. As a subsidiary of acb Gallery, the ResearchLab
takes part in the conception and scientific preparation of the Gallery’s
exhibitions, and also provides a research background for their realisation.
The core activities of the ResearchLab include the serial publication of
smaller monographic editions as well as the publication of scientific
treatises summarising several years of research. The first volume,
digesting the period of Hungarian actionism between 1966 and 1975 will be
published in 2016.


acb ResearchLab operates under the leadership of Emese Kürti art historian.


Emese Kürti worked as columnist in the field of fine arts at the journal
Magyar Narancs between 2008-2014. From 2009 until 2015 she worked at the
Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art. She is a doctoral candidate;
her dissertation for the Doctoral Program in Film, Media and Contemporary
Culture at ELTE is entitled *Experimentalism, Avant-Grade and Social
Networks in the Sixties. Dr. László Végh and his circle*. Presently she is
engaged in researching the history of Hungarian actionism (happening,
fluxus).

For more information, please, contact the gallery.


acb Kortárs Művészeti Galéria
acb Contemporary Art Gallery
Király u. 76, Budapest
H-1068, Hungary
+36 1 413 7608
www.acbgaleria.hu


More information about the Artinfo mailing list