[artinfo] Felhívás: tranzit.hu Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola a WHW csoporttal és az Alertával

tranzit.hu office office at tranzitinfo.hu
Mon May 5 15:56:14 CEST 2014


For English, please scroll down

tranzit.hu Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola a WHW csoporttal és
az Alertával

Időpont: 2014. május 16., 11:00-18:00
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest,
Király utca 102, 1. emelet


Szeminárium a What, How and for Whom / WHW kurátori csoport tagjaival,
Nataša Ilić-csel és Sabina Sabolović-csal , együttműködésben a zágrábi
Alerta, a jobboldali szélsőséges jelenségeket és az antidemokratikus
tendenciákat felügyelő központ képviselőjével, Nikola Vukobratović-csal.


Program:

11:00-12:30: Mindenki számára nyitott előadás a Majakovszkij 102-ben, a
tranzit.hu nyitott irodájában

14:00-18.00: Zárt workshop a résztvevőkkel


A szemináriumon való részvételhez egy angol nyelvű motivációs levél és egy,
a témához kapcsolódó esettanulmány rövid bemutatása szükséges. Az
esettanulmányt a szeminárium során a résztvevők öt percben bemutatják. A
jelentkezéseket 2014. május 12-ig várjuk a office at tranzitinfo.hu címen.


A szeminárium és a WHW csoport korábbi, több részben megvalósult
kiállítás-sorozatának címe Rastko Močnik szlovén filozófus és politikai
aktivista kötetéből ered, amelyet 1995-ben, Jugoszlávia felbomlásának
idején írt. Močnik szerint „az Adriától Szibériáig” terjedő földrajzi régió
politikai konfliktusai és a fasiszta tendenciák megjelenése a „periferiális
kapitalizmus” megszilárdításával van összefüggésben. Miközben a
nacionalista ideológiák és a piaci liberalizáció mentén számtalan új
államegység jött létre a volt keleti blokkban, Močnik felhívja a figyelmet
arra az „anti-antifasiszta” vonulatra, amely ezeket a politikai
elrendeződéseket és azok rasszista felhangú kulturális politikáját hajtotta.


Amit korábban csak a fejletlen európai perifériák sajátosságának tartottak,
az mára gond nélkül terjed egész Európában, illetve abban a közegben, ami a
szociális demokráciákból és a jóléti államokból maradt. Močnik írásának
címe egy kérdés, amely ugyanakkor azt állítja, hogy többé nem azt kell
kérdezni magunktól, hogy az „új helyi populizmus”, az új „fasizmus” és az
új szélsőjobboldali eszmék határozzák-e meg a jelen helyzetet, hanem azt,
hogy milyen mértékben teszik ezt. A kérdés nem az, hogy „Fasizmus – igen
vagy nem?”, hanem az, hogy ebből mennyi az, ami még lehetővé teszi a
demokratikus működés fenntartását.

A szeminárium során a következő témákkal foglalkozunk: a politikai apátia
veszélyei, amelyek „puha fasizmust” szülnek, a mindennapi élet, illetve az
élet szervezésének és a kormányzás különböző működési folyamatainak részévé
válva; valamint a szemináriumi résztvevők által is hozott
„esettanulmányokon” keresztül megvizsgáljuk a kulturális produktumok és a
művészi beavatkozások szerepét és lehetőségeit, amelyek „helyi”
sajátosságait szélesebb társadalmi változásokkal vetjük össze.

A Még mennyi fasizmus? című Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola a
WHW csoporttal és az Alertával 2014 áprilisa és júniusa között bemutatott
Művészet veszélyes csillagzat alatt című tranzit.hu projekt keretében
valósul meg. A Művészet veszélyes csillagzat alatt című háromrészes
esemény- és kiállítás-sorozat a Beginning As Well As We Can (How Do We Talk
About Fascism?) című nemzetközi kollektív projekt része, amelyben részt
vesz a What, How and for Whom? / WHW és a zágrábi Alerta, a jobboldali
szélsőségeket és az antidemokratikus tendenciákat felügyelő központ. A
projekt a szélsőjobboldali eszmék Európa-szerte megfigyelhető térhódítását,
a fasizmus kortárs formáit és hatásait, valamint az ellenállás és a
beavatkozás lehetséges módozatait vizsgálja.

A Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) című
projektet a European Cultural Foundation támogatja.

A Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) című
projektet a European Union Culture Programme 2007-2013 támogatja.További információ: http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/2014-05-16/
meg-mennyi-fasizmus<http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhu.tranzit.org%2Fhu%2Fszabadiskola%2F0%2F2014-05-16%2Fmeg-mennyi-fasizmus&h=0AQFpayjD&enc=AZM6y8zt1W4DlnghLdBLNVBKsBM5hkV45zpLtpOGuMClWPAsjDlADmqnROs0aJ40LNc&s=1>tranzit.hu Free School for Art Theory and Practice with WHW and Alerta


Time: May 16, 2014, 11 am to 6 pm
Venue: Mayakovsky 102, the open office of tranzit. hu, 1068 Budapest,
Király utca 102.


Free school seminar with members of What, How and for Whom / WHW, Nataša
Ilić and Sabina Sabolović, in collaboration with Nikola Vukobratović,
representative of Alerta, Centre for Monitoring of Right-Wing Extremism and
Anti-Democratic Tendencies, Zagreb.


Program:

11:00-12:30: Public lecture, open to all at Mayakovsky 102, the open office
of tranzit. hu, 1068 Budapest, Király utca 102.

14:00-18.00: Closed workshop with the participants


To participate in the seminar, please send a motivation letter in English
as well as a short description of a case study in relation to the theme of
the seminar. Participants are to present their case studies in 5 minutes at
the seminar. Please send application until May 12, 2014 at
office at tranzitinfo.hu.

The title of the seminar is taken from the collection of texts by Slovenian
philosopher and political activist Rastko Močnik, written in 1995, in the
midst of the disintegration of Yugoslavia. At that time Močnik related the
political conflicts and the rise of fascist tendencies in geographies “from
the Adriatic to Siberia” to the establishment and consolidation of a
‘peripheral capitalism’. At the same time as several new state entities
were created throughout the Eastern bloc on the basis of nationalist
ideologies and market liberalization, Močnik outlined the
“anti-anti-Fascism” that propelled these political constructions and their
cultural policies with racist undertones.

What used to be ascribed to backward peripheries of Europe, today flourish
unencumbered throughout Europe and what is left of its social democracies
and welfare states. Although Močnik's title is a question, it contains a
statement - we no longer need to ask ourselves whether “new local populism,
new ‘fascism,’ and new right-wing extremism” drive the contemporary
condition, but, rather, how much they do so. The question is not “Fascism –
yes or no?”, but how much of it still allows for the performance of
democratic exercise.

The seminar proposes to discuss dangers of political apathy that breeds
forms of 'soft fascism' embedded in everyday life in different
manifestations of administration of life and governing, looking into the
role and potentials of cultural production and artistic interventions
against a backdrop of “case studies”, also by the participants, whose
“local” particularity is tested against broader social changes.

The seminar How Much Fascism? of the tranzit.hu Free School for Art Theory
and Practice is realized in the framework of Art Under a Dangerous Star, a
three-part event and exhibition series at tranzit.hu between April and
June, 2014. Art Under a Dangerous Star is part of the international
collaborative project Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About
Fascism?), with What, How and for Whom / WHW and Alerta - Centre for
Monitoring of Right-Wing Extremism and Anti-Democratic Tendencies in
Zagreb. The project is a research on the turn towards far right-wing
ideologies throughout Europe and contemporary forms and impacts of fascism,
as well as possible forms of resistance and interventions to these very
tendencies.

The project Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) is
supported by the European Cultural Foundation.

The project Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?) is
supported by the European Union Culture Programme 2007-2013.


More information about the Artinfo mailing list