[artinfo] Balint Haz program

László Böröcz 2bgaleria at gmail.com
Sun May 4 20:20:45 CEST 2014


Hogyan emlékeznek az emlékművek? Rényi András előadása
Május 6., kedd, 18:00, Bálint Ház

Sorozatunk nyitóelőadása a hagyományos köztéri emlékállítás korszerűtlenné
válásának történeti problémájából kiindulva (ennek a most felállítandó
Szabadság-téri emlékmű ad különös aktualitást) vizsgálja azt a kérdést,
hogy a kortárs művészet miként járulhat hozzá a valós társadalmi emlékezet,
s ezen belül különösen a Holokauszt emlékezetének megújításához. Néhány
konkrét példa ismertetésével azt vizsgálom, hogy miként képes egy-egy
művészi tett az eleven polgárt lelkiismeret-vizsgálatra, önreflexióra
serkenteni, saját személyes, közösségi és nemzeti múltjával való
szembenézésre ösztönözni?


Nemzedékek és amnézia emlékezet
Előadás-sorozat és kiállítás a Bálint Házban


Az emlékezés felelősség. Jelentős életeseményeinket, családi legendáinkat,
közösségünk, városunk, országunk dicsőséges pillanatait és traumáit meg
kell őrizni, és folyamatosan karban kell tartani.
De ki végzi ezt a munkát? Kinek a dolga az emlékezés, és az emlékeztetés?
Ki törli le a port a korábbi események mozdulatlanná merevedett képeiről,
hogy a múlt történetei érthetőek legyenek a mában? Kinek a feladata, hogy a
következő nemzedékeknek a megfelelő szavakkal adja át ezt a tudást, hogy az
övék lehessen, és hogy ők is tovább adhassák?
Nekünk, mindannyiunknak. Akár csak jó kérdésekkel. A hittel, hogy újra és
újra el kell mondani mindent, újra és újra kicsit másként.
A Bálint Ház nyolc részből álló, és a megszokottól némileg eltérő
előadás-sorozatot indít e célból. Művészeket kértünk fel, hogy a maguk
eszközeivel vegyenek részt ebben a közös emlékezet-munkában, s a sorozat
zárásaként a közben megalkotott új műveiket mutassák be egy kiállításon. A
holokauszt témája ezúttal közös tanulás után, a művészek saját nyelvén nyer
új, az emlékezésre ma alkalmas formákat.

Előadóinkat, Titeket és Őket hívjuk segítségül egy közös
emlékezet-nagytakarításra. Ideje van. Mindig az lesz.

Előzetes:
Május 20. kedd, 18:00
Rajk László: Párhuzamosok és metszéspontok - idő és tér kezelése a
Holokauszt-emlékezetben
Emlékezet-építészet: jelen és múlt együttes léte, a jelen lenyomata a múlt
terében vagy a múlt emlékezete a jelen platformján. Rekonstruált valóság és
realitás. Virtuális valóság és múltrekonstrukció.


Folytatás az őszi évadban, a tárlatra decemberben kerül sor.

Résztvevő művészek: Alpern Bernadett | Chilf Mária | Kállai András | Kállai
Henrik | Nemes Csaba | Rácmolnár Sándor | Roskó Gábor | Szabó Eszter Ágnes
|  Szász Lilla | Wechter Ákos

Felkért előadók: György Péter | Junghaus Tímea | Rényi András | Rajk László
| Turai Hedvig | Toronyi Zsuzsa | S. Nagy Katalin

Az előadások, a kiállítás és annak kapcsolódó programjai ingyenesek.
A résztvevők adományait a Memento70 részére gyűjtjük.


A programsorozat támogatója a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 - Nemzeti
Civil Alap

Helyszín: Bálint Ház, 1065 Budapest, Révay utca 16.

http://web.balinthaz.hu/Event/nemzedekek_es_emlekezet_renyi_andras_hogyan_emlekeznek_az_emlekmuvek_2014-05-06


More information about the Artinfo mailing list