[artinfo] Verstani est

Ádám Litván adam.litvan at gmail.com
Mon Mar 31 21:24:39 CEST 2014


Ápr. 4-én (pénteken) este 7 órás kezdettel verstani est lesz a Gólya
Presszóban (1083 Bókay János u. 34.), melynek témája a felező tizenkettes
versforma:

sorai egyenként kétszer 6 szótagból állnak - a "kétszer" azt fejezi ki,
hogy az első 6 szótag után jön egy cezúra, azaz a sorok első 6 szótagából
nem nyúlhat át egy szó a következő 6 szótagú egységbe (Az igekötős szó
kivétel, ha maga az igekötő zárja az első 6 szótagot.). Minden sor
gondolati egységgel zárul. A sorok rímképlete pedig: aa, bb - azaz minden
páros sor vége rímel az előtte lévő páratlan sor végére. A "l", a "m", a
"n", a "ny" és a "r" hangzók csak egymásra rímelhetnek (azok elütnek a
legtöbb mássalhangzótól - pl. zöngétlen párjuk sincsen), zöngétlen és
zöngés mássalhangzók pedig legfeljebb 3-szor rímeltethetők egymásra egy
költészeti egységen belül, kivéve, ha nem az adott hangzó zöngés vagy
zöngétlen párjáról van szó (vagy értelemszerűen, ha nem ugyanarról a
hangzóról). Ragrím (az azonos hangzást ugyanazon toldalék teremti meg)
3-szor megengedett egy költészeti egységen belül. Egyéb megkötés nincsen.
Példa a felező tizenkettes verselésre:

"Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva,
A tizenkét zsivány csodálkozására.
A kapitány illyen szókat váltott véle:
"Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle;"

(részlet Petőfi Sándor János Vitéz c. elbeszélő költeményéből)


Bárki eljöhet és hozhat és előadhat ebben a verselésben általa írt vagy
fordított verset/verseket (idegen nyelvűt is lehet). Az est nagy része
ezeknek az előadásából illetve az ezekről való beszélgetésből fog állni. A
végén lehet témajavaslatokkal előállni, mely témák vers-improvizációra
lesznek felhasználva (ez már nem ehhez a versformához van kötve, hanem
szabad) - ebben is szintén bárki kipróbálhatja magát. Majd lehet tenni
javaslatokat, elképzeléseket, hogy a legközelebbi ilyen alkalommal - amely
előreláthatóan május első péntekén lesz - melyik verstan vagy verstani
elképzelés legyen a téma - ez lehet klasszikus versforma, szabadversben
felfedezhető törvényszerűség vagy egyéni szabályon alapuló elképzelés -
ezekre lehet példát is hozni (annak már nem kell, hogy saját legyen).
Természetesen az ottlét nem kötelez senkit arra, hogy bármelyik fázisban
aktívan részt vegyen, minden érdeklődő szeretettel lesz fogadva.


More information about the Artinfo mailing list