[artinfo] Fwd: GbN 2015/2 NYITÁS | szeptember 14,17, 19 | meghívó

FKSE studio at c3.hu
Fri Sep 11 16:52:52 CEST 2015


NYITÁS

Gallery by Night 2015/2

2015. szeptember 14., 17., 19.Nyitás a kortárs társadalommal és kultúrával foglalkozó szakemberek felé.

Nyitás egy alapvetően nem képzőművészeti érdeklődésű közönség felé.

A Gallery by Night már húsz évvel ezelőtt is a nyitásról szólt: 1995-ben
Bencsik Barnabás – a Stúdió akkori vezetője – olyan véleményformáló
pozícióban lévő művészettörténészeket és esztétákat bízott meg az egyestés
kiállítások megrendezésével, akik főként elméletíróként tevékenykedtek,
tehát a szövegalkotás volt a megszokott terepük. A felkérés apropóján a
teoretikusok jobban megismerhették az egyesület tagjait és a
kiállítóhelyet, az együttműködések következtében pedig jótékony, kölcsönös
figyelem alakult ki a résztvevők között

2015-ben ez a külső szakértőket bevonó elképzelés újra aktuálissá vált. Az
FKSE ezúttal még nagyobbra nyitotta kapuit: az estek felelősei idén nem
művészettörténészek, esztéták, vagy kurátorok lettek, hanem olyan, a
kortárs társadalommal és kultúrával foglalkozó – szintén szemléletformáló –
szakemberek, akik nem zárkóztak el egy-egy egyestés kooperációtól, készek
voltak párbeszédbe bonyolódni és megismerni egy új terepet.

Az 1995-ös nyitásról már tudjuk, hogy milyen termékeny hatással volt a
közegre. A koncepció 2015-ös újragondolásának köszönhetően az idei GbN
estéin pedig remélhetőleg megerősödik az a kulturális kapcsolati háló,
amely az érintett területek közti közös párbeszéd és tudástranszfer,
valamint a kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás alapját képezheti.

Facebook  <https://www.facebook.com/events/1492871251029629/>

Felkért közreműködők:

Böcskei Balázs – Német Szilvi

Konok Péter

Gagyi Ágnes – Lődi Virág

Vétel.

Zárás.2015. szeptember 14. HÉTFŐ 19:00
AIR GBN

Az intézmény kiadásának ideje alatt a Stúdió Galéria kiállítási
tevékenysége szünetel. A projekt a Gallery by Night–sorozat részeként
valósul meg.

A Stúdió Galériát működtető FKSE alapítása óta pályázatokból, állami
költségvetésből elkülönített kulturális keretből, valamint az éves tagdíjak
befizetéséből tartja fenn működését. Non-profit szervezetként kereskedelmi
tevékenységet nem végez, a nemzetközi pályázatokon tudástőkéjét és
professzionális network-jét kamatoztatja. Bevételének legnagyobb részét a
mindenkori kormányzati vezetés által odaítélt, nem kiszámítható összegű –
tehát nem kalkulálható –, vissza nem térítendő támogatások formájában kapja.

A 2008-as válság óta egyre többen fordulnak az bizonytalan megélhetés
következtében olyan gazdasági alternatívák felé, amelyek az állami
szektoron és a hagyományos piaci szervezeti formákon kívül kínálnak
megoldást. Egy ilyen organizációs formaként robbant be a nem kevés
eufemizmussal “sharing economy”-ként leírt kezdeményezés, amely a “sharing
is caring” jól csengő jelszava alatt toboroz egyéni, kockázatukat magukra
vállaló ”dolgozókat”. (Vagyis jellemzően kocsival [Uber, Lyft], lakással
[Airbnb] vagy némi szabadidővel [Homejoy] rendelkező embereket.) Az
internet-alapú business modell globálisan elérhető “physical world”
szolgáltatásokat kínál olyan ingatlanok vagy vagyontárgyak fölött,
amelyeket nem birtokol, viszont egy technológiai platform működtetésével
biztosítja a peer-to-peer összekapcsolás feltételeit a keresők és kínálók
között.

