[artinfo] SPACES: AUTOPCITY – un/a film de/by Ștefan RUSU, 14.05.2015, 18:30

ober ober at emdash.org
Mon May 11 22:33:36 CEST 2015-------- Original Message --------
Subject: [oberlist] MD* SPACES: AUTOPCITY – un/a film de/by Ștefan RUSU, 
14.05.2015, 18:30
Date: 2015-05-11 22:32
 From: Vladimir US <vladimir at oberliht.org.md>
To: oberlist at lists.idash.org
Reply-To: "cultura tinerilor, arta, politici culturale / youth culture, 
art & cultural policies" <oberlist at lists.idash.org>

  [1]

https://chisineu.wordpress.com/2015/05/11/autopcity/ [2]

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

A U T O P C I T Y

un film de ȘTEFAN RUSU
imagine: RUBEN AGADJANEAN
editare imagine și sunet: DENIS BARTENEV
HD, 73’, 2015

14 MAI 2015, ORA 18:30
Tipografia 5 (str. Vlaicu Pârcălab 45)

Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă.
Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți,
sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat
procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în
oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a
lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar
avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției
bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa
arhitectului A. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general
(PUG) din 2007.

Astăzi se simte tot mai acut nevoia de revendicare a spațiilor
publice, care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul
public și ulterior privatizate. Societatea civilă, activiștii urbani
și comunitatea artistică s-au implicat în apărarea spațiilor aflate
în paragină, revendicînd unele din aceste spații cum este scuarului
Kentford și scuarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare, în
timp ce altele se află în litigiu (ruina primei Poște a orașului).

Nucleul vechi al orașului, ce include clădiri de patrimoniu,
străduțe, intersecții cu mici piețe și scuaruri, riscă să fie
afectat de noul plan de dezvoltare urbană. Intervențiile creative
realizate in extremis de comunitatea artistică în aceste spații și
acțiunile de revitalizare a parcului Zaikin întreprinse de societatea
civilă cu ajutorul locuitorilor, pot trece drept solutii tactice de
apărare a aceastei zone, a texturii sociale și identității urbane.

Filmul a fost produs de Asociația Oberliht în cadrul proiectului
SPACES al UE și a beneficiat de susținerea financiară a Fundației
Culturale Europene. Acest eveniment este organizat în cadrul
Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF (ediția a
XII-a).

  [3]

EN
– – – – –

A U T O P C I T Y

a film by STEFAN RUSU
camera: RUBEN AGADJANEAN
image & sound editor: DENIS BARTENEV
HD, 73’, 2015

MAY 14, 2015, 6:30 PM
Tipografia 5 (45 Vlaicu Parcalab str.)

The film is an investigative documentary that explores a city in
decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists,
urban activists and visual artists we have investigated the processes of
transformation and urban planning which took place in Chisinau in the
socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout
this journey we have been concerned about the negative effects that the
Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was
planned right after World War II by the collective of architects headed
by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the
new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.

Today it seems more urgent then ever to reclaim the public spaces that
have been intentionally neglected, so that they can be eventually
removed from public domain and privatized. Some of these spaces have
been regained by urban activists, such as Kentford Square and Europe
Square from Stefan cel Mare Park, whereas some are still disputed
(including the ruins of Old Post Office).

The old city core, including heritage buildings, streets, intersections
and squares with small markets, are in danger of being affected by the
new development plan. Urban interventions realised by the art community
in these areas and the revitalization of Zaikin Park undertaken by civic
initiatives with the help of local inhabitants have offered viable
solutions for protecting the area, the local social fabric and identity
of the city.

The film was produced by Oberliht Association within the EU project
SPACES and was financially supported by the European Cultural
Foundation. This event is organized in the frame of International
Documentary Film Festival CRONOGRAF (12th edition).

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [4]
http://plic.oberliht.com [5]
http://zpatiu.wordpress.com/ [6]
http://chisineu.wordpress.com [7]
http://bucuresti68.wordpress.com [8]
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/ [9]
http://www.facebook.com/Oberliht [10]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [11]

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com [12]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.md
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [13]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] https://chisineu.files.wordpress.com/2015/05/web_autopcity_still.jpg
[2] https://chisineu.wordpress.com/2015/05/11/autopcity/
[3] 
https://chisineu.files.wordpress.com/2015/05/web_autopcity_still1.jpg
[4] http://chiosc.oberliht.com
[5] http://plic.oberliht.com
[6] http://zpatiu.wordpress.com/
[7] http://chisineu.wordpress.com
[8] http://bucuresti68.wordpress.com
[9] https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
[10] http://www.facebook.com/Oberliht
[11] http://www.eurocult.org
[12] http://oberliht.com
[13] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist at lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


More information about the Artinfo mailing list