[artinfo] GONDOLAT PLASZTIKA > Performansz-eloadas sorozat > 2014.11.04 -07 > Trafo Galeria

Trafó - Galéria gallery at trafo.hu
Tue Nov 4 15:36:48 CET 2014


GONDOLAT PLASZTIKA
Performansz-előadás sorozat

2014. November 4 -7
Trafó Kortárs Művészetek Háza - Kontra Klub

Művészek: Priscila Fernandes (PT), Núria Güell (SP), Hedwig Houben (NL), 
Sjoerd van Leeuwen (NL), Olof Olsson (DN), Francesco Pedraglio (IT), 
Société Réaliste (FR - HU)
Kurátor: Szalai Borbála

A 2014. november 4 és 7 között megrendezésre kerülő eseménysorozat 
központjában az elmúlt években nemzetközileg igen elterjedt 
performansz-előadás (performance-lecture) műfaja áll. Ez a hibrid műfaj 
a performansz-művészet legújabb irányzatait, a művészi kutatás 
technikáit és az egyetemi előadások jellegzetességeit ötvözi. A négy 
napos sorozat előadásai emellett kísérletet tesznek arra is, hogy 
bevonjanak olyan tradicionális vagy a performansz-művészettől eddig 
távoli műfajokat, mint a történetmesélés, a komédia, az anarchista 
oktató szeminárium, vagy éppen a karaoke. A meghívott művészek 
performansz-előadásai izgalmas és kreatív kísérleteket mutatnak fel 
egy-egy téma különböző hangvételű - humoros, ironikus, provokatív, 
személyes, tudományos vagy áltudományos – bemutatásában és fontos 
kérdéseket fogalmaznak meg a tudástermelés mechanizmusaival és a 
képzőművészet mai társadalmi státuszával, ill. lehetőségeivel kapcsolatban.

2014.11.04 (KEDD), 19.00

Société Réaliste: Xees
“Az Xees performansz egy új betűtípus közös performatív tervezése, mely 
egy kollektív karaoke-festmény alapelveit követi. A performansz során, 
néhány történeti utalást követően a Socété Réaliste a közönséggel együtt 
egy olyan vadonatúj betűtípust fog megtervezni, mely a latin betűk 
gender szimbólikáját veszi  alapul.”

A Société Réaliste művészcsoportot Gróf Ferenc (HU) és Jean-Baptiste 
Naudy (FR) alapította 2004-ben. Munkáikban politikai designnal, 
kísérleti gazdasággal, területi ergonómiával és társadalom-mérnöki 
tanácsadással foglalkoznak. Politechnikus, alkotó sémáikat kiállítások, 
kiadványok és konferenciák során fejlesztik ki.

Núria Güell: Elmozdított jogalkalmazás #1 Részleges Kitétel
„Létrehoztam egy fő tervet, ami arra tesz javaslatot, hogy ugyanazokat a 
szabályokat vonatkoztassuk a bankokra, mint amin az ő pénz-generáló 
tevékenységük alapul, emellett felmutatja azt a mechanizmust is, amely 
tudatosan el van rejtve a közönség elől. Ennek érdekében olyan különböző 
eszközöket hoztam létre, melyek arról informálják a nézőket, hogy miként 
lehet pénzt eltulajdonítani a bankoktól.
Az első fázisban egy találkozót szerveztünk ’Hogyan tulajdoníts el pénzt 
a banktól?’ címmel Lucio Urtubia anarchista és Enric Duran bankrabló, 
valamint Qmunty közgazdász részvételével, ahol ismertették a kisajátítás 
különböző taktikáit, és azokat az aktuális stratégiákat, melyek alapján 
a bankok működnek és pénzt termelnek. A második fázis egy kézikönyv 
kiadása volt, mely különböző kisajátító stratégiákat, jogi tanácsokat és 
elemző szövegeket tartalmaz. Ez a kézikönyv ingyen elérhető az 
interneten és különböző nyilvános helyeken.”

Núria Güell spanyol képzőművész műveiben a társadalmi és képzőművészeti 
intézményrendszer etikai és morális kérdéseivel foglalkozik, a 
kontrollgyakorlás eszközeit és hatásait vizsgálja, valamint kísérletet 
tesz a valóság kijátszására és meglévő hatalmi viszonyok kiforgatására.2014.11.05 (SZERDA), 18.30

Olof Olsson: A blues elűzése
„A blues elűzése egy komédia-melodráma-előadás. Egy meditáció a 
nyelvről, és hogy a nyelv miként rezonál a testen és a gazdaságon 
keresztül. Egy meditáció a testről, és hogy a test miként rezonál a 
nyelven és a gazdaságon keresztül. Egy meditáció a gazdaságról, és hogy 
a gazdaság miként rezonál a nyelven és a testen keresztül. De 
mindenekelőtt vicces, szórakoztató és tele van észvesztő tényekkel.”