A “megosztás” kifejezést csúcsra járató technofil cégek mind nagyobb
szeletet kérnek a (láthatatlan pénz) piac(á)ból, holott egyre
nyilvánvalóbbá válik, hogy valódi értelemben vett megosztásról nem
beszélhetünk. Hagyományos értelemben a megosztás egyenlő felek között és az
egyenlőség állapotának fenntartását célzóan lép életbe. Ebből a szempontból
a CouchSurfing valóban a megosztást preferálja és közös “utazói” identitást
épít a felek között – amelyért viszonzást vár –, míg az Airbnb-ben
világosan elkülönül a szolgáltatást vevő és az áruba bocsájtó pozíciója,
hiszen pénzforgalom történik. Ebből következően a megtévesztő “sharing
economy” kifejezés helyett az “on demand economy” kifejezés visz közelebb a
valósághoz. Ez rámutat azokra az árnyoldalakra is, amelyeknek hangsúlyozása
az AIR GNB projektünk célja is egyben. Ez pedig így hangzik: a networkhöz
való csatlakozás úgy válik megélhetési alappá, hogy a “vállalkozás”
működési feltételét képező kapacitástöbblet nem áll rendelkezésre. A
többlet (plusz egy szoba, lakás stb.) hiányában a helyi aktivitások és az
életvitel kerül át egy másik (másodlagos) helyre, hiszen az elsődleges az
egzisztencia fenntartásából használatban van. Így aztán nem ritka a
barátoknál való kutyaágyazás vagy a szülőkhöz való visszaköltözés. A Stúdió
Apartment Budapest identitást ezzel a célból hoztuk létre, hogy sok pénzt
keressünk, ahelyett, hogy kiállítást csinálnánk.

Szervezők: Böcskei Balázs, Német Szilvi, Békés Márton

Facebook  <https://www.facebook.com/events/997715340251064/>
Öngyújtó

Bejárat a Damjanich utca felől.

Digitális lázálmok kellemesen bizsergető infantilizmusával telnek a napok.
Egyre kevésbé tudjuk, mikor jön el a hajnal, hol kezdődik az éjszaka, mi a
különbség az okostelefon-fényváros és a nappal még épen hagyott,
természetes fényei között. A digitális, indiviudalizált zajzene, a
kritikaiság bennfentes bonyolultsága, az ellenállás projektről projektre,
„helyspecifikus installációkba”, „művek általi reflektálásába” ágyazott
elitista absztrahálása a tagjaik által kitüntetett, magukat büszke
tehetetlenséggel eltöltő kulturális elit létezésének sajátos indokát is
szolgálják. Egy kockázatvállalás nélküli, legális megoldásokba
beleszerelmesedett, radikálisan változtatni nem akaró,
hashtag-mentalitásban oké, klikkhumanista értelmiségi osztály unalmát. Ez a
kiállítás nem róluk szól, de nekik is.

Nekik, akik ugyanabban a Facebook-algoritmus-őrök által védett világban
élnek, mint azok, akik szelfi-olimpián vesznek részt szex előtt és szex
után (before/aftersex), akik nem tindereznek, de akarnának, akik nem tudnak
lemondani arról, hogy elítéljék azt, aki szerint Budapest lokálisból
globálisba alakul, és ez a metamorfózis „olyan izgalmas”. Ez a kiállítás
nekik is szól. Nincs illúziónk afelől, hogy csak az látogat ide hétfőn, aki
akarja értelmezni, hogy az AIR GBN projekttel mi volt a célunk. Ha érti,
akkor azt is érti, hogy a Gallery by Night ezen estje egy teljes
egzisztencia-programra invitál. Rombolni akar, hogy építhessünk. „Nem
takarunk többé, mert bennünk a kamera.” Ha Balassa Péternek igaza van –
márpedig igen –, akkor a kamera kitépésével kell kezdenünk az énépítést, a
nemes illegalitásba vonulást. Vissza kell vennünk a transzparenciát, el
kell venni a digitális, törzsi vezérek önbizalmát, az anonimitás felelőtlen
kényelmességét (Tumblr-telefonkönyv). Meg kell szabadítani másokat a
hálózattól, ki kell emelni a várost kortárs történetietlenségéből. Nem elég
egy embert, mindenkit fel kell szabadítani (mobile jammer)! Fel kell húzni
a Városi Konfliktusok Múzeumát (Archive of Modern Conflicts Budapest),
melynek képei nem depolitizálóak, és nem szociális látáskultúra-javítók
(Indoctrine Doc). Kielégíthetetlenséggel járó, végtelen ciklikus mozgásban
lévő pornó (margitsziget.mov) helyett az érintések misztikumát! Ott lehet
csak titok, hol az egyedüli függőség az az „első”, virtuális fordulat
előtti valósághoz kötődik, ahol garantált az on-line adat- és
egyéniségvédelem. Ehhez ma illegalitásba kell vonulni. Az illegalitás
városi politika, az illegalitás a város bevétele és budapestesítése (Fekete
Balázs), a digitális állagmegőrzésbe csomagolt „privatizáció” megütése
(Ravasz Jonathan – Filip Ruisl). S mindeközben szól a punk, összeérnek az
izzadásra és érintésre ítéltetett testek, az anyag visszavételével pedig a
test ideje jön el, az illegalitás győzelme az image fölött.

