[artinfo] Kravjánszki Róbert: "Ceci n'est pas une pipe" /Design tett előadás-sorozat 3/

Kassák Múzeum kassakmuzeum at pim.hu
Mon Jan 20 13:49:15 CET 2014


A Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum tisztelettel meghívja Önt 
következő programjára:

2014. január 23., 18.00
Kravjánszki Róbert: "Ceci n'est pas une pipe"

René Magritte A képek árulása című festménye a tárgy és annak képe 
közötti különbséget teszi meg az alkotás tárgyának. A digitális világban 
a betűk esetében ugyanígy meg kell különböztetnünk az eredetit annak 
reprezentációjától. Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy a 
történeti betűtípusok digitalizálása során milyen változásokon megy át 
az eredeti forma és milyen új jelentésrétegekkel bővül.

A SOROZATRÓL: Design tett - Előadás-sorozat
A Design tett – Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában 
című kiállításhoz kapcsolódó előadás-sorozatunkkal a történeti szempontú 
megközelítés és a jelen dizájnelméleti diskurzusai közötti ívet 
szeretnék felrajzolni. Az előadások a két világháború közötti 
jelenségeket, a mai dizájnelméleteket és a téma nemzetközi és hazai 
kontextusait vizsgálják. Programunk arra keresi a választ, hogy a dizájn 
hogyan közvetíti a társadalomra vonatkozó kritikai álláspontokat, és 
fogyasztói kultúrához és társadalomhoz való kritikus hozzáállása milyen 
módon határozza meg a tervezői folyamatot, nem utolsó sorban milyen 
formákat öltenek ezek a kritikai megközelítések?


TOVÁBBI PROGRAM
Az előadások csütörtöki napokon, 18 órakor lesznek.
Helyszín: Kassák Múzeum

2014. január 30.
Bircsák Eszter: A (regionális) dizájn közösségi ereje

Az előadás nemzetközi és hazai munkákon keresztül mutatja be, hogy a 
dizájn mint kommunikációs platform és eszköz hogyan képes társadalmi 
jelenségekre és mozgalmakra reflektálni, és megoldási javaslatokat 
kínálni kisebb-nagyobb közösségeket érintő problémákra. A válogatás 
elsősorban a regionális és közösségi kezdeményezésekre fókuszál.

2014. február 6.
Lepsényi Imre: Az erőszak ornamentikája - dizájn a Harmadik 
Birodalomban

A nemzetiszocialista rezsim a nyilvánosság és az intimitás tereit mind 
szervezeti, mind ideológiai szinteken áthatotta. Ennek érdekében igénybe 
vett minden addig ismert és újonnan megjelenő lehetséges 
tömegbefolyásoló eszközt és technikát: a személyes retorikától a 
birodalmi építészetig, a rádiótól, a televíziós innováción át a katonai 
egyenruhák és a minisztériumok márkázásáig. Az emlékezés és megértés 
munkájának az elvégzése szükséges ahhoz, hogy leválaszthassuk az eszközt 
a szándékról, és megértsük a dizájn tömegbefolyásoló erejét és 
felelősségét.

2014. február 13.
Orosz Márton: Isotype mozgóképen? Polányi Mihály, az animált 
infografika megteremtője

Az előadás a 20. század elején megszülető nemzetközi piktogramatikai 
modellek létrejöttére és a korai infografikai rendszerek magyar 
vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. Arra keresi a választ, hogy a 
közgazdászok és a művészek miért érezték fontosnak a társadalmi 
folyamatokat reprezentáló vizuális jelek mozgóképen való ábrázolását.


ELŐADÓINK
Kravjánszki Róbert tipográfus. Jelentős kezdeményezése a történeti 
betűtípusok és tipográfiai hagyományok felélesztése, melynek keretében 
magyar tervezők történeti betűtípusainak a digitalizált változatát 
készítik el és forgalmazzák (font.hu). Publikációi elsősorban 
betűtörténeti jellegűek, félreértéseket, félreértelmezéseket tisztáznak, 
továbbá a betű, a tipográfia digitalizálási kérdéseivel foglalkoznak. 
Több tipográfiai kurzus oktatója.

Bircsák Eszter független kurátor, kulturális mediátor. 2002-ben az ELTE 
magyar szakán, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Művészettörténet szakán szerzett diplomát. 2002-től 2006-ig a Trafó 
Galéria asszisztenseként, majd a székesfehérvári Szent István Múzeum 
művészettörténészeként magyar és nemzetközi kiállítások, workshopok 
megvalósításában vett részt. 2007-ben a Kitchen Budapest alapító 
csapatához csatlakozott és egészen 2012-ig ott dolgozott. Fő kutatási 
területe az új média (képző)művészeti megjelenése.

Lepsényi Imre képzőművész, dizájner. 2013-ban fejezte be a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem doktori képzését. Művészeti projektjeinek a 
középpontjában a kollektív és az egyéni felelősségvállalás kérdései, a 
kooperatív folyamatok, valamint a hatalom és az egyén kapcsolata áll. 
Tervezői munkáival több alkalommal elnyerte a nemzetközi Red Dot díjat. 
2012-ben a Good Design díjat is megkapta. Kutatási témája a 
nemzetiszocializmus és a dizájn kapcsolata.

Orosz Márton művészettörténész, tipográfus. 2004-ben a Magyar 
Iparművészeti Egyetem Tipográfus szakán, valamint az ELTE 
Művészettörténet szakán végzett.  2005 óta a Szépművészeti Múzeum 1800 
utáni gyűjteményének muzeológusa, 2010 óta ugyanitt a fotó- és 
médiagyűjtemény alapító-kurátora. Doktori értekezését 2013-ban fejezte 
be Kepes György életművéről. Kutatási területe az animációs film, az 
avantgárd művészet és a két háború közötti vizuális kultúra.

A Kassák Múzeumról további információk: http://kassakmuzeum.hu/
A Design tett című kiállításról információ: 
http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=46


-- 
Kassák Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.
Tel.:06 1 368 7021
www.kassakmuzeum.hu
facebook.com/KassakMuzeum
--------------------------------------------------
KIÁLLÍTÁS

DESIGN TETT
Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában
Megtekinthető 2014. március 9-ig.

KASSÁK!
A Kassák Múzeum állandó kiállítása

------
PROGRAM
Design tett - előadás-sorozat

2014. január 23.
Kravjánszki Róbert: "Ceci n'est pas une pipe"

2014. január 30.
Bircsák Eszter: A (regionális) dizájn közösségi ereje

2014. február 6.
Lepsényi Imre: Az erőszak ornamentikája - dizájn a Harmadik 
Birodalomban


More information about the Artinfo mailing list