[artinfo] Paks meghivo 2

Miklos Peternak peternak at c3.hu
Fri Mar 21 16:17:38 CET 2014


*MEGHÍVÓ

JELENTÉSPARALLAXIS*

*Kiállítás. Paksi Képtár, Hangár, 2014/03/28-2014/06/08 *
http://paksikeptar.hu/naptar/kiallitas_lap.php?mid=15310725a93eb9

**

*Kiállítók:* Izsák Előd, Surányi Nóra, Szilágyi Kornél, Szolnoki József, 
Vándor Csaba (a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola hallgatói) 
és szerzőtársaik
Témavezető: Peternák Miklós

Megnyitó: 2014 március 27 csütörtök 18.00

*KAOS CAMPING: PROPAGANDA PARALLAXIS (*filmakció) **
Kaos Camping: Szeredi Csaba, Szilágyi Kornél, Szolnoki József, Vándor Csaba
http://kaoscamping.blogspot.hu/

/„Hogy felismerjük a jelben a szimbólumot, az értelmes használatra kell 
figyelnünk.“ /
(Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés, 3.326)

/„nappal mutogatni//
este tapogatni//
éjjel hófehér lapon//
élet hegyes fák közül jönni//
vágni engem nyakon“/
(Domonkos István: Kormányeltörésben, 1971.)

Ha igaza van Ludwig Wittgensteinnek és a jelentést a használatban kell 
keresnünk, érdemes talán arra felhívni röviden a figyelmet, milyen közös 
elemek, interferenciák és koincidenciák vehetők észre a kiállításon 
bemutatott, sok szempontból eltérő karakterű művek és alkotói attitűdök 
között, túl azon, hogy a kiállítók közül öten (Hevesi Nándort és Szeredi 
Csabát itt nem számítva) az MKE DLA képzésében vesznek részt.

Domonkos István a kormányeltörésben szót Balassi Bálinttól kölcsönzi, 
tőle pedig Igor és Ivan Buharov, itt bemutatásra kerülő filmjük címével 
is utalva az inspirációul szolgáló versre. A motívumvándorlás történeti 
és mediális kontextusban zajlik, éppúgy mint Szolnoki József 
installációjánál, mely a heraldika és eseti felhasználói jeleit 
ütközteti, történelmi palimpszeszt ready-made gyűjtése révén 
kontextualizálva jelkép és értelmezés konfliktusának 
pszeudo-automatizmusát. Az önmagától megformálódó, véletlen nyomhagyások 
tudatos kiválasztása során születő grafikus tapéta-sor, a kognitív 
gyűjtés jellemzi Izsák Előd sorozatát is, azzal a különbséggel, hogy itt 
nem a hatalmi szimbólumok időbeli grafikonja jelenik meg, hanem a 
„nem-helyek” lakói, az ismeretlen polgár tudattalan, időtlen 
téblábolásának munkás-nyomait viselő jelhagyása írja a jelöletlen 
felületre ittlétének gesztusait, melyet a digitális rögzítés a galéria 
falára emel át. E jelek értelmes használata éppen ez: felismerni bennük 
a kiszolgáltatottság szimbólumait, az öntudatlan és artikulálatlan 
gesztusokat formává átigazítva. A „tömeg emberének” mediálisan kimunkált 
változata, az allegórikus hátterétől régen megfosztott névtelen celeb, a 
reklámok hőse, a gazdasági tranzakcióknak – antropomorf interfész – az 
arcát kölcsönző mosolygós alak jelenik meg valós személyként Surányi 
Nóra videóinstallációjában, illetve rejtőzik el mint egy elhagyott 
tribün valaha ott szurkoló focirajongója Vándor Csaba és Szilágyi Kornél 
installációjának labdanyoma s a művel megidézett valódi (futball) hős, 
Puskás Öcsi fantazmagóriaként a tudatban felderengő szellemalakja mögött.

A parallaxis jelensége legegyszerűbben úgy érthető meg, ha kiszemelve 
valamely tárgyat előbb az egyik, majd a másik szemünket behunyva 
rátekintünk, s észrevesszük a virtuális elmozdulást, mely a két nézőpont 
eltérő helyéből adódik. (Miért van az embernek két szeme? – kérdezte 
valaha Ernst Mach.) A két használt optika együttesen mégis a világ 
stabilnak tűnő, három dimenziós alakját vetíti belénk, ám az imént leírt 
optikai jelenséget külsővé téve (távcső, optikai kereső) hasznos 
mérésekre is alkalmat adhat a csillagászat vagy fotográfia terén. A két 
nézőpont szögeltéréséből adódó, mérhető tapasztalati különbségeket 
időbeli vagy interpretációs eltérésekként tételezve a jelentésparallaxis 
metaforája máris kevésbé tűnik rejtélyesnek. Hogyan változhat madárrá 
egy madáretető, hogyan teszi lehetetlenné egy digitális rendszerhiba a 
percepció fogalmának percepcióját, illetve fordítva: a technikai 
metamorfizmus miként generálhat új tapasztalatot, a mediális észlelet 
által láttatva magát az átváltozás lehetőségét (Vándor Csaba, Surányi 
Nóra illetve Izsák Előd Időstagnálás c. printje). Történeti 
tekintetünket a Kaos Camping kiállítás-megnyitón működő, majd 
installációként tárggyá váló vetítőgépeire függesztve pedig még sok 
egyéb inspiráló reveláció áltozatává is válhatunk.


-- 
Miklos Peternak, Director
C3 Center for Culture & Communication,
1022 Budapest, Szpahi 20, Hungary
1380 Budapest 62, Pf. 1198
Phone: +361 4887070 Fax: +361 214 6872
http://www.c3.hu/More information about the Artinfo mailing list