Hétfőtől a nyomasztó legalitással szemben minden eszköz megengedett.

Kurátor: Böcskei Balázs, Német Szilvi

Közreműködik: Békés Márton

Facebook <https://www.facebook.com/events/733406856804763/>


2015. szeptember 17. CSÜTÖRTÖK, 19:00
művész.aid?

Beszélgetés a menekülthelyzetről, valamint a művészek és az FKSE
szerepvállalásáról. Bevezetőt tart: *Konok Péter*, történész.

Az elmúlt napok és hetek eseményeiből kifolyólag az FKSE vezetőségének
álláspontja az, hogy érdemes lenne a Stúdió Galéria tereit és ezzel együtt
az NKA-tól kapott támogatás egy részét felajánlani a Migration Aidnek, vagy
egy hasonló, menekülteket segítő civil szervezetnek, szerepet vállalva a
fennálló helyzet feloldásában.
De mielőtt végleges döntést hoznánk, szeretnénk az egyesület tagjaival és
minden érdeklődővel beszélgetni; arról, hogy mihez kezdhetünk művészként a
menekült kérdéssel, hogyan érdemes segíteni, milyen célra ajánljuk fel
tereinket, stb.?
A program a Gallery by Night 2015/2 - NYITÁS keretében valósul meg.

Facebook <https://www.facebook.com/events/1646996725577659/>


2015. szeptember 19. SZOMBAT. 10:00, 14:00, 19:00
Egyéni szociális probléma. Önelemzésjáték az alkotás feltételeiről

A Helyzet Műhely kurátorként egy 3 órás foglalkozásra invitálja az
érdeklődöket, amelyen a művészetről való gondolkodás háttérfeltételeiben
merülünk el.

Mit látunk, ha a művészet feladatáról és válságáról szóló kortárs
diskurzust nem a diskurzív felület logikája szerint, hanem az azt lehetővé
tevő társadalmi dinamikák felől vizsgáljuk meg? A játékos-beszélgetős
foglalkozás a művészetről való gondolkodásnak ebbe az alvázrendszerébe nyit
bepillantást, majd onnan kiindulva teszi fel újra a művészeti mező aktuális
kérdéseit.

A foglalkozás elsősorban a személyes élményről, illetve a játék során
elhangzó belső beszélgetésekről szól. Emiatt a foglalkozások idejére az
FKSE tere zárva tart.

Kérjük, ha részt venne a játékban, regisztráljon a studio at c3.hu címen
szeptember 17-ig! A foglalkozás, két csoportban fog lezajlani, az első
foglalkozás 10 órakor, a második 14 órakor kezdődik. A regisztrációs
levélben, kérjük tüntessék fel, hogy melyik időpontot preferálják.

A foglalkozások egyes elemeit Lődi Virág és Karas Dávid dokumentálják, a
résztvevők beleegyezése szerint. Estére a csoportok által feltárt
viszonyok, egy általánosabb tudásként, a külső közönség által is
megtekinthetővé válnak.

A Helyzet Műhely fiatal társadalomkutatók csoportja, amely a kelet-európai
és magyarországi társadalmi viszonyokat egy hosszú távú, globális
perspektívába illesztve vizsgálja. A rendszerváltás folyamatát ebben a
perspektívában a Fordulat21 hasábjain értelmezték. Rendszeresen tartanak
előadásokat, filmklubokat a Gólya Közösségi Házban.
Facebook <https://www.facebook.com/events/1490195291302951/>

www.studio.c3.hu

-- 

FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET

Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.

+36 1 342 5380

+36 70 324 4748
studio at c3.hu
studio.c3.hu
-- 

FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET

Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.

+36 1 342 5380

+36 70 324 4748
studio at c3.hu
studio.c3.hu


More information about the Artinfo mailing list