Olof Olsson miután újságírással és fotográfiával kísérletezett, valamint 
rádió dj is volt, különböző nyelveket, filozófiát, fordítás-elméletet, 
képzőművészetet tanult és 15 évig a konceptuális művészet műfajával 
próbálkozott, mindezek után 2007-ben kezdett el performanszokkal 
foglalkozni. Performanszai a legkülönbözőbb formákban és formák között - 
előadás, beszéd, komédia, beszélgetős-műsor, kérdez-felelek - valósulnak 
meg.2014.11.06 (CSÜTÖRTÖK), 18.30

Sjoerd van Leeuwen: Minél többet tudsz, annál kevésbé érdekel
„A Minél többet tudsz, annál kevésbé érdekel egy performansz, mely 
formailag egy kő-pattintó bemutatóhoz hasonlítható. A performansz 
folyamán a művész egy durva kőből egy kis szakócát készít, mely az egyik 
első ismert emberi kéz által létrehozott szerszám. Az előadás a 
kőeszközök készítésével kapcsolatos tudás továbbadásának formáját is 
vizsgálja, és a modern kori kőpattintás genealógiája is felvázolja, mely 
a PaleoJim nevű youtube feltöltőtől egészen egy Ishi nevű indiánig 
visszavezethető.”

Sjoerd van Leeuwen (NL) munkáinak nagy része a terep-munka fogalmával; a 
terep-munkával mint művészi stratégiával és kutatási módszerrel 
foglalkozik. Videóiban és előadásaiban marginális és kevéssé 
reprezentált történelmi elemeket és személyeket mutat be egy fajta félig 
tudományos, ugyanakkor vicces keretben.

Priscila Fernandes: Könyv a Modern Iskola esztétikai neveléséről
„Habár a Modern Iskola (La Escuela Moderna, Barcelona, 1901-1906) 
tantárgyai között nem szerepelt az esztétika nevelés, mégis több olyan 
cikket is megjelentettek havi hírlevelükben, melyek a művész társadalmi 
szerepét, és a tanulási folyamatba beemelt művészeti tevékenységek 
előnyeit taglalják.
Több mint egy évszázaddal az iskolát alapító Francesc Ferrer i Guàrdia 
1909-es halála után felmerül a kérdés, hogy művészethez kapcsolódó 
elképzelései vajon miért nem szerepeltek a programban, és milyen lenne, 
ha ez mégsem így történt volna. Priscila Fernandes előadásában olyan 
témákat jár körül, melyek annak lehetőségeit kutatják, hogy milyen 
lehetett volna a művészeti oktatás egy ilyen környezetben.”

Priscila Fernandes Rotterdamban élő portugál képzőművész. Művei 
tudás-megosztással, didaktikával, és olyan ideológiákkal foglalkoznak, 
melyek az oktatás különböző formáit diktálják, és melyek a játék, a 
kreativitás és produktivitás társadalmunkban jelenlévő formáit 
működtetik. Műveinek egyik központi témáját jelentik a kulturális normák 
fenntartásához, valamint az egyén és a társadalom konstruálásához 
szükséges eszközök.2014.11.07 (PÉNTEK), 18.30

Francesco Pedraglio: Három karakter egy bizonyos távolságból (és egy 
negyedik beszél) - egy performansz Nat Caryvel
„Három karakter: egy férfi, egy nő és egy hangalámondás.
Három autonóm komponens… vagyis legalább annyira autonóm, mint bármi más 
olyan elképzelt eset, ami épp most történik a világ három különböző pontján.
Három karakter, melyeket egyszerre figyelnek meg, annak ellenére, hogy 
ők három egymáshoz semmilyen módon nem kapcsolódó körülmény között 
találják magukat.
Ezek az amúgy egymástól független karakterek, most egy egyedi, és 
emlékezetes jelenet szereplőivé válnak.
És a negyedik (a negyedik karakter) beszél. Valahol, valahogy.”

Francesco Pedraglio olasz képzőművész, író és a londoni FormContent 
non-profit szervezet társalapítója. Novellái, performanszai, videói és 
installációi az egyén konstruálásának és a tárgy befogadásának zavaros 
viszonyán alapuló történetmeséléssel, és ennek mechanizmusaival 
foglalkoznak.

Hedwig Houben: Öt lehetséges előadás egy szobor hat lehetőségéről
„Öt lehetséges előadás egy szobor hat lehetőségéről egy performansz, 
amely egy átfogó képet nyújt a 2009 és 2012 közötti Hat lehetőség egy 
szoborhoz című előadás-sorozatról. A Hat lehetőség sorozat témáját adó 
szobor a performer segítségével újra elmeséli az egész sorozat 
történetét, miközben múlt és jelen között ugrál azért, hogy a jelen 
pillanatban vizsgálhassa meg saját helyzetét és szerepét.”

Hedwig Houben holland képzőművész performanszai leginkább a szín, a 
forma, a tér és a struktúra közötti költői és formai összefüggéseket 
demonstrálják. Humoros, néhol naiv vagy önkritikus előadásai voltaképpen 
saját művészi gyakorlatának őszinte, önelemző vizsgálatait nyújtják.

Az esemény a 'DACS Hollandia, királyság!' rendezvény-sorozat része.
Partnerek és támogatók: Mondrian Fund, NKA, ACAX - Nemzetközi Kortárs 
Képzőművészeti Iroda, Káli Kövek, Spanyol Nagykövetség, Instituto 
Cervantes Budapest, Dán NagykövetségMore information about the Artinfo mailing list