[artinfo] MEGHIVO_Parallelnyomok_oktober20_Barcsay_Terem

Press press at mke.hu
Mon Oct 20 09:51:18 CEST 2014


PÁRHUZAMOS NYOMOK / PARALLELSPUREN
Fiatal osztrák és magyar képzőművészek reflexiói az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján
---------------------------------------------------
Please scroll down for the English version.
---------------------------------------------------
Magyar Képzőművészeti Egyetem

Barcsay Terem
2014. október 20-november 15.

Kiállítás megnyitó: 2014. október 20. 18:00
---------------------------------------------------

Köszöntőt mond Dr. Somorjai-Kiss Tibor, az MKE rektora és Dr. Susanne Bachfischer az OKF igazgatója.

A kiállítást megnyitja Dr. Kőnig Frigyes, az MKE Doktori Tanácsának elnöke.

A kiállítás megnyitó előtt, 2014. október 20-án 12 órai kezdettel sajtótájékoztatót tartunk, ahol Sass Valéria, a kiállítás kurátora rövid tárlatvezetést tart a kiállító művészek részvételével.
Sajtóregisztráció és további információk: press at mke.hu

A KIÁLLÍTÁSRÓL
Az Osztrák Kulturális Fórum Budapest (ÖKF) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2011-ben indult együttműködésének célja a fiatal osztrák és magyar képzőművészek közti párbeszéd lehetőségeinek kiszélesítése. Az együttműködés 2014-es programjának magva egy projektkiállítás, melynek keretében a bécsi Akademie der bildenden Künste (AKBild) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) alkotócsoportjai közösen állítanak ki. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján megrendezésre kerülő projektben a résztvevő osztrák és magyar alkotócsoportok a háború okán felvetődött, de máig is csak részlegesen megválaszolt kérdések jelenkori értelmezésére, a reflexiók művészi megjelenítésére vállalkoznak. A két alkotócsoport tagjai közti dialógus elmélyítése és az empirikus kutatómunka sikere érdekében a projekt résztvevői 2014 első negyedében kölcsönösen bemutatták egymásnak saját városuk közterein és közgyűjteményeiben fellelhető, a múlt feltárását segítő építészeti, művészeti valamint tárgyi emlékeket. A workshopok alkalmat adtak az individuális felismerések kollektív értelmezésére és értékelésére is. Az Osztrák Kulturális Fórum 2014. június 19-én rendezte meg a téma tudományos aspektusait tárgyaló szimpóziumot Budapesten, amelyen a kutatott témakör meghívott szakemberei tartottak előadást. Az alkotócsoportok tagjainak így alkalma nyílt megismerkedni az előadók szakterületein elért tudományos kutatási eredményekkel, valamint azok kulturális kontextusaival.

KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNY
A kiállításhoz kapcsolódó kétnyelvű katalógus bemutatója: MKE Barcsay Terem, 2014. november 10. 17:00

KIÁLLÍTÓ KÉPZŐMŰVÉSZEK
Magyar résztvevők:
Fischer Judit, Haász Katalin, Hecker Péter, Lénárd Anna, Szelley Lellé, Szíj Kamilla, Szolnoki József, Vándor Csaba
Osztrák résztvevők:
Žarko Aleksić, Maurizio Cirillo, Olivia Coeln, Sebastian Hoch, Tamás Kende, Maria Muhar, Martina Simkovicova, Stefanie Stern

KURÁTOROK:
*Sass Valéria Munkácsy-díjas képzőművész, Dr. Habil, DLA egyetemi docens
*Nemere Réka képzőművész, tanársegéd
*Martin Guttmann képzőművész, Dr. Professor
*Michael Höpfner képzőművész, tanársegéd

KÖZREMŰKÖDŐK
A magyar alkotók konzulenseiként közreműködtek a Doktori Iskola oktatói:
* Kicsiny Balázs Munkácsy-díjas képzőművész, Dr. DLA egyetemi adjunktus
* Szegedy-Maszák Zoltán Munkácsy-díjas képzőművész, Dr. Habil, DLA egyetemi tanár

KIÁLLÍTÁSI HELYSZÍNEK, IDŐPONTOK
* 2014. október 20- 2014. november 15. Budapest, MKE Barcsay Terem.
* 2014. november 20- 2015. január 11. Bécs, Akbild kiállítóterem.

Külön köszönet:
A projektet az Aktion Österreich Ungarn és az Osztrák Kulturfórum finanszírozta.
Támogatók: Dr. Christian Reder és a Collegium Hungaricum Bécs.

Sajtószöveg: Sass Valéria, a kiállítás kurátora

A "Parallelspuren - Párhuzamos nyomok" kiállítás kísérőrendezvényeként az Aulában "A Képzőművészeti Főiskola és az I. világháború" című kiállításon az alábbi művészek munkái tekinthetők meg: Stróbl Alajos, Varga Nándor Lajos, Komjáti Wanyerka Gyula, Kron Jenő, Mednyánszky László, Benczúr Gyula, ifj. Weinwurm Antal és Fabinyi Lili.


ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Barcsay Terem
1062, Budapest, Andrássy út 69-71.
térkép

Nyitva tartás:
H-P: 10-18
Szo: 10-13
A kiállítás október 23-án és november 1-én zárva tart.

www.mke.hu
Facebook


Istvánkó Bea
Kiállítás és PR
Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tel.: (+36) 1 666 2564
E-mail: press at mke.hu, istvankobea at mke.hu
www.mke.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARALLEL HINTS
Reflections on the 100th anniversary of the World War I by young Austrian and Hungarian artists

Hungarian University of Fine Arts

Barcsay Exhibition Hall
20. 10. 2014- 15. 11. 2014.

Vernissage: 6pm, 20th October 2014.
---------------------------------------------------

Welcome speech by Dr. Tibor Somorjai-Kiss, Rector of the University of Fine Arts, and Dr. Susanne Bachfischer, Director of the Austrian Cultural Forum.Opening speech by Dr. Frigyes Kőnig, President of the Doctoral Council of the Hungarian University of Fine Arts.

Preview for the Press is taking place before the Vernissage at 12am, 20th October 2014. (Barcsay Exhibition Hall). The preview includes the guided tour by Valéria Sass, co-curator of the exhibition and the participating artists.

Registration and further informations: press at mke.hu

ABOUT THE PROJECT

The intent of the co-operation between The Austrian Cultural Forum Budapest (OKF) and the Hungarian University of Fine Arts (MKE) started in 2011 is to extend the possibilities of the dialogue among young Austrian and Hungarian artists. The core program of the collaboration in 2014 is an exhibition with the participation of the students of the Akademie der bildenden Künste Vienna (AKB) and the DLA Program of the Hungarian University of Fine Arts. Commemorating on the centenary of the outbreak of the World War I, the Austrian and Hungarian artist groups are displaying contemporary artistic interpretations and reflections about questions incurred in the war but still only partially answered. In order to deepen the dialogue and make a successfull outcome of the empirical research in the first quarter of 2014 the participants mutually presented each other their architectural relics and artefacts can be found in the collections and public spaces of the two cities. The workshops provided opportunity to collectively evaluate and interpret individual revelations. On the 19th of June 2014. in the framework of a symposium organized by the Austrian Cultural Forum Budapest invited experts gave presentations about the scientific aspects of the researched issue. Thereby the artist groups had the possibility to get acquainted with the scientific achievements of the lecturers discipline and with their cultural context.

RELATED EVENT
The presentation of the bilingual catalogue of the exhibition in the Barcsay Exhibition Hall, Hungarian University of Fine Arts.
5pm, 10th November 2014.

HUNGARIAN ARTISTS
Judit Fischer, Katalin Haász, Péter Hecker, Anna Lénárd, Lellé Szelley, Kamilla Szíj, József Szolnoki, Csaba Vándor
AUSTRIAN ARTISTS
Žarko Aleksić, Maurizio Cirillo, Olivia Coeln, Sebastian Hoch, Tamás Kende, Maria Muhar, Martina Simkovicova, Stefanie Stern

CURATORS:
Valéria Sass, Dr. Habil DLA Associate Professor, Fine Artist
Réka Nemere, Assistant Professor, Fine Artist
Martin Guttmann, Dr. Professor, Fine Artist
Michael Höpfner, Assistant Professor, Fine Artist

CONTRIBUTORS
Balázs Kicsiny, Dr. DLA Adjunct, Fine Artist
Zoltán, Szegedy-Maszák, Dr. Habil DLA, Fine Artist

EXHIBITION VENUES AND DATES
20th October 2014 - 15th November 2014. Budapest, MKE Barcsay Exhibition Hall.
20th November 2014 - 11st January 2015. Vienna, Akbild Exhibition Hall.

Special thanks:
The project financed by the Aktion Österreich Ungarn and the Austrian Cultural Forum.
Supporter: Dr. Christian Reder, Collegium Hungaricum Vienna.

As the "Parallelspuren - Parallel Hints" exhibition accompanying event  "The College of Fine Arts and the World War I." exhibition is taking place at the Aula with the following artists' works: Alajos Stróbl, Nándor Lajos Varga,  Gyula Wanyerka Komjáti, Jenő Kron, László Mednyánszky, Gyula Benczúr, ifj. Antal Weinwurm, and Lili Fabinyi.

CONTACT
Hungarian University of Fine Arts
Barcsay Exhibition Hall
69-71. Andrássy street, Budapest - Hungary
map

Opening hours:
Mo-Fr: 10am-6pm
Sat: 10am-1pm
The exhibition will be closed on the 23rd October and 1st November.

www.mke.hu
Facebook

Bea Istvánkó
Exhibitions and PR

Phone.: (+36) 1 666 2564
E-mail: press at mke.hu, istvankobea at mke.hu
www.mke.hu


More information about the Artinfo mailing list