[artinfo] Meghívó

Magyar Képzőművészeti Egyetem mkema13diploma at gmail.com
Wed Jun 3 16:59:02 CEST 2015


 *Unintended Consequences*

* A kortárs migráció beláthatatlan következményei*


 2015. 6. 5. – 2015. 6. 14.


*Megnyitó///* 2015. június 4. 18.00

*A kiállítást megnyitja ///* Erdős Virág, költő

*Közrem**ű**k**ö**d**ő**k /// *Arányi Vanda (vs.hu)/ Borbás Dávid (BKF)/
Börönte Tamás (MOME ANIM-Essemble)/Creidi Imad (DocNomads-SZFE)/ Debreczeni
Zolán (MOME ANIM-Essemble)/ Erdősi Anikó / Farmosi Emi (MOME
ANIM-Essemble)/Feigl Nóra/ Ferge Roland Sándor (BKF/CineWork Studio)/
Hernáth Csaba (Speak Easy Project)/  Hunya Krisztina/ Imre Loránd Balázs
(Speak Easy Project)/ Józsa László  (Speak Easy Project)/ László Gergely/
Lukács Orsolya/ Mahbub Nayeem (DocNomads-SZFE)/ Mariai Gábor (MOME
ANIM-Essemble)/ Oravecz Tímea/ Ottlik Anna (BKF)/ Radics Márk&Surányi Nóra/
Rechnitzer Zsófia/ Rónyai Balázs (MOME ANIM-Essemble)/ Schneemeier Andrea/
Simon Kati/ Shymko Svitlana (DocNomads-SZFE)/ Stánitz Zsuzsanna/ Szigethy
Anna/ Tompa Borbála (MOME-ANIM)/ Trapp Dominika/ Wieczorek Jola
(DocNomads-SZFE)


*Kurátorok ///* Bucsi Dorottya Zsófia/ Kangiszer Dóra/ Márton Zsófia
Eszter/ Mile Szandra/ Nagyová Terézia

*Témavezetők ///* Lázár Eszter/ Nagy Edina/ Varga Tünde

*Nyitva tartás ///* 2015. június. 5 – 14.
hétköznap: 15.00-19.00 /// hétvégén: 12.00-19.00

*Helyszín ///* Artpool P60, Budapest, 1061, Paulay Ede u. 60.

*Kapcsolódó programok ///*

Kerekasztal beszélgetés ///2015. 06. 09. 18.00

Tárlatvezetések ///2015. 06. 09. 17.00 és 2015. 06. 13. 17.00

Filmvetítés /// 2015. 06. 13. 18.00*Együttműködő partner* *///* Artpool Művészetkutató Központ

*Grafika és Arculat/// *Bozzai Dániel/ Imre Réka Judit/ Máté Dániel/
Mrkobrad Marko

*Vágás és hangi utómunkálatok/// *Mikulán Dávid

*köszönet/// *Albert Ádám/ Almási Tamás/ Arányi Vanda/ Barkóczi Janka/
Buglya Zsófia/ Silvia Burner/ Dragon Zoltán/ Fazakas Péter/ Fábics Natália/
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület/ Ferge Roland Sándor/ Galántai
György/ Görög Attila/ Hernáth Csaba/ Imre Loránd Balázs/ Józsa László/
Klaniczay Júlia/ Kristóf Márton/ Hans Knoll/ Mittich Boglárka/ Orosz
Csilla/ Pálhegyi Flóra/ Pilinger Erzsébet/ Sipos Orsolya/ Szűcs Réka/
Trencsényi Klára/ Zurbó Dorottya

*További információk ///*
https://www.facebook.com/kortarsmigracio

https://kortarsmigracio.wordpress.comA migráció kérdése személyes dilemmák során került érdeklődésünk
homlokterébe. A személyes érintettség erősítette az elmúlt évek alatt
külföldön munkát vállaló vagy egyetemi tanulmányokat folytató - kivándorló
- magyarok tendenciózusan növekvő számával kapcsolatos sajtóhírek és
politikai nyilatkozatok egyre gyakoribb megjelenése. Ugyanakkor az Európai
Unió felé irányuló nemzetközi bevándorlási hullám kérdésének hangsúlyosabbá
válása is a témaválasztásunkat indokolja.

A művek válogatásánál – a személyes érintettségből adódóan – főként a
generációs fókusz szem előtt tartása vált fontossá. Épp ezért elsősorban
arra voltunk kíváncsiak, hogy kortársaink miképp látnak egy olyan komplex
jelenséget, mint a migráció és arra milyen válaszokat adnak.

Kutatásunk során e válaszokkal leggyakrabban filmek formájában
találkoztunk, így kiállításunkban rövid dokumentumfilmek, animációk és
videók válogatásán keresztül kívánjuk a migrációt övező problémákat bemutatni.
Olyan filmeket kerestünk tehát, amelyek nem a történeti migrációs
áramlatokkal foglalkoznak, hanem a jelen szituációt veszik górcső alá.

Vizsgálódásunkhoz segítségül a*z ’Unintended Consequences’ *hívószavakat
társítottuk a migráció kapcsán felmerülő kérdések – valamint a *be nem
látható következmények* - megvilágítására.

A kutatás során úgy találtuk, hogy a migráció problémáját a regionális
tényezőkön túl a szubjektív szempontok befolyásolják elsősorban, így a
migráció egyes eseteit nem lehet elválasztani a migráns személyétől. Ezért
a kiállítás másik felvállalt nézőpontja a szubjektivitás, mellyel a
migráció okának heterogén gyökereire, illetve a migrációhoz kapcsolódó
életutak és személyes tapasztalatok sokféleségére kívánunk rámutatni. A
kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelmélet és
kurátori ismeretek mesterszak hallgatóinak diplomaprojektje keretében
valósul meg.


More information about the Artinfo mailing list