[artinfo] OFF-BIENNALE BUDAPEST >> PALYAZATI FELHIVAS > MEGHOSSZABITVA 2015.02.10-ig

OFF-Biennale Budapest offbiennalebudapest at gmail.com
Mon Feb 2 16:40:42 CET 2015


OFF-BIENNÁLE BUDAPEST >> PÁLYÁZATI FELHÍVÁS > - MEGHOSSZABBÍTVA 2015.02.10-
ig!Az Off-Biennále Budapest szervezői pályázatot hirdetnek képzőművészek és
kurátorok számára 2015. április 24. és május vége között megvalósuló
projekt-tervek kidolgozására.

Pályázni lehet olyan projekt-tervvel (pl.: kiállítás, előadás, workshop,
performansz, köztéri intervenció, koncert, kiadvány, közösségi esemény,
stb.), ami az Off-Biennále ideje alatt Budapesten vagy vidéken valósul meg,
és melyet a pályázó az Off-Biennále körülményeinek, céljainak, és
szellemiségének ismeretében relevánsnak tekint.

Bár a pályázatnak tematikus vagy formai megkötése nincs, az Off-Biennále
Budapest előnyben részesíti az olyan pályázatokat, melyek reagálnak a hazai
művészeti színtér jelenlegi helyzetére, realitásaira és a művészi
produkciót gyakran erősen limitáló gazdasági környezetre. Emiatt
mindenekelőtt olyan projekt-tervek beérkezését várjuk, melyek a művészi
koncepción, performativitáson, kreatív képzelőerőn, vagy olcsó és egyszerű
anyag-használaton alapuló művészi hozzáállásokat mutatnak be, illetve
melyek hangsúlyt fektetnek a közönséggel való elkötelezett kapcsolat
kiépítésére.
OFF-BIENNÁLE BUDAPEST

Az Off-Biennále Budapest kiállítás- és eseménysorozat Budapesten és számos
más helyszínen, 2015. április 24. és május vége között kerül megrendezésre.
Célja egy fenntartható, nemzetközileg beágyazott, független és együttműködő
kortárs művészeti színtér megteremtése Magyarországon. Ennek érdekében az
Off-Biennále működési modelljét a közös érdekekre, az önkéntes munkára, a
hálózatos stratégiákra, együttműködésre és szolidaritásra alapozzuk. Az
Off-Biennále számos autonóm, különféle felfogásokat tükröző, eltérő méretű
és kapacitású projektet mutat majd be Budapesten, az ország számos más
pontján, valamint külföldön is. Mindezt egy főként művészekből, művészeti
szakemberekből, újságírókból, médiaszakemberekből és gyűjtőkből álló
önkéntes stáb hálózatosan szervezett munkája fogja össze.
Ahhoz, hogy a magyar kortárs művészet erős, nemzetközi mércével mérve is
jelentős alkotásokat, szellemi teljesítményeket hozzon létre, szélesedő
társadalmi bázisra, a szakmabeliek egymást figyelő és segítő szoros
együttműködésére, az állam biztosította keretek mellett egy azoktól
függetlenedni tudó, tehát financiálisan több lábon álló infrastruktúrára,
aktív nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükség. Csak ilyen feltételek
mellett valósulhat meg az a szellemi, szakmai és pénzügyi autonómia, amely
a terület életképességének elengedhetetlen feltétele.
Az Off-Biennále Budapest kezdeményezés alkalmat adhat a magyar kortárs
képzőművészeti színtérnek arra, hogy az önszerveződésben és a hálózatos
együttműködésben rejlő lehetőségeket és meglévő szakmai kapcsolataikat
kiaknázva megsokszorozzák lehetőségeiket, hogy teszteljék és az eddigieknél
nagyobb hatékonysággal kiaknázzák a nem állami kultúrafinanszírozásban,
infrastruktúrában rejlő lehetőségeket, hogy demonstrálják létezésüket és
kulturális értelemben vett megkerülhetetlenségüket.

MIT BIZTOSÍT OFF-BIENNÁLE BUDAPEST?

Mivel az Off-Biennále egy önkéntes munkán alapuló alulról szerveződő civil
kezdeményezés, ezért az Off-Biennále stábjának sajnos nem áll módjában az
egyes projektek megszervezése. A biennále ideje alatt megvalósuló összes
projekt teljes körű szervezése emiatt minden esetben az adott
kurátor/szervező/projekt-gazda felelőssége. Ennek részét képezi a projekt
megszervezése, anyagi szükségleteinek megteremtése, kiállítás esetén a
látogathatóság/őrzés biztosítása, stb. Az Off-Biennále szervezői amellett,
hogy biztosítják a biennále egészének koordinálását (pl.: kommunikáció,
honlap, múzeumpedagógia, egységes grafika, stb), természetesen igyekeznek
segítséget nyújtani az egyes projektek számára is a lehetőségekhez mérten
(pl.: in kind szponzoráció, helyszín keresések, stb.)

HELYSZÍN

Az Off-Biennále Budapest fő helyszíne és központja Budapest, a város
különböző köz- és magánterei, ugyanakkor az Off-Biennále céljait tekintetbe
véve kiemelten fontos, hogy a projekt kiterjedjen Magyarország más
településeire és nemzetközi helyszínekre is. Helyszín lehet: nem a magyar
állam vagy magyarországi önkormányzat által fenntartott kiállítóhely, mozi,
színház, koncertterem, kereskedelmi galéria, szórakozóhely, műterem,
magánlakás, üres üzlethelyiség, kirakat, közösségi helyiség, köztér, az
Internet és bármilyen, a projekt időtartamára elérhető helyszín.

FINANSZÍROZÁS

A projektnek nem elsődleges célja, hogy kizárja az állami infrastruktúrát,
hiszen ideális esetben egy független kulturális színtér a kormányzati
intézményekkel együttműködésben, állami források támogatásával dolgozik.
Mivel azonban jelen körülmények között a projekt egyik tétje a
függetlenedés esélyeinek, módjainak tesztelése, ezért távol marad azoktól,
így nem pályázik állami forrásokra, és államilag támogatott projekteket nem
fogad be. Az Off-Biennále stábja igyekszik segíteni a részvevők munkáját
különböző források és szponzorok keresésével, de fontos még egyszer
hangsúlyozni, hogy a résztvevőktől anyagi értelemben is teljes önállóságot
várunk.

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázni a works.io online pályázat-kezelő felületén – regisztráció után–
lehet. A regisztráció nagyon egyszerű és egy-két perc alatt elvégezhető. A
pályázat az online felületre feltöltött adatlap kitöltését jelenti, de
igény szerint a projekthez kapcsolódó egyéb vizuális anyagok (videó, fotó,
link, stb) is feltölthetőek. Az online felület a pályázati határidőig
érhető el az alábbi linken. Amennyiben valaki esetleg nem kap visszajelzést
a pályázat beérkezéséről, kérjük jelezze!

https://www.works.io/organizations/off-biennale-budapest


A PÁLYÁZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE - MEGHOSSZABBÍTVA 2015. február 10 (kedd)
éjfélig!

A pályázat eredményéről legkésőbb 2014. február 13 (péntek) éjfélig
értesítést kapnak a pályázók.

ZSŰRI

A pályázatokat az Off-Biennále kurátori stábja bírálja el, melynek tagjai:
Erőss Nikolett, Juhász Anna, Somogyi Hajnalka, Stepanovic Tijana, Szalai
Borbála, Székely Katalin és Szoboszlai JánosTovábbi információ: http://offbiennale.hu/, offbiennalebudapest at gmail.com


More information about the Artinfo mailing list