[artinfo] migrációs pályázat / új pályázatleadási határidő

Kunst und Migration migrationsprojekt at goethe.hu
Wed Oct 7 14:45:50 CEST 2015


http://www.goethe.de/ins/hu/bud/hu14738157.htm

Pályázati felhívás migráció témájú online kiállításon való részvételre

A pályázat jellege:
A kiírás nyilvános interdiszciplináris művészeti pályázat. A pályázóktól az
online kiállítás jellegéből adódóan digitális, online bemutatható műveket
várunk pl. rövid filmek (max. 15 perc), rövid dokumentumfilmek (max. 15
perc), videómunkák (max. 15 perc), fotók, interaktív webes projektek,
performansz dokumentáció, egyéb digitális műfajok. Kérjük, hogy amennyiben
a mű szövegcentrikus, vagy a hangzó beszéd hangsúlyos eleme a műnek, úgy a
szöveget vagy a szövegkönyvet a pályázó a pályázati anyagban német vagy
magyar nyelven mellékelni szíveskedjen.

A pályázatra kizárólag kész műveket várunk.

Díjazás:
A nyertes pályázatokért járó honorárium 60.000 forint + áfa munkánként. Egy
pályázótól egy pályamunkát áll módunkban elfogadni. A beérkezett pályázati
anyagtól függően 8-10 munka kerül díjazásra.
A pályázás menete:
2015. október 18. – a pályázatok beérkezésének határideje
2015. Október 30. - a beérkező munkák elbírálása után a jelentkezők
értesítése az eredményről
2015. november közepe – az online kiállítás nyilvánossá tétele
A pályázatra leadandó anyagok
Kérjük mellékelni:
- a mű/projekt koncepciójának rövid leírását,
- a mű szövegkönyvét, amennyiben az indokolt,
- a kész munkát, linkjét vagy tárhelyének hozzáférhetőségét,
- a pályázó(k) adatait (személyes adatok, szakmai önéletrajz és portfólió).
Formátumra vonatkozó kitételek:
- rövid filmek, dokumentumfilmek, videómunkák esetén: YouTube-ra vagy
Vimeo-ra kérjük felölteni vagy .mp4 formátumban beküldeni
- fotók esetén: jpg, png illetve a szokásos támogatott formátumok
- interaktív webes projektek  esetén: a mű linkjét kérjük elküldeni
- performansz dokumentáció valamint egyéb digitális műfajok esetén – médium
függően eldöntendő – lásd fentebb
A kiállítás helyszíne:
A kiválasztott, megvalósított pályaművek a budapesti Goethe Intézet
weboldalán lesznek láthatóak, egy erre a célra létrehozott online
kiállítótérben.
Zsűri:
A kiállítás kurátorai: Bucsi Dorottya Zsófia, Kangiszer Dóra, Márton Zsófia
Eszter, Mile Szandra, Nagyová Terézia és a Goethe Intézet két munkatársa
A jelentkezés feltételei:
A szervezők fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamű kerül kiállításra.
Honoráriumot csak a nyertes pályaművek készítői kapnak.
A pályázó a pályamű beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket,
határidőket megértette, és elfogadja.
A pályázó a mű kizárólagos szellemi tulajdonosa, a tulajdon- és
felhasználási jogok felett szabadon rendelkezhet. A jogok nem ruházhatók át
egy harmadik személyre.
A pályázó kijelenti, hogy a művet a projekt rendelkezésére bocsátja, ezért
újabb honorárium nem jár. A felhasználás részleteiről szerződés készül.
Az alkotói jogok a művészt illetik.
A honorárium csak akkor kerül kifizetésre, ha a művész a pályázati
határidőre elkészíti a munkát és azt a kurátorok rendelkezésére bocsájtja.

