[artinfo] Mindsets | Stúdió Galéria | október 20. 19:00

FKSE studio at c3.hu
Fri Oct 16 11:54:33 CEST 2015


MINDSETS
Stúdió Galéria
(1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.)

Kiállító művészek:
Albert Ádám, Irina Botea (RO), Borsos Lőrinc, Igor Bošnjak (BIH), Nilbar
Güres (TR), Kútvölgyi-Szabó Áron, Martin Piaček (SK), Tranker Kata

Kurátor: Gadó Flóra

Megnyitó: 2015.október 20. 19 óra

A kiállítást megnyitja: Éber Márk Áron, szociológus

A kiállítás címe egy jelentésgazdag angol kifejezés, amely a különböző
gondolkodásmódok, hozzáállások, mentális beállítódások fogalomegyüttesét
jelöli. A tárlat egyrészt ezeknek az egyéni szemléleteknek az
egymásmellettiségét, másfelől az ebből fakadó konfliktusokat és
ellentmondásokat kutatja.

A mindset egy személyes síkon magába foglalja azt, ahogy tapasztalataink
tükrében magunkat és képességeinket látjuk és ahogyan a környezetünkhöz és
a világ eseményeihez viszonyulunk. Értelemszerűen hozzátartozik az a
társadalmi-kulturális háttér és közeg, ami önkéntelenül hat ránk a
véleményalkotás folyamatakor. A mindset tulajdonképpen egyfajta szűrőként
is működhet, mely befolyásolja a percepciónkat és a jelenségről alkotott
álláspontunkat, cimkézések és kategorizálások felé terelve ezzel a
gondolkodást.

Egy adott mindset természetesen nemcsak a saját magunkról, hanem ezzel
összefüggésben a világról alkotott képünket is formálja. Ez többnyire
valamilyen elv/érték melletti határozott elköteleződést jelölhet, mely
meggyőződés gyakran kibillenthetetlen és megváltoztathatatlan. Ezen zárt
világok noha egymás mellett léteznek, önálló univerzumként működnek és
érdemi párbeszédbe ritkán lépnek egymással. Ahogy azt Mannheim Károly az
1931-ben megjelent Tudásszociológiában kifejti, ezek a gondolati modellek
ugyan autonómak, de látókörük korlátozott lehet aszerint, hogy miként
választják meg az eddigiekkel harmonizáló tartalmakat, s miként törekednek
koherenciájuk megtartására.

A műveken keresztül egyfajta keretrendszerként, beállítódásként jelenik meg
a történelemhez való viszony és azon belül is a kelet-közép európai
identitás, a szocializmus és a rendszerváltás közege, valamint a ‘89 utáni
korszak hétköznapjainak átpolitizáltsága. Ezen túl hangsúlyos szerepet kap
az egyén társadalmi és kulturális normarendszerekhez való ambivalens
viszonya és a különböző belső „koordináta-rendszerek” szerint felépülő
mindsetek súrlódása.

A kiállítás megtekinthető: 2015. október 21-november 10.

Nyitvatartás:
H, K, Cs, P: 10-18:00
Sze: 12-20:00
-
MINDSETS
Studio Gallery
(Rottenbiller u. 35, 1077, Budapest)

Artists:
Ádám Albert, Irina Botea (RO), Lőrinc Borsos, Igor Bošnjak (BIH), Nilbar
Güres (TR), Áron Kútvölgyi-Szabó, Martin Piaček (SK), Kata Tranker

Curator: Flóra Gadó

Opening: 20 October 2015, 19 h

Opening speech by Márk Áron Éber, sociologist

The title of the exhibition refers to the various and rich meanings of the
word “mindset”: as ways of thinking, personal approaches and attitudes
towards the world. On one hand, the exhibition examines these parallelly
existing approaches and on the other hand, the resulting conflicts and
contradictions.

On a personal level, our mindset includes how we see ourselves and our
abilities, based on our experiences and also how we relate to our
environment and to the events of the world.

Obviously, our social-cultural background and surrounding that has an
effect on the process of forming our opinion is also part of this
framework. A mindset, in fact, could function as a special filter, which
influences our perception and point of view about a certain phenomena,
leading our thinking towards labeling and categorization.

A certain mindset not only shapes how we think about ourselves, but in
relation, it also shapes our attitude towards the world. This could be seen
as a commitment to a certain principle which is often stable and
unchangeable. Even though these closed worlds exist alongside each other,
they function as individual universes without any real dialogue between
them. As Karl Mannheim wrote in his Sociology of Knowledge in 1931, these
models of thinking are autonomous, however their points of view could be
limited according to how they choose a content to match their existing
framework and how they are trying to preserve their inner coherence.

Our approach towards history appears as a certain framework or mindset
through the artworks. It includes the Central-Eastern European identity,
the “atmosphere” of the socialist period and the change of the system, and
the politicized everydays of the post-1989 era. Our ambivalent approach
towards social and cultural system of norms is being emphasized.
Furthermore, the collision of mindsets based on different, inner
coordinate-systems become visible.​

On view: 21 October – 10 November 2015

Opening hours:
Monday-Tuesday-Thursday-Friday: 10-18 h
Wednesday: 12-20 h

Támogatók/Sponsors
NKA, Szlovák Intézet

-- 

FIATAL KÉPZŐMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET

Budapest 1077, Rottenbiller u. 35.

+36 1 342 5380

+36 70 324 4748
studio at c3.hu
studio.c3.hu


More information about the Artinfo mailing list