[artinfo] KIOSK: Dan Perjovschi in residence in Chisinau (presentation / workshop / screening), 27-31 mai 2014

ober ober at emdash.org
Fri May 23 13:17:15 CEST 2014-------- Original Message --------
Subject: MD* CHIOȘC: Dan Perjovschi în rezidență la Chișinău 
(prezentare / atelier / proiecție) / KIOSK: Dan Perjovschi in residence 
in Chisinau (presentation / workshop / screening), 27-31 mai 2014
Date: 2014-05-23 14:14
 From: oberliht <info at oberliht.com>
To: oberlist at lists.idash.org

http://chiosc.oberliht.com/2014/05/23/dan-perjovschi/ [1]

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

CHIOȘC AIR: Dan Perjovschi în rezidență
27-31 mai 2014

Între 27-31 mai 2014, Dan Perjovschi va participa la programul de
rezidență CHIOȘC la Chișinău, unde alături de artiștii de pe loc
va explora prin desenele sale subiecte locale (cum ar fi cele legate de
transformările urbane din Chișinău, în particular fiind vorba de
proiectul Bulevardului Cantemir și efectele ce le-ar putea produce
asupra spațiului public dacă ar fi construit) precum și alte teme
globale, care vizează atît cetățenii Republicii Moldova cît și
cetățenii altor state.

În aceste zile vă invităm să participați la următorul program:
- presentare publică cu Dan Perjovschi pe 27 mai; mai multe informații
aici: http://zpatiu.wordpress.com/2014/05/23/dan-perjovschi/ [2]
- atelier de stencil și aplicarea lor pe un perete în oraș pe 28 mai;
mai multe informații aici:
http://chisineu.wordpress.com/2014/05/23/atelier-de-stencil/ [3]
- proiecția filmului Out of the Present de Andrei Ujică pe 29 mai; mai
multe informații aici:
http://bucuresti68.wordpress.com/2014/05/23/out-of-the-present/ [4]

Dan Perjovschi este un artist vizual ce îmbina desenul, banda desenată
şi graffiti în lucrări artistice prezentate direct pe pereţii
muzeelor şi a spaţiilor de artă contemporană din întreaga lume.
Desenele sale se referă la problemele politice, sociale şi culturale.
El a jucat un rol activ în dezvoltarea societăţii civile din România
prin intermediul activităţilor editoriale la Revista 22, o publicaţie
culturală din Bucureşti, stimulînd schimbul dintre scena artistică
contemporană internaţională şi cea din România.
http://perjovschi.ro/ [5]

- – -

CHIOȘC – PROGRAM DE REZIDENȚĂ PENTRU ARTIȘTI
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea
unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile
locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se
referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele
care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.
http://chiosc.oberliht.com/air [6]

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC
organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul
SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al
Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația
Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din
Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din
patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova,
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din
aceste țări.
http://www.spacesproject.net [7]

EN
- – - – -

ARTKIOSK: Dan Perjovschi in residency
May 27-31, 2014

 From the 27th to the 31st of May 2014, Dan Perjovschi will take part in
KIOSK residency program in Chisinau, where next to local artists, he
will explore, through his drawings, various issues related to the local
context (those linked to urban transformations in Chisinau, 
particularly
to the project of Cantemir Boulevard and the consequences that it might
produce on public space once it would be built) along with other global
issues that are important both for citizens of Republic of Moldova and
of other states.
During these days we invite you to attend the following program:
– public presentation by Dan Perjovschi on the 27th of May; more
information here: 
http://zpatiu.wordpress.com/2014/05/23/dan-perjovschi/
[8]
– stencil workshop and printing them on the wall in the city on the
28th of May; more information here:
http://chisineu.wordpress.com/2014/05/23/atelier-de-stencil/ [9]
– screening of Out of Present film by Andrei Ujica, on the 29th of
May; more information here:
http://bucuresti68.wordpress.com/2014/05/23/out-of-the-present/ [10]

Dan Perjovschi is a visual artist mixing drawing, cartoon and graffiti
in artistic pieces drawn directly on the walls of museums and
contemporary art spaces all over the world. His drawings comment on
current political, social or cultural issues. He has played an active
role in the development of the civil society in Romania, through his
editorial activity with Revista 22 cultural magazine in Bucharest, and
has stimulated exchange between the Romanian and international
contemporary artistic scenes.
http://perjovschi.ro/ [11]

- – -

KIOSK AIR PROGRAM
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in
relation to the local context and reality. It offers the opportunity to
explore various issues that relate to Moldova’s situation in general
and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.
http://chiosc.oberliht.com/air [12]

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in 
the
frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the
European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.
Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries)
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting
societal issues in the public realm of their city. It also aims at
strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net [13]

  [14]

Vladimir US

CHIOSC | curator

http://chiosc.oberliht.com [15]
http://zpatiu.wordpress.com/ [16]
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/ [17]
http://chisineu.wordpress.com [18]
http://bucuresti68.wordpress.com [19]
http://plic.oberliht.com [20]
http://www.facebook.com/Oberliht [21]

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei
Culturale Europene http://www.eurocult.org [22]

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com [23]

tel/fax: + (373 22) 286317
email: vladimir at oberliht.org.md [24]
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist [25]
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


Links:
------
[1] http://chiosc.oberliht.com/2014/05/23/dan-perjovschi/
[2] http://zpatiu.wordpress.com/2014/05/23/dan-perjovschi/
[3] http://chisineu.wordpress.com/2014/05/23/atelier-de-stencil/
[4] http://bucuresti68.wordpress.com/2014/05/23/out-of-the-present/
[5] http://perjovschi.ro/
[6] http://chiosc.oberliht.com/air
[7] http://www.spacesproject.net/
[8] http://zpatiu.wordpress.com/2014/05/23/dan-perjovschi/
[9] http://chisineu.wordpress.com/2014/05/23/atelier-de-stencil/
[10] http://bucuresti68.wordpress.com/2014/05/23/out-of-the-present/
[11] http://perjovschi.ro/
[12] http://chiosc.oberliht.com/air
[13] http://www.spacesproject.net/
[14] 
http://www.oberliht.com/wp-content/uploads/2012/04/EuroEastCulture_SPACES_web2.jpg
[15] http://chiosc.oberliht.com
[16] http://zpatiu.wordpress.com/
[17] https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
[18] http://chisineu.wordpress.com
[19] http://bucuresti68.wordpress.com
[20] http://plic.oberliht.com
[21] http://www.facebook.com/Oberliht
[22] http://www.eurocult.org
[23] http://oberliht.com
[24] mailto:vladimir at oberliht.org.md
[25] https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


More information about the Artinfo mailing list