A jelentkezést és az esetlegesen felmerülő kérdéseket a
migrationsprojekt at goethe.hu címre várjuk.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////http://www.goethe.de/ins/hu/bud/de14738157.htm

Ausschreibung zur Teilnahme an einer Online-Ausstellung zum Thema Migration

Art der Ausschreibung
Es handelt sich dabei um einen öffentlichen Wettbewerb im Bereich
interdisziplinäre Kunst. Erwartet werden digitale Arbeiten, die
entsprechend der Art der Ausstellung online präsentiert werden können –
z.B. Kurzfilme (max. 15 Min), kurze Dokumentarfilme (max. 15 Min),
Videoarbeiten (max. 15 Min), Fotos, interaktive Webprojekte,
Performancedokumentationen und sonstige digitale Gattungen. Bei Werken, in
denen geschriebene oder gesprochene Texte eine wichtige Rolle spielen,
sollte auch der jeweilige Text bzw. das jeweilige Textbuch als Beilage
eingereicht werden. Es können ausschließlich fertige Arbeiten eingereicht
werden.
Prämierung
Die preisgekrönten Arbeiten erhalten 60.000 HUF + MwSt. pro Kunstwerk.
Jede/r Bewerber/in darf sich nur mit einer Arbeit beteiligen.
Ablauf
Bewerbungsfrist ist der 18. Oktober 2015. Die eingereichten Arbeiten werden
bis zum 30. Oktober 2015 juriert. Anschließend werden die Bewerberinnen und
Bewerber über die Entscheidung der Jury verständigt. Die Online-Ausstellung
wird Mitte November 2015eröffnet.
Einzureichende Materialien (als E-Mail-Ablage)
- kurze Beschreibung des Werkkonzepts
- Textbuch, falls notwendig (s. Oben)
- die fertige Arbeit mit dem entsprechenden Link bzw. Zugang zum digitalen
Speicherplatz
- Angaben über die Bewerberin/den Bewerber (persönliche Daten, Curriculum,
Portfolio)
Formale Kriterien
- Kurzfilme, Dokus und Videoarbeiten bitten wir auf die Videoportale
YouTube oder Vimeo hochzuladen oder im mp4-Format einzusenden
- Fotos: jpg, png sowie alle anderen unterstützten Formate
- bei interaktiven Webprojekten bitten wir den Link zur Arbeit einzusenden
- bei Performancedokumentationen und sonstigen digitalen Gattungen ist je
nach Medium zu entscheiden (s. oben)
Ort der Ausstellung
Die ausgewählten Arbeiten werden auf der Webseite des Goethe-Instituts in
einem eigens dafür eingerichteten Online-Ausstellungsraum präsentiert.
Jury
Die Kuratorinnen der Ausstellung (Zsófia Dorottya Bucsi, Dóra Kangiszer,
Zsófia Eszter Márton, Szandra Mile und Terézia Nagyová)sowie zwei
Vertreter/innen des Goethe-Instituts.
Bewerbungskriterien:
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, nicht alle eingereichten
Arbeiten in die Ausstellung aufzunehmen. Für die Ausstellung ausgewählt und
prämiert werden 8 bis 10 Arbeiten.
Die Bewerber/innen akzeptieren mit der Einreichung ihrer Arbeit die
Bewerbungskriterien und die oben angegebenen Termine. Die Bewerber/innen
sind ausschließliche geistige Urheber/innen der eingereichten Werke, und
sie verfügen frei über ihre Urheber- und Nutzungsrechte. Die Rechte sind
nicht auf Dritte übertragbar.
Die Bewerber/innen erklären, dass sie ihre Arbeit für das Projekt zur
Verfügung stellen, ohne dafür ein weiteres Honorar zu fordern. Die
Einzelheiten der Nutzung werden vertraglich festgelegt.
Die Urheberrechte verbleiben bei der Künstlerin/dem Künstler.
Das Honorar wird nur ausgezahlt, wenn die Arbeit von der Künstlerin oder
dem Künstler bis zum festgelegten Termin fertiggestellt und den
Kuratorinnen zur Verfügung gestellt wird.

Die Bewerbungen und alle weiteren Fragen sind an migrationsprojekt at goethe.hu
zu richten.


More information about the Artinfo mailing list